tiráž


ORDISLOVAK S.R.O. 
Križkova 9
811 04 Bratislava
Slovensko

E-Mail: service@orsay.com
Telefón: 0800 606 114

Konateľ: Sascha Bopp
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 39744/B
IČO 36 284 939

 


Internetový systém riešenia sporov medzi konzumentmi a podnikateľmi (ODR)

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr sa nachádza platforma internetového systému riešenia sporov medzi konzumentmi a podnikateľmi na úrovni EU (platforma ODR). K dispozícii bude od 15. februára 2016.

Copyright

Pre dizajn tejto webovej stránky, jej text, všetky grafiky a fotografie, každý jej výber, resp. layout a softvér platí: Copyright © 2018 ORSAY GmbH. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie alebo reprodukcia (vrátane výtlačku na papier) celej webovej stránky, resp. jej častí, sú povolené len s cieľom zadania objednávky u spoločnosti ORSAY GmbH alebo s cieľom využitia tejto webovej stránky ako zdroja nakupovania. Každé iné využívanie materiálov a informácií uvedených na tejto webovej stránke – vrátane reprodukcie, ďalšieho predaja, zmeny a zverejnenia s iným než hore uvedeným cieľom – je zakázané, s výnimkou prípadu, keď na to spoločnosť ORSAY GmbH vopred poskytne písomný súhlas.

Ochranné značky tovaru 

Všetky záhlavia stránky, resp. navigačné lišty, grafiky a symboly ikon sú zapísané ochranné značky tovaru, obchodné značky alebo ochranné značky spoločnosti Orsay GmbH. Všetky ďalšie ochranné značky tovaru, názvy produktov a názvy, resp. logá firiem sú výhradným vlastníctvom daného majiteľa.