ORSAY KLUB-POGOJI SODELOVANJAOBMOČJE VELJAVNOSTI

ORDISLO, Prodaja ženskih oblačil d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.orsay.com, Matična št.: 6430872000, Nemčija (v nadaljevanju „ORSAY“) izdaja člansko kartico ORSAY KLUBSKA KARTICA. Ti pogoji sodelovanja urejajo odnos med podjetjem ORSAY in končnim kupcem, ki je član ORSAY KLUBA (v nadaljevanju imenovan „član KLUBA“). Član ORSAY KLUBA lahko brezplačno postane fizična oseba, starejša od 18 let, ki opravi nakup v katerikoli trgovini ORSAY ali na SPLETNI TRGOVINI ORSAY (orsay.com). S podpisom prijave član KLUBA sprejema te pogoje sodelovanja. Član KLUBA mora takoj obvestiti spremembe svojih prijavnih podatkov. Član KLUBA je sprejet v ORSAY KLUB z izdajo članske kartice (ORSAY KLUBSKA KARTICA).

KORIŠČENJE VSEH UGODNOSTI ORSAY KLUBA Za koriščenje ugodnosti ORSAY KLUBA je vedno potrebno predložiti veljavno kartico ORSAY KLUBSKO KARTICO, v obliki izdane kartice ali digitalne kartice na pametnem telefonu.

ZBIRANJE TOČK

Član KLUBA lahko v vseh državah, kjer obstaja KLUB, zbira KLUB TOČKE in za vsak evro vrednosti nakupa pridobi 4 KLUB TOČKE. Zbiranje KLUB TOČK je mogoče le, če član KLUBA pri nakupu predloži veljavno kartico ORSAY KLUBSKO KARTICO ali pri spletnem nakupu vpiše številko kartice. Kasnejši pripis in pridobitev KLUB TOČK sta možna le v izjemnih primerih ob predložitvi računa. Na vpisane zneske darilnih bonov ORSAY, Orsay darilnih kartic, KLUB bonov za popuste in KLUB KUPONOV se ob unovčenju ne pripišejo in ne pridobijo nobene KLUB TOČKE. Ob storniranju nakupa (vračilo, zamenjava, reklamacija itd.) se ustrezni dobropis ponovno odšteje od dobroimetja točk. Če so bili z ozirom na te dobropise boni/kuponi že izdani ali pa so bili unovčeni ob nakupu v spletni trgovini, se morebitno negativno stanje poračuna s prometom (prodajami) v prihodnjih obračunskih obdobjih.

KLUB TOČKE

Ob storniranju nakupa (vračilo, zamenjava, reklamacija itd.) se ustrezni dobropis ponovno odšteje od dobroimetja točk. Če so bili z ozirom na te dobropise boni/kuponi že izdani, se morebitno negativno stanje poračuna s prometom (prodajami) v prihodnjih obračunskih obdobjih.

UNOVČENJE TOČK

KLUB TOČKE je mogoče unovčiti v trgovinah ORSAY v naslednjih državah, in sicer za KLUB KUPON, ki ustreza naslednjim vrednostim točk: Slovenija - Vsakih 500 KLUB TOČK se unovči za en KLUB KUPON v vrednosti 5€ - naenkrat se lahko unovči največ 1000 KLUB TOČK (=10€). KLUB KUPONE, natisnjene v trgovini, lahko unovčite v spletni trgovini ali v aplikaciji. Če je bilanca točk KLUB-a višja od 3500 KLUBSKIH TOČK, se točke, ki še niso bile pretvorjene v KLUB KUPONE, lahko odkupijo pri spletnem nakupu. V tem primeru se od zneska odšteje popust, ki ustreza številu KLUB točk. Unovčenje točk v drugih državah poteka v skladu z veljavnimi pravili lokalne ORSAY trgovine. Stanje točk se po unovčenju ustrezno prilagodi. Neunovčene KLUB TOČKE ostanejo na računu člana KLUBA.

KLUB KUPONI

KLUB KUPONE lahko unovčite v vseh trgovinah ORSAY v državi, kjer so bili izdani. KLUB KUPONOV in ugodnosti KLUBA ORSAY ter morebitnih razlik v vrednosti ni mogoče izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča ponovna pretvorba KUPONOV ORSAY nazaj v KLUB TOČKE. Ob izgubi ali kraji KLUB KUPONOV in ugodnosti ORSAY KLUBA ti ne bodo niti nadomeščeni niti povrnjeni. Veljavnost KLUB KUPONOV in ugodnosti KLUBA ORSAY je časovno omejena in je tudi v primeru, da jih ne unovčite ali koristite, ni možno podaljšati. KLUB KUPON se ob unovčenju procentualno porazdeli na vse kupljene izdelke. To pomeni, da se bodo za vse artikle, ki se ne vračajo, na računu označeni popusti odbili (unovčili) s KLUB KUPONA. Pri vračilih se znesek KLUB KUPONA, ki je bil unovčen na izdelkih, ki se vračajo, vrne na račun člana KLUBA v obliki točk. Če se je s KLUB KUPONA za 5€ na vrnjenem izdelku unovčilo na primer 2,50€, se po vračilu izdelka pripiše na račun 250 točk. CLUB KUPONOV ni mogoče uporabiti za poštne stroške ali izdelke s posebno ceno, torej jih je potrebno plačati v celoti. PROPAD TOČK Zbrane KLUB TOČKE zapadejo s pretekom 31. 12. vsakokratnega naslednjega leta.

IZGUBA KARTICE

V primeru izgube ali kraje kartice lahko član KLUBA preko ORSAY ekipe zahteva novo kartico ORSAY KLUBSKO KARTICO (po elektronski pošti na naslov club@orsay.com ali po pošti na naslov ORDISLO, Prodaja ženskih oblačil d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.orsay.com, Matična št.: 6430872000, Nemčija, ali na naslov ORSAY CLUB, Ordislo d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija). Zbrane KLUB TOČKE se pripišejo na novo kartico ORSAY KLUBSKA KARTICA. Druga možnost je, da član KLUBA uporablja digitalno kartico KLUBSKA KARTICA v ORSAY aplikaciji.

ODPOVED, PRENEHANJE ČLANSTVA IN SPREMEMBA POGOJEV ČLANSTVA

Vsak član ORSAY KLUBA lahko kadarkoli prekine svoje članstvo brez dodatnega roka s pisnim obvestilom ORSAY KLUBU (po elektronski pošti na naslov club@orsay.com, ali po pošti na naslov ORDISLO, Prodaja ženskih oblačil d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.orsay.com, Matična št.: 6430872000, Nemčija, ali na naslov ORSAY KLUB, Ordislo d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija). Podjetje ORSAY si pridržuje pravico, da članstvo v ORSAY KLUBU ustavi, dopolni ali spremeni, ob upoštevanju ustreznega roka, če je podan tehten razlog pa tudi brez takšnega roka, in ob zavarovanju interesov članov KLUBA . ORSAY si tudi pridržuje pravico, da ima v primeru, da član KLUBA kakor koli zlorabi ORSAY KLUBSKO KARTICO, pravico do izredne odpovedi. ORSAY ima pravico ukiniti članstvo najkasneje po 3 letih nedejavnosti in izbrisati ORSAY KLUBSKO KARTICO in vse podatke člana KLUBA, tako da ponovna aktivacija ni več mogoča.

VAROVANJE PODATKOV-SOGLASJE

Da bi postali član KLUBA morate vpisati svoje polno ime, datum rojstva, podpis, datum podpisa in polni naslov v obrazec za prijavo (obvezni podatki). Po prijavi član KLUBA prejme člansko številko, ki se pripiše sporočenim podatkom (obvezni podatki, prostovoljni odatki in morebitne spremembe podatkov) člana KLUBA („podatki o stranki“). Tudi podatki o nakupih, med drugim kupljeno ali vrnjeno blago/storitve, cene, lokacija in datum se v trgovini ORSAY, SPLETNI TRGOVINI ORSAY ali v aplikaciji ORSAY zbirajo in pošljejo podjetju ORSAY, vedno kadar član KLUBA ob nakupu ali zamenjavi ali vračilu artiklov predloži kartico ali navede člansko številko ali pa uveljavlja druge ugodnosti članstva (npr. popuste in bone oziroma kupone). Tako ORSAY KLUB, Ordislo d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija in ORSAY kot tudi njuni obdelovalci podatkov bodo obdelovali osebne podatke (vključno s podatki o strankah, podatki o nakupih, podatki o ugodnostih in prostovoljno posredovane podatke, med drugim pri anketah in aktivnostih) z namenom izvajanja sistema KLUB KARTICA in za določitev stanja točk člana KLUBA . ORSAY te podatke uporablja tudi za lastne reklamne namene in na podlagi podatkov želi biti na podlagi teh podatkov sposoben opravljati analize strank in v prihodnosti članom KLUBA zagotoviti informacije, ponudbe in individualno oglaševanje - če je član KLUBA to dovolil z ločenim soglasjem po elektronski pošti ali SMS-u. S sodelovanjem v ORSAY KLUBU se član KLUBA strinja z opredeljenim obsegom obdelave podatkov. Soglasje je prostovoljno. Če član KLUBA tega ne želi, sodelovanje v ORSAY KLUBU žal ni mogoče. Član KLUBA lahko kadarkoli prekliče soglasje, po elektronski pošti na naslov club@orsay.com ali po pošti na naslov ORDISLO, Prodaja ženskih oblačil d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.orsay.com, Matična št.: 6430872000, Nemčija, ali ORSAY KLUB, Ordislo d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vendar pa v tem primeru nadaljnje sodelovanje v ORSAY KLUBU ni mogoče. Član KLUBA se lahko kadar koli obrne na ORSAY z zgornjimi kontaktnimi informacijami, da pridobi informacije o shranjenih podatkih ali drugih vprašanjih in problemih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru ORSAY KLUBA.

IZKLJUČITEV ODGOVORNSTI

ORSAY ne prevzema nobene odgovornosti (ne daje nobenih zagotovil, jamstev, garancij) glede popolnosti, točnosti in pravočasnosti posredovanih podatkov o stanju točk, informacij in ponudb, in tudi ne glede trajne in neprekinjene razpoložljivosti našega spletnega sistema trgovanja. ORSAY ne daje nobenih zagotovil glede stalne razpoložljivosti ponudb. ORSAY ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo lahko povzročila programska oprema, ki se uporablja za storitve, razen če je to škodo povzročil ORSAY ali njegovi zastopniki namerno ali iz hude malomarnosti. Zgoraj navedene izključitve odgovornosti ne veljajo v primeru poškodb življenja, telesa ali zdravja. Odgovornost po obveznih predpisih, kot so predpisi o odgovornosti za izdelke ostane nespremenjena.

Stanje: 03.2019