Uslovi korišćenja internet prodavnice orsay.com


Uslovi korišćenja sajta i opšti uslovi poslovanja

Hvala vam na interesovanju za našu internet stranicu. U nastavku ćemo vas detaljno informisati o uslovima i odredbama korišćenja naše Internet prodavnice i kupovine proizvoda u Internet prodavnici – opštim uslovima poslovanja (dalje u tekstu „Uslovi“), shodno Zakonu o trgovini, Zakonu o elektronskoj trgovini, Zakonu o zaštiti potrošača kao i ostalim propisima Republike Srbije.

Savetujemo vam da pažljivo pročitate ove odredbe Uslova kao i Politiku privatnosti pre korišćenja ove Internet stranice (u daljem tekstu „sajt“). Prilikom korišćenja ovog sajta ili naručivanja proizvoda, obavezujete se da ćete se pridržavati ovih Uslova i Politike privatnosti. Ako se ne slažete sa Uslovima i/ili Politikom privatnosti, molimo nemojte na dalje koristiti ovaj sajt.

Za sve odgovore na pitanja o uslovima korišćenja ovog sajta i ugovornog odnosa između vas kao Klijenta i nas, možete nas kontaktirati putem obrasca za kontakt ili telefona. Info-linija je dostupna od ponedeljka do petka od 7:00 do 20:00 sati.

Brojevi telefona: pozivi sa fiksnog telefona: 0800 191 066 (besplatna info-linija)

SADRŽAJ:

 1. Definicije
 2. Opšte odredbe
 3. Elektronske usluge u internet prodavnici
 4. Uslovi za sklapanje ugovora o prodaji robe
 5. Načini i rokovi plaćanja proizvoda
 6. Troškovi, načini i vreme isporuke proizvoda
 7. Reklamacija proizvoda
 8. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora
 9. Pravo na odustanak ugovora
 10. Odredbe koje se tiču preduzetnika
 11. Završne odredbe

 1. DEFINICIJE:
  1. Propisi Republike Srbije – Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br 52/2019), Zakon o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020); Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon) i drugi važeći propisi;
  2. INTERNET PRODAVNICA - Internet Prodavnica dostupna je na internet adresi: www.orsay.com.
  3. RADNI DAN - jedan dan od ponedeljka do petka, osim državnih praznika.
  4. PROIZVOD – artikal dostupan u Internet prodavnici koji je predmet Ugovora o prodaji između Klijenta odnosno Kupca i Prodavca.
  5. PRODAVAC/DAVALAC USLUGE – ORSAY - privredno društvo ORDISER DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija, matični broj 20951206, PIB 108199435. Kontakt e-mail adresa je service@orsay.com. Besplatna info linija 0800191066 (ponedeljak-petak od 07 do 20h).
  6. KORISNIK USLUGA - (1) fizičko lice; (2) pravno lice; ili (3) organizaciona jedinica bez pravne sposobnosti kojoj zakon priznaje pravnu sposobnost; - koja koristi ili namerava da koristi Elektronske Usluge.
  7. ELEKTRONSKA USLUGA - usluga koju Prodavac pruža Korisniku usluga elektronskim putem preko Internet Prodavnice.
  8. KLIJENT/KUPAC- (1) fizičko lice; (2) pravno lice; ili (3) organizaciona jedinica bez pravne sposobnosti kojoj zakon daje pravnu sposobnost - koji je sklopio ugovor ili planira da sklopi Ugovor o prodaji sa Prodavcem;
  9. POTROŠAČ - fizičko lice koje kupuje robu, odnosno usluge radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva.
  10. OBRAZAC ZA REGISTRACIJU - obrazac dostupan u Internet Prodavnici koji omogućava  kreiranje naloga;
  11. PORUDŽBINA/NARUDŽBINA - izjava Korisnika usluga, Klijenta odnosno Potrošača o nameri kupovine, podneta putem Obrasca za porudžbinu i direktno usmerena na sklapanje Ugovora o prodaji robe sa Prodavcem.
  12. OBRAZAC ZA PORUDŽBINU – Elektronska Usluga, interaktivni obrazac dostupan u Internet Prodavnici koji omogućava naručivanje dodavanjem Proizvoda u elektronsku korpu, kao i definisanje uslova Ugovora o prodaji robe na daljinu, uključujući način isporuke i plaćanje.
  13. UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU- Ugovor o prodaji Proizvoda zaključen između  Kupca i Prodavca putem Internet Prodavnice.
  14. KORISNIČKI NALOG (NALOG/RAČUN) – Elektronska Usluga, zbirka podataka u informatičkom sistemu Davaoca Usluga označena pojedinačnim (korisničkim) imenom (nazivom) i lozinkom koje je odredio Korisnik Usluga, u kojoj se nalaze podaci koje je uneo Korisnik usluge kao i podaci o kreiranim Porudžbinama u Internet Prodavnici.
  15. NEWSLETTER - Elektronska Usluga, usluga elektronske distribucije komercijalne poruke koju pruža Davalac Usluga putem e-maila, koja sadrži informacije o proizvodima, novim proizvodima, akcijama i popustima u Internet Prodavnici.
  16. PRODAJNI OBJEKTI - maloprodajni objekti Prodavca na teritoriji Republike Srbije, čije su adrese naznačene na stranici Internet Prodavnice.
  17. KUPONI, KODOVI – promotivni kodovi koji se ne mogu kupiti već se izdaju u skladu sa promotivnim aktivnostima Prodavca, ograničenog vremenskog važenja koji se mogu jednokratno upotrebiti u postupku poručivanja. Uslovi pod kojima se mogu koristiti zavise od svake pojedinačne promocije.

 1. OPŠTE ODREDBE

INFORMACIJE O NAMA

  1. Prodaju proizvoda putem ovog sajta vrši kompanija ORSAY - ORDISER DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD sa sedištem na adresi Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija, matični broj 20951206, PIB 108199435 ( u daljem tekstu „Davalac usluga“ ili „Prodavac“).

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

  1. Administratori obrade podataka o ličnosti u vezi sa realizacijom internet kupovine su:
 • ORSAY GMBH (adresa sedišta: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Nemačka, upisana u Trgovački registar Okružnog suda u Frajburgu i Br. pod brojem HRB 370336, e-mail adresa: service@orsay.com, kontakt putem mobilnog telefona: 71 306 88 88 (naknada u skladu sa tarifom operatera) i faks: + (48) 71 734 89 99 i
 • ORDISER DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD sa sedištem na adresi Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija, matični broj 20951206, PIB 108199435. Kontakt telefon: putem fiksnog telefona: 800 800 780 (besplatna info-linija).
 • Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno. Informacije ili podaci o ličnosti koje delite sa nama biće obrađivani u skladu sa našom Politikom privatnosti i važećom regulativom. Više o svrhama, načinima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti možete saznati u našoj Politici privatnosti.

UPOTREBA SAJTA

  1. Kada koristite ovaj  sajt i naručujete proizvode na ovom sajtu, slažete se sa sledećim:
   • Koristićete ovaj sajt samo za upite i pravno valjane porudžbine.
   • Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. U suprotnom bićemo primorani da takve porudžbine otkažemo i obavestimo nadležne organe.
   • E-mail adresa, poštanska adresa kao i drugi kontakt podaci koje ste podelili sa nama su istiniti i tačni. Takođe, možemo da koristimo te podatke da sa vama stupimo u kontakt po pitanju vaše porudžbine ako je to potrebno. Ako nam ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da kreirate porudžbinu.
  2. Kada kreirate porudžbinu na ovom sajtu, izjavljujete da imate više od 18 godina ili da ste pravno opunomoćeni za sklapanje obavezujućih ugovora.

LINKOVI KA SAJTOVIMA TREĆIH STRANA

  1. Ovaj sajt može imati linkove ka sajtovima koji pripadaju trećim licima, a u svrhu pružanja više informacija. Davalac usluga nema kontrolu nad tim sajtovima i ne može biti odgovoran za njihov sadržaj, niti za pitanja koja se tiču  zaštite podataka o ličnosti. Navedeni internet sajtovi svima su dostupni na sopstvenu odgovornost. Molimo vas, pre upotrebe tih sajtova pročitajte njihove Uslove korišćenja, Pravila/Politike zaštite privatnosti i kolačića, kako biste shvatili eventualne mogućnosti i posledice korišćenja istih.

DOGAĐAJI VAN NAŠE KONTROLE I UPOTREBA INFORMACIJA

  1. Davalac usluga neće snositi bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom ovih internet stranica, informacija i/ili mišljenja kao što je:
  • bilo koji gubitak ili šteta koja nije prouzrokovana našom povredom,
  • poslovni gubitak,
  • gubitak profita; gubitak podataka; gubitak u proizvodnji; gubitak komercijalnih ili poslovnih mogućnosti; ušteda ili popusta,
  • direktne ili indirektne gubitke ili štete, uključujući bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u vreme kada su donete ove odredbe,
  • bilo koji gubitak ili štetu nastalu od virusa, drugog softvera ili štetnog materijala koji može uticati na vaš računar, IT opremu, podatke ili materijale, a usled korišćenja ovog sajta ili preuzimanja sadržaja sa ovog sajta ili onih na koje vas ovaj sajt preusmeri.
  1. Davalac usluga neće snositi odgovornost za neispunjenje ili odlaganje ispunjenje bilo koje obaveze koju je prihvatio prema Ugovoru ako je uzrokovano događajima koji su izvan njegove razumne kontrole („Viša sila").

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

  1. Informacije na našem sajtu pružene su u dobroj veri i sa težnjom da budu precizne i tačne.  Administratori maksimalno koriste sve svoje resurse kako bi svi proizvodi na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su svi podaci u potpunosti ispravni. Karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se promene, tako da prodavac ne uspe pravovremeno da ispravi podatke na internet stranicama. U tom slučaju, prodavac će bez odlaganja obavestiti kupca, a u slučaju da je Kupac platio proizvode biće izvršen povrat novca.
  2. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne predstavljaju svojstva proizvoda.
  3. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda bez prethodne najave i objave na sajtu.
  4. Svi artikli prikazani na sajtu deo su ponude, ali se ne podrazumeva da su svi dostupni na lageru, u svakom trenutku.

PISANA KOMUNIKACIJA

  1. Važeći propisi zahtevaju da neki podaci i obaveštenja koja vam Davalac usluga šalje budu u pisanom obliku. Korišćenjem ovog sajta prihvatate da se većina komunikacije između vas i Davaoca usluga odvija elektronskim putem. Komunikacija između vas i Davaoca usluga će se vršiti e-poštom ili će neophodne informacije biti objavljene na sajtu. Korišćenjem usluga slažete se sa upotrebom elektronskog načina komunikacije, te prihvatate da vam svi ugovori, obaveštenja i informacije bude dostavljene elektronskim putem, u skladu sa pravnim zahtevima. Ova odredba ne utiče na vaša zakonska prava.

PRENOS PRAVA I OBAVEZA

  1. Ugovor je obavezujući za obe strane kao i za pravne naslednike i ovlašćena lica.
  2. Ne možete da prenosite, ustupate, dajete ili na bilo koji drugi način prenosite Ugovor ili bilo koja prava ili obaveze koje proizlaze iz Ugovora bez našeg prethodnog pisanog pristanka.
  3. Administrator može da prenosi, ustupa, podugovara ili na neki drugi način prenosi Ugovor ili neka od prava ili obaveza koje proizlaze iz Ugovora u svakom trenutku tokom trajanja Ugovora. Navedeni prenosi, ustupanja, davanja ili drugi prenosi neće uticati na prava koja, po zakonu imate kao Korisnik usluga/kupac/potrošač, niti na bilo koji način otkazati, smanjiti ili ograničiti izričite i podrazumevane garancije koje vam mogu biti pružene.

 1. ELEKTRONSKE USLUGE U INTERNET PRODAVNICI
  1. U Internet Prodavnici dostupne su sledeće Elektronske Usluge: Korisnički nalog, Obrazac za porudžbinu i Newsletter.
   1. Nalog:
    1. Otvaranje korisničkog naloga nije obavezno kako bi se kupovina realizovala; Kupovina bez otvaranja korisničkog naloga podrazumeva da će od vas biti zatraženi samo osnovni podaci koji su potrebni za obradu vaše porudžbine.
    2. Korisnik usluga snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije na sajtu ili naručivanja proizvoda bez registracije.
    3. Korišćenje naloga moguće je nakon što je Korisnik Usluga preduzeo dva koraka - (1) popunjavanje Obrasca za registraciju i (2) klik na polje "Registruj se". U Obrascu za registraciju neophodno je da Korisnik Usluga dostavi titulu, ime i prezime, e-mail i lozinku (opciono datum rođenja i broj Orsay Club kartice).
    4. Registrovani korisnici u obavezi su da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje internet prodavnice, kao i da istu ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na isključivu i sopstvenu odgovornost, te će u potpunosti snositi odgovornost prema oštećenima za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.
    5. Nakon završetka postupka registracije registrovani korisnik usluga stiče mogućnost  pristupa pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su brža porudžbina, pregled istorije svih porudžbina, status porudžbine, jednostavnije plaćanje kao i dodatna obaveštenja u vezi popusta i određenih akcija.
    6. Elektronska Usluga korisničkog naloga je besplatna i nije vremenski ograničena. Korisnik Usluga ima mogućnost da u svakom trenutku i bez navođenja razloga izbriše Nalog (da odustane od Naloga), slanjem odgovarajućeg zahteva Davaocu Usluga,  putem e-maila na adresu: service@orsay.com.
   2. Obrazac za Porudžbinu
    1. Kreiranje porudžbine započinje dodavanjem prvog Proizvoda u elektronsku korpu Internet Prodavnice.
    2. Nakon završetka odabira proizvoda kreiranje porudžbine se nastavlja popunjavanjem Obrasca za porudžbinu i klikom na opciju Internet Prodavnice "Naruči". Do trenutka klika na opciju „Naruči“ postoji mogućnost samostalne izmene unetih podataka (u tu svrhu treba pratiti prikazane poruke i informacije). U Obrascu Porudžbine neophodno je da Klijent unese titulu, ime i prezime, adresu za dostavu (ulica, kućni broj/broj stana, poštanski broj, grad, država), e-mail adresu, kontakt telefon kao i  izabrani Proizvod (proizvode), količinu Proizvoda, mesto i način isporuke i način plaćanja (podaci o Ugovoru o prodaji).
    3. Usluga Elektronskog Obrasca za Naručivanje je besplatna, jednokratna i ističe kada se izvrši korišćenjem Obrasca za Naručivanje ili kada Korisnik Usluga odustane od Porudžbine i prestane sa kreiranjem Porudžbine.
   3. Newsletter
    1. Prijava na Newsletter se sprovodi u tri koraka od strane Korisnika Usluga – (1) unošenjem e-mail adrese u polje, predviđeno za prijavu na Newsletter, koje je vidljivo na stranici Internet Prodavnice, (2) klik na „Pošalji” i (3) potvrda saglasnosti da se prijavljujete na Newsletter klikom na link za potvrdu koji je automatski poslat na unetu e-mail adresu. Na Newsletter se takođe može prijaviti odabirom odgovarajuće opcije tokom kreiranja Korisničkog naloga.
    2. Elektronski Newsletter je besplatna usluga na neodređeno vreme. Korisnik Usluga ima mogućnost da se, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, odjavi od primanja Newsletter-a (odustane od Newsletter-a) slanjem odgovarajućeg zahteva Davaocu Usluga – klikom na link odjave sadržanom u e-mailu Newsletter-a ili putem e-mail na service@orsay.com ili u pisanoj formi na adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd.

  1. Tehnički zahtevi neophodni za rad sa Informaciono-komunikacionim sistemom koji koristi Davalac Usluga:

(1) računar, laptop ili drugi mobilni uređaj sa pristupom internetu;

(2) pristup e-mail-u;

(3) Preporučen internet pregledač: Google Chrome, verzija 23.0. i noviji;

(4) Preporučena minimalna rezolucija ekrana: 1024x768;

(5) omogućavanje upotrebe kolačića (Cookies) u internet pregledaču i usluge JavaScript.

  1. Kupac je dužan da koristi Internet Prodavnicu na način koji je u skladu sa zakonom i moralom, imajući u vidu poštovanje ličnih prava, autorskih prava i prava intelektualne svojine Davaoca Usluga i trećih lica. Korisniku Usluga je zabranjeno korišćenje ilegalnih sadržaja.

  1. Postupak reklamacije na pružanje elektronskih usluga:
   1. Reklamacije koje se odnose na pružanje Elektronskih Usluga od strane Davaoca Usluga i druge reklamacije u vezi sa radom Internet Prodavnice (isključujući postupak reklamacije Proizvoda, koji je naveden u tački 7 Uslova), Korisnik Usluga može podneti:
    1. u pisanom obliku na adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd
    2.    u elektronskom obliku na e-mail: service@orsay.com
   2. Preporučuje se da Korisnik Usluga u opisu reklamacije navede:

(1) informacije i okolnosti u vezi sa nepravilnosti koja se reklamira kao i vrstu i datum nastanka nepravilnosti;

(2) zahtev Korisnika Usluga; i

(3) kontakt podaci lica koje podnosi reklamaciju koje će olakšati i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Davaoca Usluga kao i međusobnu komunikaciju. Zahtevi navedeni u tački 3.4.2. samo predstavljaju preporuke i ne utiču na delotvornost podnetih reklamacija.

   1. Odgovor Davaoca Usluga na reklamaciju dobija se bez odlaganja, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije i želje korisnika usluga.

 1. USLOVI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI ROBE
  1. Cena proizvoda prikazana na stranici Internet Prodavnice izražena je, u zavisnosti od izbora Korisnika usluga, u dinarima (RSD) ili u evrima (EUR). Cena proizvoda uključuje poreze (PDV). O ukupnoj ceni, uključujući poreze i troškove isporuke (uključujući troškove prevoza, dostave i poštarine) kao i druge eventualne troškove, Korisnik usluga odnosno Kupac je informisan prilikom naručivanja proizvoda.
  2. Prezentacija proizvoda na stranicama Internet prodavnice ne predstavlja zakonski obavezujuću ponudu za Prodavca. Poručivanjem proizvoda u Internet prodavnici Kupac čini obavezujuću ponudu za kupovinu proizvoda koji čine porudžbinu.
  3. Sklapanje Ugovora o prodaji između Korisnika usluga odnosno Kupca i Prodavca nastupa nakon što Kupac kreira Porudžbinu koristeći Obrazac za porudžbinu u Internet Prodavnici u skladu s tačkom. 3.1.2. ovih Uslova.
  4. Nakon kreiranja Porudžbine, Prodavac automatski potvrđuje prijem obrasca porudžbine. Potvrda o prijemu Porudžbine i njeno prihvatanje na izvršenje vrši se tako što Prodavac šalje e-mail na elektronsku adresu Korisnika usluge odnosno Kupca, navedenu u trenutku kreiranja Porudžbine.
  5. Ugovor u elektronskom obliku smatra se zaključenim onog časa kada Korisnik usluga odnosno Kupac primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu Prodavca da prihvata ponudu odnosno da potvrđuje narudžbinu. 
  6. Sadržinu ugovornog odnosa između Prodavca i Kupca čine ovi Uslovi i e-mail potvrda  kupovine. Sadržaj Ugovora o prodaji robe evidentira se i osigurava u IT sistemu Prodavčeve Internet Prodavnice.

 1. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA
  1. Prodavac omogućava Korisniku usluga odnosno Kupcu sledeće načine plaćanja:
   1. Plaćanje putem elektronskog transfera novca na bankovni račun Prodavca:
    Plaćanje platnom karticom Visa ili MasterCard.
   2. Zbog dugotrajnih proknjižavanja uplata i poteškoća sa povratnim transferom, ne prihvatamo "klasične" transfere (u pošti, preko poštanskih agencija ili u poslovnici banke).
  2. Rok plaćanja:
   1. Ako Kupac odabere plaćanje bankovnim transferom, plaćanje platnom karticom, elektronsko plaćanje, proknjižavanje uplate će se izvršiti u roku od 3 kalendarska dana od uplate.
 2. TROŠKOVI, NAČINI I VREME ISPORUKE PROIZVODA
  1. Isporuka Proizvoda dostupna je na teritoriji Republike Srbije.
  2. Troškove isporuke Proizvoda plaća Kupac, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije definisano. Troškovi isporuke Proizvoda (uključujući troškove prevoza, dostave i poštanskih usluga) naznačeni su Korisniku usluge odnosno Kupcu prilikom kreiranja obrasca porudžbine, uključujući trenutak kada Korisnik usluga odnosno Kupac izražava želju da sklopi Ugovor o prodaji robe.
  3. U prodajnom objektu nije moguće lično preuzimanje Proizvoda kupljenih u Internet prodavnici.
  4. Prodavac omogućava Kupcu sledeće načine isporuke Proizvoda:
   1. Kurirska pošiljka.
  5. Rok za isporuku porudžbine – Prodavac će nastojati da u što kraćem roku Kupcu pošalje porudžbinu, a to će u zavisnosti od dostupnosti naručenih proizvoda uglavnom biti u roku od 10 radnih dana od dana proknjiženja uplate Kupca, a u svakom slučaju u roku od 30 dana od potvrde porudžbine. U slučaju Proizvoda sa različitim rokovima isporuke, datum isporuke je najdalji termin.
  6. U slučaju da deo porudžbine nije dostupan za dostavu, Kupac će bez odlaganja o tome biti obavešten od strane Prodavca. Dostupni artikli iz porudžbine će Kupcu biti dostavljeni u naznačenom roku.
  7. Ukoliko isporuka porudžbine nije moguća iz razloga što se kupac ne nalazi na adresi za isporuku porudžbine, kurirska služba će pokušati dostavu u drugo vreme. Ukoliko ponovo ne uspe da dostavi Kupcu, kurirska služba će ostaviti Kupcu obaveštenje u kom roku Kupac može da preuzme porudžbinu od kurirske službe. U slučaju da ni u naknadno ostavljenom roku Kupac ne preuzme porudžbinu, smatraće se da je odustao od porudžbine i ista će biti vraćena Prodavcu, a novac refundiran Kupcu.
  8. Kada porudžbina bude vraćena Prodavcu usled nemogućnosti isporuke nije moguće ponovno automatsko slanje iste porudžbine od strane Prodavca. U tom slučaju Kupac mora sprovesti ponovni postupak poručivanja proizvoda.
 3. REKLAMACIJA PROIZVODA
  1. U slučaju da prodat Proizvod ima fizičku grešku ili formalno-pravnu manjkavost odgovornost Prodavca prema Kupcu definisana je pozitivnim propisima Republike Srbije.
  2. Prodavac je dužan da korisniku usluge odnosno Kupcu isporuči Proizvod bez oštećenja.
  3. Korisnik usluge odnosno Kupac može izjaviti Reklamaciju:
   1. u pisanom obliku na adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd.
   2. u elektronskom obliku putem e-maila na: service@orsay.com.
   3. lično: u bilo kom prodajnom objektu.
  4. Preporučuje se da Klijent u opisu reklamacije navede:

7.4.1. informaciju i okolnosti u vezi sa predmetom koji se reklamira kao i vrstu i datum nastanka oštećenja;

7.4.2. željeni način usklađivanja Proizvoda sa Ugovorom o prodaji ili izjavom o sniženju ili odustajanju od Ugovora o prodaji; i

7.4.3. kontakt podatke lica koje podnosi reklamaciju koji će olakšati i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Davaoca Usluga kao i međusobnu komunikaciju. Zahtevi navedeni u prethodnoj rečenici samo predstavljaju preporuke i ne utiču na delotvornost podnetih reklamacija bez preporučenog opisa reklamacija.

  1. Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti kupcu na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije iznosi 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
  2. Po podnošenju zahteva za reklamaciju Proizvoda neophodno je Proizvod dostaviti u Orsay maloprodajni objekat. Mesto povraćaja proizvoda biće određeno instrukcijama Prodavca ili već navedeno na paketu kojim je Proizvod isporučen Kupcu.

 1.  VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKOG SPORA
  1. Molimo vas da u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili spornih pitanja u vezi sa proizvodima i uslugama administratora prvo kontaktirate Prodavca u cilju vansudskog rešavanja istih.

 1. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA
  1. Potrošač koji je sklopio ugovor o prodaji na daljinu, može u roku od 14 dana raskinuti ugovor bez navođenja razloga i bez dodatnih troškove, osim troškova navedenih u tački. 9.8 ovih Uslova. Navedeni rok može biti produžen u kom slučaju će Kupac biti na jasan način i kroz prateću dokumentaciju obavešten. Odustanak je izjavljen u roku ako je izjava ili obrazac o odustanku poslat Prodavcu pre isteka roka. Odustanak od ugovora može se izjaviti:
   1. u pisanom obliku na adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd.
   2. u elektronskom obliku putem e-maila na: service@orsay.com.
   3. lično u bilo kom Prodajnom objektu

PAŽNJA: Maska je higijenska roba i ne podleže povraćaju. *Drugi Proizvodi koji se mogu smatrati higijenskom robom podležu strožijim pravilima provere proizvoda u slučaju odustanka od ugovora (npr. veš, kupaći kostimi..)

  1. Opšti primer obrasca za raskid ugovora nalazi se u prilogu ovih Uslova.                         Unapred pripremljen obrazac o odustanku koji je prilagođen svakoj porudžbini biće dostavljen Kupcu uz porudžbinu.
  2. Rok za odustanak od ugovora počinje da teče:
   1.  za ugovor kojim Prodavac prodaje Proizvod na daljinu, od trenutka kada roba dospe u državinu (posed) Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. U slučaju ugovora koji uključuje više Proizvoda koji se isporučuju zasebno, u serijama ili delovima – rok počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca (preuzimanja poslednjeg Proizvoda, partije ili dela).
   2. za ostale ugovore - od datuma sklapanja ugovora.
  3. U slučaju odustanka od ugovora na daljinu, smatra se da ugovor nije ni zaključen.
  4. Prodavac je dužan da bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 dana od datuma prijema  izjave o odustanku od ugovora, izvrši povraćaj uplata koje je primio od Kupca, uključujući troškove dostave Proizvoda (osim dodatnih troškova koji proističu iz načina isporuke koju je izabrao Kupac, a da nije u pitanju najjeftiniji način dostave dostupan u Internet Prodavnici). Prodavac mora izvršiti povraćaj uplata na isti način na koji ih je Kupac izvršio, osim ako je Kupac izričito pristao na drugačiji način vraćanja uplate koji za njega ne stvara nikakve troškove. Ako Prodavac nije ponudio da sam preuzme Proizvod od Kupca, on može sačekati sa povraćajem primljenih sredstava od Kupca, dok ne dobije Proizvod nazad ili dokaz od Kupca da je Proizvod poslat, u zavisnosti od toga šta će se dogoditi ranije.
  5. Kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana kada je poslao obrazac za odustanak ili izjavu o odustanku, vrati Proizvod Prodavcu ili da ga preda osobi koju je Prodavac ovlastio za preuzimanje, osim ako Prodavac nije predložio da će sam preuzeti Proizvod. Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je vratiti Proizvod pre njegovog isteka. Kupac može vratiti Proizvod lično u bilo koji Orsay maloprodajni objekat u Srbiji, ili  poštom na adresu objekta koji je, u paketu kojim je Proizvod isporučen Kupcu, naveden kao mesto za vraćanje Proizvoda.
  6. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja Proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost Proizvoda.
  7. Mogući troškovi koje je Kupac dužan da snosi ako raskine ugovor:
   1. Ako je kupac izabrao kao način dostave Proizvoda neki drugi način, ne najjeftiniji standardni način dostave koji je dostupan u Internet Prodavnici, Prodavac nema obavezu da nadoknadi dodatne troškove kupcu.
   2. Kupac snosi direktne troškove vraćanja Proizvoda.
  8. Kupac nema pravo na odustanak od ugovora na daljinu u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

 1. ODREDBE KOJE SE TIČU PREDUZETNIKA/PRAVNIH LICA
  1. Ovaj odeljak Uslova kao i u njemu sadržane odredbe primenjuju se samo na kupce i korisnike usluga koji u smislu Zakona o elektronskoj trgovini nisu potrošači.
  2. Prodavac ima pravo odustanka od Ugovora o prodaji sklopljenog sa Klijentom koji nije potrošač, u roku od 14 kalendarskih dana, od dana njegovog sklapanja. Raskid Ugovora o prodaji u ovom slučaju može da nastupi bez navođenja razloga i ne dovodi do bilo kakvih potraživanja Klijenta, koji nije potrošač, u odnosu na Prodavca.
  3. U slučaju Klijenata koji nisu potrošači, Prodavac ima pravo da ograniči raspoložive načine plaćanja, kao i da zahteva plaćanje u celosti ili delimično, nezavisno od načina plaćanja koji je Klijent odabrao kao i činjenice da je sklopljen Ugovor o prodaji.
  4. Od trenutka kada Prodavac preda Proizvod prevozniku, na Klijenta koji nije potrošač prelaze sve dobiti, ali i dažbine u vezi sa Proizvodom kao i rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda. U tom slučaju, Prodavac ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje proizvoda od trenutka kada je predat za prevoz do vremena isporuke Klijentu, kao i za kašnjenje tokom prevoza pošiljke.
  5. U slučaju slanja Proizvoda Klijentu preko prevoznika, Klijent koji nije potrošač, u obavezi je da pregleda pošiljku na vreme i na način prihvaćen za takve pošiljke. Ako utvrdi da je tokom prevoza došlo do gubitka ili oštećenja Proizvoda, dužan je da obavi sve radnje neophodne za utvrđivanje odgovornosti prevoznika.
  6. Odgovornost Davaoca usluga/Prodavca u odnosu na Korisnika Usluga/Klijenta koji nije potrošač, bez obzira na njegovu pravnu osnovu je ograničena – kako u okviru pojedinačnog zahteva, tako i za sve zahteve ukupno – do visine plaćene cene kao i troškova dostave prema Ugovoru o prodaji, ali ne više od hiljadu zlota (1000 RSD). Davalac usluga/Prodavac snosi odgovornost u odnosu na Korisnika Usluga/Klijenta koji nije potrošač, samo za tipična predvidiva oštećenja u trenutku sklapanja ugovora i ne snosi odgovornost za izgubljene koristi/dobiti u odnosu na Korisnika Usluga / Klijenta koji nije potrošač.
  7. Svi sporovi nastali između Prodavca/Davaoca usluga i Klijenta/Korisnika usluga koji nije potrošač, podležu sudu koji ima nadležnost nad registrovanim sedištem Prodavca/Davaoca usluga.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Ugovori sklopljeni putem Internet Prodavnice zaključeni su na srpskom i/ili na nemačkom jeziku.
  2. Sadržaj stranica Internet Prodavnice, uključujući tekstove, grafiku, fotografije, animirane fotografije, filmove, ilustracije, zvukove i softver, vlasništvo su kompanije Orsay. Ovi sadržaji zaštićeni su autorskim i drugim pravima intelektualne svojine. Njihovo korišćenje dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost kompanije Orsay.
  3. Promena Uslova:
   1. Davalac usluge zadržava pravo izmene ovih Uslova i ažuriranja sadržaja bilo kog dela sajta. Kao posledica povremenog ažuriranja sajta, isti može u određenim vremenskim periodima biti nedostupan.
   2. Obaveštavamo vas da će se primenjivati odredbe onih Uslova koje važe u trenutku korišćenja sajta ili zaključivanja Ugovora o prodaji, te vas molimo da se rednovno informišete.
   3. U slučaju sklapanja ugovora u neraskidivom vremenskom trajanju (npr. pružanje Elektronske Usluge - Nalog), izmenjeni Pravilnik obavezuje Korisnika Usluga, ako je Korisnik Usluga obavešten o promenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 dana od datuma obaveštenja. U slučaju kada bi izmena Uslova rezultirala uvođenjem bilo kakvih naknada, Korisnik usluga ima pravo na raskid ugovora.
   4. Izmene ovih Uslova neće uticati niti će se primenjivati na ugovore o prodaji koji su zaključeni shodno ovim Pravilima, a koji iz bilo kog razloga do momenta promene ovih Uslova nisu u potpunosti realizovani (npr. nije isporučena porudžbina, ili nije istekao rok za odustanak od ugovora..). Izmena Uslova neće uticati na već formirane ili predate Porudžbine kao i na zaključene, realizovane ili izvršene Ugovore o prodaji.
  4. Na pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilima primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. U slučaju bilo kakve nesaglasnosti Uslova sa propisima Republike Srbije, primenjivaće se propisi Republike Srbije.
  5. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. Zakonom o zaštiti potrošača predviđena je mogućnost vansudskog rešavanja sporova. Ukoliko vansudsko rešenje spora nije moguće nadležan je sud u Beogradu.

 

Na sledećim linkovima možete pronaći:

- Ugovor o prodaji na daljinu 

- Opšti obrazac o odustanku od ugovora