OPŠTI USLOVI ORSAY CLUB POGODNOSTI


 

OPŠTI USLOVI ORSAY CLUB POGODNOSTI

ORSAY CLUB KARTICU izdaje ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, SR Nemačka (u nastavku „ORSAY“). Opšti uslovi ORSAY CLUB-a regulišu odnos između ORSAY-a i kupaca, koji učestvuju u programu ORSAY CLUB (ovde i u daljem tekstu „član CLUB-a“, član ORSAY CLUB-a). Član ORSAY CLUB-a može besplatno postati svako punoletno fizičko lice koje je izvršilo kupovinu u bilo kojem ORSAY prodajnom objektu (ovde i u daljem tekstu kao ORSAY Shop) ili preko Internet stranice www.orsay.com (ovde i u daljem tekstu ORSAY ONLINESHOP). Potpisivanjem formulara/pristupnice ORSAY CLUB-u, član CLUB-a potvrđuje da je upoznat sa opštim uslovima ORSAY CLUB-a i prihvata uslove učešća u programu ORSAY CLUB-a. Član CLUB-a je u obavezi da o svakoj i bilo kojoj promeni podataka koji su uneti u pristupnicu odmah obavesti ORSAY CLUB. Prijem člana CLUB-a u ORSAY CLUB vrši se izdavanjem članske kartice (ORSAY CLUB KARTICA). Prijemom u članstvo ORSAY CLUB-a, član CLUB-a dobija ORSAY CLUB KARTICU, članski broj, mogućnost pristupa ORSAY aplikacije, korisnički nalog na aplikaciji ili ORSAY onlineshop-u (potpisivanjem pristupnice Član CLUB-a potvrđuje da je upoznat sa svim pogodnostima ORSAY CLUB-a koje su definisane u posebnoj brošuri).

KORIŠĆENJE SVIH POGODNOSTI ORSAY CLUB-A

Za korišćenje svih pogodnosti ORSAY CLUB-a uz kupovinu je uvek potrebno priložiti važeću ORSAY CLUB KARTICU, u obliku izdate kartice.

PRIKUPLJANJE ORSAY CLUB POENA

Član CLUB-a može, u svim državama u kojim postoji ORSAY CLUB, da prilikom kupovine prikuplja CLUB POENE. Za svaku obavljenu kupovinu plaćenu srpskim dinarima, ČLAN CLUB-a dobija 4 CLUB POENA za svaki utrošeni dinar. Prikupljanje CLUB POENA je moguće samo ako član CLUB-a prilikom kupovine priloži važeću ORSAY CLUB KARTICU. Naknadno prikupljanje CLUB POENA je moguće samo izuzetno, ukoliko se na kasi ORSAY Shop-a prezentuje račun od obavljene kupovine. Za kupovinu proizvoda ORSAY vaučerima za poklon, ORSAY poklon karticama, CLUB vaučerima za popust i CLUB vaučerima, član CLUB-a ne dobija CLUB POENE. Takođe, prilikom kupovine ORSAY poklon kartica ne dobijaju se CLUB POENI. U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora (povrat, zamena, reklamacija itd.), CLUB POENI koji su prilikom takve kupovine prikupljeni oduzeće se sa salda CLUB KARTICE, ili će se umanjiti/ povećati srazmerno vrednosti robe za koju je izvršen povrat, zamena ili reklamacija. U slučaju da su od vrednosti prikupljenih CLUB POENA već izdati CLUB vaučeri, ili da su CLUB POENI iskorišćeni u okviru kupovine u ORSAY ONLINESHOP-u, a za robu, na osnovu koje su prikupljeni POENI koji su potrošeni, se raskida kupoprodajni ugovor, moguće je da se na CLUB KARTICI ostvari negativan iznos CLUB POENA. Prikupljanje ORSAY CLUB POENA u drugim državama se vrši prema propisima države u kojoj se vrši kupovina.

KORIŠĆENJE ORSAY CLUB POENA

CLUB POENI se mogu koristiti u Srbiji u ORSAY prodajnim mestima uz CLUB VAUČER prema sledećoj vrednosti CLUB POENA: Član ORSEY CLUBA dobija vaučer kada sakupi 60.000 poena. Prikupljenih 60.000 CLUB POENA na ORSAY CLUB KARTICI može se zameniti za CLUB VAUČER u iznosu od RSD 600. Maksimalna vrednost CLUB POENA koja se može ostvariti putem CLUB VAUČER-a je RSD 1.200 (odnosno 120.000 CLUB POENA). Korišćenje CLUB POENA u drugim državama se vrši prema propisima države u kojoj se vrši kupovina. Nakon korišćenja CLUB POENA, ukupan iznos CLUB POENA na CLUB KARTICI će biti umanjen srazmerno izvršenoj kupovini a neiskorišćeni CLUB POENI će ostati na računu kartice člana CLUB-a.

CLUB VAUČERI

CLUB VAUČERI se mogu koristiti u svim ORSAY Shop-ovima u državi u kojoj su izdati. Isplata CLUB VAUČERA i ORSAY CLUB-pogodnosti, kao i eventualne vrednosti ostatka u gotovini ili ponovno pretvaranje ORSAY VAUČERA u CLUB POENE nije moguće. U slučaju gubitka ili krađe, CLUB VAUČER i ORSAY CLUB-pogodnosti, se ne mogu zameniti niti refundirati. Važenje CLUB VAUČERA I ORSAY CLUB-a pogodnosti je vremenski ograničeno i ne može se produžiti ni u slučaju kada nisu iskorišćeni. Iskorišćeni CLUB VAUČER se srazmerno primenjuje na sve kupljene proizvode. To znači, za sve kupljene proizvode će se obračunati označeni popusti CLUB VAUČERA iskazani na računu. U slučaju vraćanja kupljenih proizvoda za koje je obračunat popust CLUB VAUČEROM, iznos CLUB VAUČERA koji je iskorišćen na proizvode koji se vraćaju ponovo se registruje u obliku CLUB POENA na ORSAY CLUB KARTICI člana CLUB-a(na primer, ako se iskoristi 60.000 CLUB POENA, odnosno 600 RSD CLUB VAUČERA, na vraćenom proizvodu od 300 RSD, nakon vraćanja se kreditira 30.000 CLUB POENA). CLUB VAUČERI se ne mogu koristiti za proizvode sa specijalnom cenom.

ISTEK POENA

Prikupljeni CLUB POENI važe do 31.12. sledeće godine u odnosu na godinu u kojoj su prikupljeni.

GUBITAK KARTICE

U slučaju gubitka ili krađe ORSAY CLUB KARTICE, član CLUB-a preko ORSAY- tima može da zatraži novu ORSAY CLUB KARTICU i to: e-poštom na club@orsay.com ili poštom na ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Deutschland, ili na ORSAY CLUB, Ordiser d. o. o., Jurija Gagarina 16, 11070 Beograd, Novi Beograd. Prikupljeni CLUB POENI će biti evidentirani na novoj ORSAY CLUB KARTICI.

PRESTANAK ČLANSTVA I PROMENA USLOVA ČLANSTVA

ORSAY CLUB KARTICA i članstvo u ORSAY CLUB-u traju neograničeno. Svaki član ORSAY CLUB-a ima pravo da otkaže članstvo u ORSAY CLUB-u u bilo koje vreme, bez otkaznog roka, pisanim putem i to: e-poštom na club@orsay.com, poštom na ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Deutschland, ili na ORSAY CLUB, Ordiser d. o. o., Jurija Gagarina 16, 11070 Beograd, Novi Beograd. ORSAY zadržava pravo da modifikuje, dopuni i izmeni uslove ORSAY CLUB-a u razumnom roku, i u slučaju postojanja bitnog razloga i bez razumnog roka, uz poštovanje i zaštitu interesa članova CLUB-a. ORSAY zadržava pravo raskida članstva u slučaju zloupotrebe ORSAY CLUB KARTICE od strane člana CLUB-a. U slučaju da član CLUB-a nije aktivan u periodu od tri godine od prijema u članstvo ORSAY ima pravo da prekine članstvo, obriše ORSAY CLUB KARTICU, kao i da obriše sve podatke člana CLUB-a, na način da više nije moguće ponovno aktiviranje članstva.

SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA

Saglasnost za obradu ličnih podataka ČLAN CLUB-a daje dobrovoljno prilikom učlanjenja u ORSAY CLUB.
Kako bi punoletno fizičko lice moglo da postane član CLUB-a, potrebno je da na formularu za prijavljivanje u ORSAY CLUB, svrhu lične identifikacije, bude navedeno ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad (odnosno mesto), država, e-mail, potpis, datum potpisa (obavezni podaci). Zarad ostvarivanja dodatnih pogodnosti (poklon vaučera za rođendan) sa nama možete podeliti i vaš datum rođenja, kao i broj telefona ukoliko želite da sa vama ostvarujemo komunikaciju i na navedeni način. 

Učlanjenje u ORSAY CLUB je moguće samo u ORSAY prodajnim objektima. Popunjavanje formulara za prijavljivanje u ORSAY CLUB vrši se elektronskim putem preko odgovarajućih uređaja (tablet, računar…). U slučajevima nemogućnosti elektronskog popunjavanja formulara, isti može biti popunjen u pisanoj formi. Formular koji je korisnik popunio u pisanoj formi, da bi se registrovao, skenira se radi arhiviranja i uništava se nakon mesec dana. Nakon prijavljivanja, član CLUB-a dobija jedinstveni članski broj, koji će se odnositi isključivo na dostavljene podatke (obavezne podatke, dobrovoljne i po potrebi navedene promene) člana CLUB-a („podaci o klijentu“). ORSAY-Shop, prikuplja podatke o kupovinama člana CLUB-a, između ostalog o kupljenim ili vraćenim proizvodima/uslugama, ceni, mestu i datumu procesa i objedinjuje ih sa članskim podacima (svaki put kada član CLUB-a priloži ORSAY CLUB KARTICU ili kada dostavi broj ORSAY CLUB KARTICE, prilikom kupovine proizvoda, zamene ili povrata proizvoda ili kada član ORSAY-a koristi posebne pogodnosti članstva (npr. popusti i vaučer)).

ORSAY CLUB, Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Beograd, Novi Beograd, ORSAY i njihovi obrađivači podataka za narudžbine, prikupljaju, skladište i koriste podatke člana CLUBA (uključujući podatke o kupcima, podatke o kupovini, bonus podatke, kao i dobrovoljno dostavljene podatke, između ostalog prilikom anketa ili drugih aktivnosti) isključivo u cilju sprovođenja sistema ORSAY CLUB KARTICE i za potrebe određivanja i praćenja stanja CLUB POENA člana CLUB-a.

Dostavljene podatke, od strane članova CLUB-a, ORSAY može obrađivati i u marketinške svrhe, te na osnovu podataka sprovoditi analizu kupovina kako bi članovima CLUB-a mogao da omogući individualizovane ponude i obaveštenja. Sve navedeno, isključivo pod uslovom da je član CLUB-a za to dao svoju izričitu saglasnost.

Članstvom u ORSAY CLUB-u, član CLUB-a je saglasan sa navedenom obradom podataka. Saglasnost je dobrovoljna. U slučaju da lice nije saglasno sa opštim uslovima ORSAY CLUB-a članstvo u ORSAY CLUB-u nije moguće. Svaki član CLUB-a može, u bilo koje vreme, da povuče svoju saglasnost sa efektom za budućnost, na bilo koji od sledećih načina: e-poštom na club@orsay.com ili poštom na ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Deutschland, ili poštom na ORSAY CLUB, Ordiser d. o. o., Jurija Gagarina 16, 11070 Beograd, Novi Beograd. U slučaju opozivanja saglasnosti od strane člana CLUB-a, članstvo u ORSAY CLUB-u prestaje. Član CLUB-a u bilo koje vreme može da se obrati ORSAY-u na bilo koji od napred navedenih načina, i da se informiše o podacima koji se čuvaju kao i o drugim pitanjima koja se odnose na obradu ličnih podataka u okviru ORSAY CLUB-a. Član CLUB-a može od ORSAY CLUB-a tražiti informaciju o tome koji se podaci prikupljaju i čuvaju, zahtevati ispravku pogrešno unetih podataka i može tražiti brisanje podataka o Članu (opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva). Više informacija o zaštiti podataka o ličnosti možete pogledati u našim Pravilima privatnosti na www.orsay.com 
 Podaci o članovima se čuvaju od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe ili izmene.
Čuvaju se u digitalnom obliku. U slučajevima pribavljanja istih u pisanoj/papirnoj formi, isti će biti digitalizovani u roku od mesec dana i papirna forma trajno uništena. U cilju zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa propisima Republike Srbije i ugovorom o obradi podataka o ličnosti zaključenim između ORSAY GmbH i ORDISER d.o.o. i u skladu sa Direktivom Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR):.

  • ORSAY GmbH (kao vlasnik ORSAY CLUB KARTICE) je rukovalac podataka odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.
  • ORDISER d.o.o je subjekat ovlašćen od strane ORSAY GmbH (kao vlasnika ORSAY CLUB KARTICE) da prikuplja podatke i sprovodi poslove u vezi sa obradom podataka poverene od strane ORSAY GmbH (kao vlasnika ORSAY CLUB KARTICE).

Sve navedene aktivnosti se sprovode u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ostalim pozitivnim propisima Republike Srbije.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

ORSAY ne garantuje za potpunost, tačnost i ažurnost prikupljenih ili prenetih CLUB POENA, informacija i ponuda, niti za konstantnu i neprekidnu dostupnost ORSAY sistema ONLINE trgovine. ORSAY ne garantuje stalnu dostupnost ponuda. ORSAY ne odgovara za štetu koja može nastati korišćenjem softvera za usluge, osim ako štetu nije prouzrokovao ORSAY ili njegovi agenti, namerno ili grubom nepažnjom. Napred navedena odricanja od odgovornosti ne primenjuju se u slučaju narušavanja života, tela ili zdravlja.
Napred navedeni slučajevi odricanja od odgovornosti ne isključuju primenu Zakona o zaštiti potrošača kao i drugih propisa kojima je regulisana odgovornost prodavca.

Stanje: 08.2020