pogoji poslovanja


POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE ORSAY.COM

 

KAZALO: 

1. Splošne določbe
2. Elektronske storitve v spletni trgovini
3. Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe
4. Načini in rok plačila za izdelek
5. Stroški, načini in rok dobave izdelka
6. Reklamacija izdelka
7. Izvensodni načini obravnavanja reklamacij in uveljavljanje pravice do odškodnine ter pravila za dostop do teh postopkov
8. Pravica do odstopa od pogodbe
9.Določbe o pravnih osebah
10. Končne določbe

 

Spletna Trgovina www.orsay.com skrbi za pravice potrošnikov. Potrošnik se ne more odpovedati pravicam, ki so mu dodeljene z Zakonom o varstvu potrošnikov. Določbe pogodb, ki so za potrošnika manj ugodne od določb Zakona o varstvu potrošnikov, so neveljavne in na njihovem mestu veljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov. Zato določbe teh Pogojev Poslovanja niso namenjene izključevanju ali omejevanju pravic potrošnikov, ki so jim dodeljene na podlagi obveznih zakonskih določb, vsi morebitni dvomi bi morali biti pojasnjeni v korist potrošnika. V primeru neskladnosti določb teh Pogojev Poslovanja z zgoraj navedenimi zakoni imajo ti zakoni prednost in jih je treba uporabljati.

1. SPLOŠNE ODLOČBE

1.1 Spletno trgovino, ki je na voljo na spletnem naslovu www.orsay.com vodi podjetje "ORDISLO" družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Ljubljani (naslov registriranega sedeža in naslov za dostavo: ORDISLO d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana); vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. Srg 2013/33998; osnovni kapital v višini 7500 EUR; matična številka 6430872000; davčna številka: SI 27739651; elektronski naslov: service@orsay.com in telefonska številka info linije 080 35 04 (dosegljiva od ponedeljka do petka med 7. in 20. uro), pri uporabi katere Kupcu ne nastanejo nobeni dodatni stroški pogovora razen običajnih

1.2. Ti Pogoji Poslovanja so namenjen potrošnikom in pravnim osebam, ki uporabljajo Spletno Trgovino (z izjemo točke 10. Pogojev Poslovanja, ki je namenjena samo pravnim osebam). Potrošnik in pravna oseba se z uporabo te sletne strani strinja s temi Pogoji Poslovanja in Pravilnikom o Varstvu osebnih podatkov. 

1.3. Upravljavec osebnih podatkov, obdelanih v zvezi z izvajanjem določb teh Pogojev, je ORSAY GMBH (naslov registriranega sedeža: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Nemčija); vpisana v trgovinski register pri Okrožnem sodišču v Freiburgu in Br. pod številko HRB 370336, elektronski naslov: service@orsay.com, kontaktna telefonska številka: povezava z stacionarnega telefona: 800 800 780 (brezplačna info linija), povezava z mobilnega telefona: 71 306 88 88 (po ceniku operaterja) in številka faksa: +(48) 71 734 89 99. Osebni podatki se obdelujejo za namene, v obsegu in na podlagi načel, ki so navedeni v pravilniku o Varstvu osebnih podatkov na strani Spletne Trgovine. Predložitev osebnih podatkov je prostovoljna. Vsaka oseba, katere osebne podatke obdeluje Ponudnik ali Upravljavec, ima pravico do vpogleda v njihovo vsebino in pravico, da jih posodobi in popravi. 

1.4. Definicije: 
1.4.1. DELOVNI DAN - en dan od ponedeljka do petka, razen praznikov. 
1.4.2. PRIJAVNICA - obrazec, ki je na voljo v Spletni Trgovini in omogoča ustvarjanje Računa. 
1.4.3. NAROČILNICA - Elektronska Storitev, interaktivni obrazec, ki je na voljo v Spletni Trgovini in vam omogoča oddajo Naročila, zlasti z dodajanjem Izdelkov v elektronsko košarico in določa pogoje Prodajne Pogodbe, vključno z načinom dostave in plačila. 
1.4.4. KUPEC - (1) fizična oseba s polno poslovno sposobnostjo in v primerih ter pogojih, ki jih določajo splošno veljavni predpisi, tudi fizična oseba z omejeno poslovno sposobnostjo; (2) pravna oseba; ali (3) organizacijska enota brez pravne osebe, ki ji zakon dodeli pravno sposobnost; - ki je s Prodajalcem sklenila ali namerava skleniti Prodajno Pogodbo. 
1.4.5. OBLIGACIJSKI ZAKONIK - Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10.
2001 in spremembe) 
1.4.6. RAČUN - Elektronska Storitev, zbirka podatkov označena z osebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ju zagotovi Uporabnik v informacijskem sistemu Ponudnika, v katerem se zbirajo podatki, ki jih zagotovi Uporabnik in informacije o njegovih oddanih Naročilih v Spletni Trgovini. 
1.4.7. NOVICE - Elektronska Storitev, elektronska distribucijska storitev, ki jo nudi Ponudnik storitev po elektronski pošti, ki vsem Uporabnikom storitve omogoča, da iz storitve avtomatično prejmejo ciklično vsebino naslednjih izdaj novic, ki vsebuje informacije o Izdelkih, novostih in promocijah v Spletni Trgovini. 
1.4.8. IZDELEK - proizvodi, oblačila in modni dodatki, ki so na voljo v Spletni Trgovini in so predmet Prodajne Pogodbe med Kupcem in Prodajalcem. 
1.4.9. POGOJI POSLOVANJA - ti predpisi Spletne Trgovine. 
1.4.10. TRGOVINE- stacionarne trgovine Prodajalca na ozemlju Republike Slovenije, katerih naslovi so na voljo na strani Spletne Trgovine. 
1.4.11. SPLETNA TRGOVINA - spletna trgovina Ponudnika je na voljo na spletnem naslovu www.orsay.com. 
1.4.12. PRODAJALEC ali PONUDNIK - PODJETJE "ORDISLO" družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Ljubljani (naslov registriranega sedeža in naslov za dostavo: ORDISLO d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana); vpisano v poslovni register pod matično številko: 6430872000; sodišče, v katerem se vodi dokumentacija družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani; osnovni kapital v višini: 7.500,00 EUR; davčna številka: SI 27739651; elektronski naslov: service@orsay.com in telefonska številka info linije 080 35 04 (dosegljiva od ponedeljka do petka med 7. in 20. uro), pri uporabi katere Kupcu ne nastanejo nobeni dodatni stroški pogovora razen običajnih . 
1.4.13. PRODAJNA POGODBA - prodajna pogodba za Izdelek, ki se sklepa ali je sklenjena med Kupcem in Prodajalcem prek Spletne Trgovine. 
1.4.14. ELEKTRONSKA STORITEV - storitev, ki jo Ponudnik po elektronski poti opravi za Uporabnika prek Spletne Trgovine. 
1.4.15. UPORABNIK- (1) fizična oseba s polno poslovno sposobnostjo in v primerih in pod pogoji, ki jih določajo splošno veljavni predpisi, tudi fizična oseba z omejeno poslovno sposobnostjo; (2) pravna oseba; ali (3) organizacijska enota brez pravne osebe, ki ji zakon dodeli pravno sposobnost; - ki uporablja ali namerava uporabljati Elektronsko Storitev. 
1.4.16. ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV – ZVPot (Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998 in spremembe), 1.4.17. NAROČILO - Izjava Kupca o nameri, ki je bila posredovana preko Naročilnice in je usmerjena neposredno v sklenitev Prodajne Pogodbe s Prodajalcem.
1.4.18. POTROŠNIK - je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

2. ELEKTRONSKE STORITVE V SPLETNI TRGOVINI

2.1. V Spletni Trgovini so na voljo naslednje Elektronske Storitve: Račun, Naročilnica in Novice. 

2.1.1. Račun - uporaba računa je možna po zaključku dveh sledečih si korakov s strani Uporabnika - (1) izpolnitve Prijavnice in (2) s klikom na polje "Registracija". V Prijavnici mora Uporabnik Ponudniku posredovati naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov in geslo. 
Elektronska Storitev Račun je na voljo brezplačno in za nedoločen čas. Uporabnik ima možnost, da kadarkoli in brez navedbe razlogov izbriše Račun (preklic Računa) tako, da pošlje ustrezno zahtevo Ponudniku, zlasti po elektronski pošti na naslov: service@orsay.com ali pisno na: ORDISLO d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.. 

2.1.2. Naročilnica - uporaba Naročilnice se začne, ko Kupec doda prvi Izdelek v elektronsko košarico v Spletni Trgovini. Oddaja Naročila se izvede potem, ko kupec izpolni dva zaporedna koraka - (1) po izpolnitvi Naročilnice in (2) kliku v Spletni Trgovini po izpolnitvi Naročilnice na polje "Naroči in plačaj" - do tega trenutka je možno samostojno spremeniti vnesene podatke (v ta namen se je treba držati sporočil in informacij, ki so na voljo na strani Spletne Trgovine). V Naročilnici mora Kupec posredovati
naslednje podatke o Kupcu: ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka / številka stanovanja, poštna številka, mesto, država), elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko in podatke v zvezi s Prodajno Pogodbo: Proizvod (-i), količina (-e) izdelka (-ov), kraj in način dostave izdelka (-ov), način plačila.
Elektronska Storitev Naročilnice je brezplačna in je enkratne narave ter preneha, ko je naročilo oddano preko nje ali ko Uporabnik pred tem prekine oddajo Naročila. 

2.1.3. Novice – uporaba Novic nastopi po izvedbi skupno treh sledečih si korakov Uporabnika - (1) vpis e-poštnega naslova, v okence „Novice” na strani Spletne Trgovine, na katerega bodo poslane nadaljnje izdaje Novic, (2) klik na polje »Pošlji«in (3) potrditev namere naročanja na Novice s klikom na potrditveno povezavo, ki je avtomatsko poslana na navedeni e-poštni naslov. Na Novice se lahko naročite tudi tako, da pri ustvarjanju Računa označite ustrezno potrditveno polje - ko je Račun ustvarjen, je Uporabnik naročen na Novice. 
Elektronska Storitev Novice je na voljo brezplačno za nedoločen čas. Uporabnik se lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov odjavi z Novic (preklic Novic) s tem, da Ponudniku pošlje ustrezno zahtevo, zlasti po elektronski pošti na naslov: service@orsay.com ali pisno na: ORDISLO d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

2.2. Tehnične zahteve, potrebne za sodelovanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporablja Ponudnik: (1) računalnik, prenosni računalnik ali druga večpredstavnostna naprava z dostopom do interneta; (2) dostop do elektronske pošte; (3) priporočen spletni brskalnik: Google Chrome različice 23.0. in višje; (4) priporočena najmanjša ločljivost zaslona: 1024x768; (5) omogočanje piškotkov in podpore za Javascript v spletnem brskalniku. 

2.3. Uporabnik storitve je dolžan uporabljati Spletno Trgovino na način skladen z zakonodajo in etičnimi načeli ob spoštovanju osebnih in avtorskih pravic ter intelektualne lastnine Ponudnika in tretjih oseb. Uporabnik je dolžan vnesti resnične podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju. Uporabniku je prepovedano posredovati nezakonito vsebino. 

2.4. Način reklamacijskega postopka: 
2.4.1. Reklamacije v zvezi z zagotavljanjem Elektronskih Storitev s strani Ponudnika in druge pritožbe v zvezi z delovanjem Spletne Trgovine (razen reklamacijskega postopka za Izdelek, ki je naveden v točki. 6. Pogojev Poslovanja) lahko Uporabnik predloži: 
2.4.1.2. Pisno na naslov: ORDISLO d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana; 
2.4.1.3. v elektronski obliki po elektronski pošti na naslov: service@orsay.com; 
2.4.2. Priporočljivo je, da kupec v opisu pritožbe predstavi: (1) informacije in okoliščine v zvezi s predmetom reklamacije, zlasti vrsto in datum nastanka nepravilnosti; (2) zahtevo stranke; in (3) kontaktne podatke pritožnika - to bo olajšalo in pospešilo obravnavo pritožbe s strani Ponudnika. Zahteve iz prejšnjega stavka so le priporočila in ne vplivajo na učinkovitost pritožb vloženih brez priporočenega opisa reklamacije. 
2.4.3. Odziv Ponudnika na reklamacijo se opravi takoj, najpozneje v 14 koledarskih dneh od dneva predložitve. 

3. POGOJI ZA SKLENITEV PRODAJNE POGODBE

3.1. Sklenitev Prodajne Pogodbe med Kupcem in Prodajalcem nastopi po tem, ko je Kupec s pomočjo Naročilnice v Spletni Trgovini oddal Naročilo v skladu s točko 2.1.2. Pogojev Poslovanja in je Prodajalec Kupcu potrdil sklenitev Prodajne pogodbe.

3.2. Cena Izdelka, prikazana na spletni strani Spletne Trgovine, je podana v valuti EUR (evro). Cena izdelka vključuje davke. V primeru očitne napake pri navedbi cene Izdelka v Spletni Trgovini, si Prodajalec pridržuje pravico, da ne izvede Naročila po napačno navedeni ceni in Kupcu vrne morebitno že plačano kupnino za tak Izdelek. Tako, bo Prodajalec v kolikor odkrije napako v ceni kateregakoli Izdelka, ki ga je Kupec naročil, Kupca o tem obvesti v najkrajšem možnem času in mu pojasnil napako ter Kupcu predstavi pravilno ceno in mu zagotovil možnost, da naročilo glede na pravilno ceno potrdi ali odpove. V kolikor Prodajalec ne more stopiti v stik s Kupcem, naročila ne bo izvedel in se bo štelo, da je naročilo odpovedano in vsi morebitni plačani zneski bodo Kupcu v celoti povrnjeni.
O skupni ceni Izdelka, vključno z davki, ki je predmet naročila, kot tudi stroških dostave (vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine) in drugih stroških, in če je nemogoče določiti znesek teh pristojbin - o obveznosti njihovega plačila, je Kupec obveščen na straneh Spletne Trgovine pri oddaji Naročila, vključno s trenutkom, ko Kupec izrazi željo sklenitve Prodajne Pogodbe.

3.3. Postopek sklenitve Prodajne Pogodbe v Spletni Trgovini z uporabo Naročilnice.
3.3.1. Sklenitev Prodajne pogodbe med Kupcem in Prodajalcem nastopi po tem, ko je Kupec v Spletni Trgovini oddal Naročilo v skladu s točko. 2.1.2. Pogojev Poslovanja in ko Prodajalec Kupcu potrdi sklenitev Prodajne pogodbe.
3.3.2. Po oddaji Naročila Prodajalec nemudoma potrdi sprejem Naročila in hkrati sprejme Naročilo v izvedbo. Potrdilo o prejemu Naročila in njegovo sprejetje v izvedbo se zgodi tako, da Prodajalec pošlje Kupcu ustrezno elektronsko sporočilo na e-naslov, ki ga je Kupec navedel pri oddaji Naročila, ki vsebuje vsaj izjavo Prodajalca o prejemu Naročila in njegovo sprejetje v izvedbo in potrditev sklenitve Prodajne Pogodbe. V trenutku, ko Kupec prejme zgoraj navedeno elektronsko pošto, je med Kupcem in Prodajalcem sklenjena Prodajna Pogodba.

3.4. Prodajalec po posredovanju potrdila o prejemu Naročila Kupcu, Kupca obvesti, da pri izvedbi njegovega naročila obstajajo izjemne okoliščine (npr. naročila prejeta v določenem obdobju povzročijo, da blago, ki je predmet naročila, ni več na zalogi in ga Prodajalec Kupcu ne more dobaviti, tudi po tem, ko je Prodajalec Kupcu že poslal elektronsko pošto navedeno v 3.3.2.) in bo zaradi teh okoliščin zavrnil izvedbo Kupčevega naročila. V primeru nastanka izjemnih okoliščin bo Prodajalec Kupcu po takšnem obvestilu nemudoma povrnil že morebitno prejeto kupnino za izdelek glede katerega so nastale izjemne okoliščine. V primeru takšnih izjemnih okoliščin Prodajalec ne nosi nikakršne odgovornosti do Kupca za to, da naročilo ni bilo izvedeno tudi po tem ko je Prodajalec že poslal Kupcu potrdilo o prejemu Naročila.

3.5. Zapis, varovanje in dostop do vsebine Prodajne Pogodbe, ki jo je Kupec sklenil, se opravi z (1) objavo teh Pogojev poslovanja na strani Spletne Trgovine in (2) s poslanim elektronskim sporočilom Kupcu, o katerem je govora v točki 3.3.2. Pogojev Poslovanja. Vsebina Prodajne Pogodbe je dodatno zapisana in zavarovana v informacijskem sistemu Prodajalčeve Spletne Trgovine.

4. NAČINI IN ROK PLAČILA ZA IZDELEK

4.1. Prodajalec na podlagi Prodajne Pogodbe Kupcu zagotovi naslednje načine plačila:
4.1.1. Plačilo prek spletnega bančnega nakazila na bančni račun Prodajalca*.
4.1.1.1. Banka: SKB d.d.. Številka računa: SI56 0310 0100 3380 904 swift SKBASI2X
4.1.1.2. Plačilo z gotovino po povzetju, samo pri izbiri načina dostave s kurirsko službo.
4.1.1.3. Plačilo z Visa ali MasterCard kartico.

4.2. Rok plačila:
4.2.1. Če Kupec izbere plačilo z bančnim nakazilom, plačilo s kreditno kartico ali elektronsko plačilo, je dolžan opraviti plačilo v roku 3 koledarskih dni od datuma sklenitve Prodajne Pogodbe.
4.2.2. Če Kupec ob dostavi izbere plačilo v gotovini, je dolžan plačilo opraviti ob dostavi pošiljke. * Zaradi dolgega knjiženja plačil in težav pri povratnem nakazilu, ne sprejemamo nakazil s plačilnim nalogom plačanim na pošti ali v banki.

5. STROŠKI, NAČINI IN ROK DOBAVE IN PREVZEM IZDELKA

5.1. Dostava Izdelka je na voljo samo na ozemlju Republike Slovenije.

5.2. Dostava Izdelka Kupcu je plačljiva, razen če je v Prodajni Pogodbi določeno drugače. Stroški dostave Izdelka (vključno s stroški prevoza, dostave in poštnih storitev) se navedejo Kupcu pri oddaji Naročila, vključno s trenutkom, ko Kupec izrazi željo sklenitve Prodajne Pogodbe. V kolikor ni drugače navedeno pri oddaji Naročila, vključno s trenutkom, ko Kupec izrazi željo sklenitve Prodajne Pogodbe, znaša strošek dostave Izdelka Kupcu, znesek v višini 5,00 EUR, ki ga poravna Kupec. Ker bomo nekaj izdelkov iz vašega naročila poslali iz različnih ORSAY trgovin, je možno, da bo naročilo dostavljeno v ločenih paketih.

5.3. Osebni prevzem plačanega Izdelka s strani Kupca v trgovini je brezplačen. Pri čemer Kupec ne more Izdelka plačati v trgovini.

5.4. Prodajalec Kupcu zagotovi naslednje načine dostave ali prevzema Izdelka:
5.4.1. Kurirska pošiljka, kurirska pošiljka s plačilom po povzetju in stroškom za Kupca v višini 5,00 EUR razen če pri oddaji Naročila, vključno s trenutkom, ko Kupec izrazi željo sklenitve Prodajne Pogodbe, ni navedeno drugače.
5.4.2. Osebni prevzem je na voljo v Trgovinah, med delovnim časom Trgovin, ki so navedene na strani Spletne Trgovine.

5.5. Dobavni rok za naročilo je 6 delovnih dni od trenutka knjiženja plačila, razen če je v opisu Izdelka ali ob oddaji Naročila naveden krajši rok. Pri Izdelkih z različnimi dobavnimi roki je rok dobave najbolj oddaljen rok, ki pa ne sme presegati 6 delovnih dni. Začetek roka dobave Izdelka Kupcu se šteje kot sledi:
5.5.1. Če Kupec izbere način plačila z bančnim nakazilom, elektronskim plačilom ali s kreditno kartico - od datuma knjiženja plačila na bančnem računu Prodajalca.
5.5.2. Če Kupec izbere plačilo po povzetju z gotovino - od dneva sklenitve Prodajne Pogodbe.

5.6. Rok pripravljenosti Izdelka za prevzem s strani Kupca - če se Kupec odloči, da bo izdelek prevzel osebno, bo Izdelek pripravljen za prevzem s strani Kupca v roku 6 delovnih dni od trenutka, ko je plačilo knjiženo, razen če je v opisu izdelka ali pri oddaji Naročila naveden krajši rok. Pri Izdelkih z različnimi datumi pripravljenosti za prevzem je rok za prevzem najbolj oddaljen rok, ki pa ne sme presegati 6 delovnih dni. Prodajalec bo Kupca dodatno obvestil o pripravljenosti Izdelka za prevzem. Začetek roka pripravljenosti Izdelka za prevzem s strani Kupca se šteje kot sledi:
5.6.1. Če Kupec izbere način plačila z bančnim nakazilom, elektronskim plačilom ali s kreditno kartico - od datuma knjiženja na bančnem ali poravnalnem računu Prodajalca.
5.6.2. Če Kupec izbere plačilo po povzetju z gotovino - od dneva sklenitve Prodajne Pogodbe.

6. REKLAMACIJA IZDELKA

6.1. Podlaga in obseg odgovornosti Prodajalca do Kupca, če ima prodani Izdelek stvarno ali pravno napako, določa splošno veljavna zakonodaja, zlasti Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ).

6.2. Prodajalec je dolžan Kupcu zagotoviti Izdelek brez napak.

6.3. Kupec lahko vloži reklamacijo na naslednje načine:
6.3.1. pisno na naslov: ORDISLO d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana;
6.3.2. v elektronski obliki po elektronski pošti na naslov: service@orsay.com;
6.3.3. osebno: v Trgovinah

6.4. Potrošnik mora v obvestilu o reklamaciji podati: (1) informacije in okoliščine v zvezi s predmetom reklamacije, zlasti vrsto in datum neskladnosti; (2) zahtevo, da se izdelek uskladi s Prodajno Pogodbo ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek; in (3) kontaktne podatke pritožnika ter omogočiti Prodajalcu pregled Izdelka z napako..Potrošnik mora Prodajalca obvestiti o napaki v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Pravna oseba pa mora postopati po določbah Obligacijskega zakonika.

6.5. Prodajalec bo potrošniku nemudoma, najpozneje pa v 8 koledarskih dneh od dneva vložitve reklamacije, predložil opredelitev.

6.6. V primeru, kjer je za opredelitev Prodajalca do reklamacije Kupca ali izvedbo pravic Kupca, ki izhajajo iz neskladnosti Izdelka s Prodajno Pogodbo, potrebno Izdelek dostaviti Prodajalcu, bo Prodajalec Kupca prosil za dostavo Izdelka na stroške Prodajalca na naslov: Depo 1696 Ljubljana, Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana - Šentvid, Slovenija s pripisom „za Ordislo d.o.o.”.

6.7. Zahteva za predložitev izdelka iz točke 6.6. Pogojev Poslovanja ne vpliva na potek obdobja za odgovor Prodajalca na reklamacijo iz točke. 6.5. Pogojev Poslovanja in ne krši Kupčeve pravice, da od Prodajalca zahteva odstranitev okvarjenega Izdelka in ponovno namestitev Izdelka, potem ko ga je zamenjal z enim brez napak ali z odpravo napake, kot je navedeno v 37. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

7. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV, UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODŠKODNINE TER PRAVILA DOSTOPA DO TEH POSTOPKOV

7.1. Podrobnejše informacije o možnosti uporabe izvensodnega načina obravnavanja pritožb in uveljavljanja zahtevkov ter pravila dostopa do teh postopkov, so na voljo na spletni strani Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence: http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/

7.2. Brezplačno svetovanje potrošnikom, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poteka izključno po telefonu v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 10. uro. Telefonska številka: 080 88 99. Namenjeno je samo potrošnikom - fizičnim osebam, ki sklepajo potrošniške pogodbe (podjetje - potrošnik) za nakup blaga ali opravljanje storitev zunaj njihove poklicne dejavnosti.

7.3. Potrošnik se za izvensodno reševanje potrošniških sporov lahko obrne tudi na izvajalce reševanja potrošnikih sporov. Seznam izvajalcev je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Najdete ga na spodnji povezavi: http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/seznam_izvajalcev_irps/

7.4. Spletna platforma za reševanje sporov med potrošniki in podjetniki na ravni EU (platforma SRS) je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma SRS je interaktivna in večjezična spletna stran z enotnim okencem za potrošnike in podjetnike, ki iščejo izvensodno poravnavo pogodbene obveznosti, ki izhaja iz spletne prodajne pogodbe ali storitvene pogodbe (več informacij najdete na spletni strani platforme.

7.5. Prodajalec sodeluje v reševanju potrošniškega spora izven sodišča na prostovoljni osnovi in v njem ni dolžan sodelovati. Hkrati Prodajalec potrošnike obvešča, da še ni prepoznal nobenega izmed posameznih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v składu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

8. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

8.1. Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od dneva iz 8.3. odstopi od Prodajne pogodbe sklenjene v spletni trgovini, pri tem nima dodatnih stroškov, razen stroškov vračila Izdelkov navedenih v točki 8.7. Pogojev Poslovanja. Za izpolnitev roka je dovolj, da pošljete izjavo pred iztekom roka. Izjavo o odstopu od pogodbe lahko predložite:
8.1.1. pisno na naslednji naslov: ORDISLO d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana ali
8.1.2. v elektronski obliki po elektronski pošti na naslov: service@orsay.com ali
8.1.3. osebno: v Trgovinah

POZOR: Maska je higienski izdelek in je ni mogoče vrniti.

8.2. Za odstop od pogodbe lahko potrošnik izpolni in odda objavljeni odstopni obrazec in je tudi Priloga št. 1 teh Pogojev Poslovanja ali pa poda nedvoumno izjavo, iz katere bo izhajalo, da odstopa od prodajne pogdbe.

8.3. Rok za odstop od pogodbe začne teči:
8.3.1. za pogodbo, s katero Prodajalec izda Izdelek, pri čemer je dolžan prenesti njegovo lastništvo (npr. s Prodajno Pogodbo) - ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik, in v primeru pogodbe, ki vključuje večje število Izdelkov, ki so dostavljeni ločeno, v serijah ali v delih - od prevzema zadnjega Izdelka, serije ali delov.
8.3.2. za druge pogodbe - od datuma sklenitve pogodbe.

8.4. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu Prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov vračila izdelkov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani Prodajalca). Tako povračilo Prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Če Prodajalec ni sam predlagal, da bo Izdelek prevzel od potrošnika, lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

8.5. Potrošnik je dolžan, najkasneje v roku 14 koledarskih dni od dne, ko odstopi od pogodbe, vrniti Izdelek Prodajalcu ali ga izročiti pooblaščeni osebi za prevzem, razen če je Prodajalec predlagal, da
bo sam prevzel Izdelek. Rok se upošteva, če potrošnik Izdelek pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Potrošnik lahko vrne izdelek na naslednji naslov: Depo 1696 Ljubljana, Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana - Šentvid, Slovenija s pripisom „za Ordislo d.o.o.”.

8.6. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost Izdelka zaradi ravnanja z Izdelkom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Pri tem lahko potrošnik na enak način kot to naredi v trgovini, pomeri Izdelke. Izdelki morajo biti vrnjeni z originalno etiketo in ne smejo imeti vidnih posledic uporabe.

8.7. Morebitni stroški vračila Izdelkov, povezani s potrošnikovim odstopom od pogodbe, ki jih je potrošnik dolžan prevzeti:
8.7.1. Če je potrošnik izbral način dostave Izdelka razen najcenejšega standardnega načina dostave, ki je na voljo v Spletni Trgovini, Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki jih ima potrošnik.
8.7.2. Neposredne stroške vračila Izdelka nosi potrošnik.

8.8. Pravica do odstopa od pogodbe na daljavo potrošniku ni na voljo v zvezi s pogodbami:
(1) o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
(2) o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
(3) o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
(4) o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
(5) o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
(6) o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
(7) o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
(8) o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
(9) o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
(10) sklenjenih na javnih dražbah;
(11) pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
(12) o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
(13) o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

9. DOLOČBE O PRAVNIH OSEBAH

9.1. Ta točka Pogojev uporabe in določbe, ki jih vsebuje, se nanašajo samo na Kupce in Uporabnike, ki niso potrošniki.

9.2. Prodajalec ima pravico odstopiti od Prodajne Pogodbe, sklenjene s Kupcem, ki ni potrošnik, v 14 koledarskih dneh od dneva sklenitve. Odstop od Prodajne Pogodbe se v tem primeru lahko izvede brez navedbe razloga in ne povzroči nobenih terjatev Kupca, ki ni potrošnik, do Prodajalca.

9.3. V primeru Kupcev, ki niso potrošniki, ima Prodajalec pravico omejiti razpoložljive načine plačila, vključno z zahtevami za predplačilo v celoti ali delno, ne glede na način plačila, ki ga izbere Kupec, in dejstva sklenitve Prodajne Pogodbe.

9.4. V trenutku izdaje Izdelka s strani Prodajalca prevozniku, so koristi in obremenitve, povezane z Izdelkom, ter tveganje slučajne izgube ali poškodbe Izdelka prenesene na Kupca, ki ni potrošnik. V takem primeru Prodajalec ne odgovarja za izgubo izdelka, poškodbo ali škodo na izdelku, ki je nastala po prevzemu za prevoz, dokler ni dostavljena stranki, in za zamudo pri prevozu pošiljke.

9.5. V primeru dostave Izdelka Kupcu prek prevoznika, je Kupec, ki ni potrošnik, dolžan pregledati pošiljko nemudoma in na način, ki je standarden za takšne pošiljke. Če ugotovi, da je bila med prevozom storjena škoda ali je prišlo do poškodbe Izdelka, je dolžan opraviti vsa dejanja, potrebna za določitev odgovornosti prevoznika.

9.6. V primeru Uporabnikov, ki niso potrošniki, lahko Ponudnik storitev prekine pogodbo za zagotavljanje Elektronskih Storitev s takojšnjim učinkom in brez navedbe razlogov, tako da uporabniku
pošlje primerno izjavo.

9.7. Odgovornost Ponudnika/Prodajalca v odnosu do Uporabnika/Kupca, ki ni potrošnik, je omejena ne glede na pravno podlago, - tako za del posamezne terjatve, kot tudi za vse zahtevke v celoti - do plačane cene in stroškov dostave po Prodajni Pogodbi, vendar ne več kot do 250 EUR. Ponudnik/Prodajalec je odgovoren Kupcu/Uporabniku, ki ni potrošnik, le za značilno škodo, predvideno v času sklenitve pogodbe, in ni odgovoren za izgubljene koristi v zvezi s Kupcem / Uporabnikom, ki ni potrošnik.

9.8. Za vse spore, ki nastanejo med Prodajalcem/Ponudnikom storitev in Naročnikom/Kupcem , ki ni potrošnik, je pristojno sodišče glede na registrirani sedež Prodajalca/Ponudnika.

10. KONČNE DOLOČBE

10.1. Pogodbe, sklenjene prek Spletne Trgovine, so sklenjene v slovenskem jeziku.

10.2. Vsebina strani Spletne Trgovine, vključno z besedili, grafikami, fotografijami, animiranimi fotografijami, filmi, ilustracijami in v nekaterih primerih zvokom in programsko opremo, je last orsay.com. Te vsebine so zaščitene z avtorskimi in drugimi zakoni. Njihova uporaba je dovoljena le z izrecnim soglasjem orsay.com.

10.3. Sprememba Pogojev Poslovanja:
10.3.1. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb Pogojev Poslovanja zaradi utemeljenih razlogov, to je: sprememb v zakonodaji - v obsegu, v katerem te spremembe vplivajo na izvajanje določb teh Pogojev Poslovanja.
10.3.2. V primeru sklenitve trajnih pogodb na podlagi teh Pogojev Poslovanja (npr. zagotavljanje Elektronske Storitve - Račun), spremenjeni Pogoji Poslovanja zavezuje Uporabnika, če so izpolnjene zakonske zahteve t.j. Uporabnik je bil pravilno obveščen o spremembah in ni odpovedal pogodbe v 14 koledarskih dneh od datuma obvestila. V primeru, da bi sprememba Pogojev poslovanja privedla do uvedbe novih pristojbin ali povečanja obstoječih pristojbin, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe.
10.3.3. V primeru sklenitve pogodb drugačne narave kot so trajne pogodbe (npr. Prodajna Pogodba), spremembe Pogojev Poslovanja na noben način ne vplivajo na pravice Kupcev/Uporabnikov, ki so potrošniki, pridobljene pred datumom začetka veljavnosti sprememb Pogojev Poslovanja, zlasti spremembe Pogojev Poslovanja ne bodo vplivale na že oddajana ali oddana naročila ter sklenjene, izvrševane ali izvršene Prodajne Pogodbe.

10.4. V zadevah, ki niso zajete v teh Pogojih Poslovanja se uporabljajo splošno veljavne določbe slovenske zakonodaje, zlasti: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),Obligacijski zakonik (OZ) in druge ustrezne določbe veljavne zakonodaje.

DODATEK 1 K POGOJEM POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE 
VZOREC ODSTOPA OD PRODAJNE POGODBE 
 
na podlagi Priloge 2 k Zakonu o varstvu potrošnikov– ZVPot (Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998), 
(ta obrazec je treba izpolniti in vrniti le, če želite odstopiti od pogodbe)
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

 

Vaši podatki:
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
E-mail:

 

Ordislo d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana obveščam, da odstopam od Prodajne pogodbe, na podlagi katere ste mi izdali račun št. ______________________ in vam vračam naslednje izdelke:

 

Naziv izdelka: Količina: Cena:
     
     
     
     

 

 

Kraj in datum ________________________________________ Podpis: ________________________________________