Condiții de participare ale CLUBULUI ORSAY


Calitatea de membru al CLUBULUI ORSAY:Orice clientă ORSAY care a făcut cumpărături în magazinele ORSAY sau în magazinul online ORSAY poate deveni gratuit membră a CLUBULUI ORSAY. În cazul în care clienta este încă minoră, unul dintre părinți trebuie să fie prezent la completarea cererii, pentru a-și exprima acordul. 

Durata apartenenței la club și prelungirea acesteia: CARDUL DE FIDELITATE se va dezactiva automat, dacă nu sunt efectuate cumpărături în decurs de trei ani. Toate PUNCTELE DE CLUB acumulate vor expira (consultați și secțiunea „Expirarea punctelor”). CARDUL DE FIDELITATE ORSAY poate fi reactivat de către clientă la o nouă achiziție. Utilizarea tuturor avantajelor 

CLUBULUI ORSAY: Pentru a putea beneficia de toate avantajele CLUBULUI ORSAY, trebuie să prezentați un CARD DE FIDELITATE ORSAY valid de fiecare dată când efectuați cumpărături. Acumularea punctelor: Clienta CLUBULUI ORSAY va primi 4 PUNCTE DE CLUB pentru fiecare 1 Lei din valoarea cumpărăturilor. În principiu, acumularea de PUNCTE DE CLUB este posibilă doar dacă clienta prezintă la achiziție CARDUL SĂU DE FIDELITATE ORSAY, VALABIL. Înregistrarea retroactivă a PUNCTELOR DE CLUB este posibilă doar în cazuri excepționale, la prezentarea bonului fiscal. Nu se vor acumula PUNCTE DE CLUB la utilizarea voucherelor cadou ORSAY, a cardurilor cadou ORSAY, a voucherelor de reducere pentru CLUB și a VOUCHERELOR DE CLUB. 

Utilizarea PUNCTELOR DE CLUB: De la 2000 de PUNCTE DE CLUB, clienta primește un VOUCHER de CLUB în valoare de - 10 % (echivalent unei achiziții de 250 Lei). Valoarea VOUCHERELOR DE CLUB este ajustată în funcție de soldul punctelor (de exemplu, 1275 de PUNCTE DE CLUB corespund unui VOUCHER DE CLUB în valoare de - 10% = 1000 de PUNCTE DE CLUB iar celelalte 275 de puncte rămân în contul clientei). 

VOUCHERELE DE CLUB: Clienta poate acumula puncte în toate țările în care există CLUBUL. VOUCHERELE DE CLUB se pot emite și utiliza doar în țara în care a fost solicitat, emis și activat CARDUL DE FIDELITATE. Încasarea de numerar pentru VOUCHERELE DE CLUB sau pentru beneficiile oferite de CLUBUL ORSAY, precum și acordarea de rest sau schimbarea VOUCHERELOR ORSAY în PUNCTE DE CLUB nu este posibilă. În caz de pierdere sau furt, VOUCHERELE DE CLUB și beneficiile CLUBULUI ORSAY nu vor fi înlocuite sau compensate. Valabilitatea acestora este limitată în timp și nu poate fi prelungită în caz de expirare. Dacă un articol al cărui preț a fost redus printr-un VOUCHER DE CLUB se returnează, atunci punctele nu vor fi returnate în contul clientei.

Expirarea punctelor: Toate PUNCTELE DE CLUB acumulate vor expira în data de 31 decembrie a anului următor.

Pierderea cardului: În cazul în care CARDUL DE FIDELITATE ORSAY este pierdut sau furat, clienta CLUBULUI poate solicita de la ORSAY un card nou. PUNCTELE DE CLUB acumulate se vor credita pe noul CARD DE FIDELITATE ORSAY.

Rezilierea, încetarea calității de membru și modificarea condițiilor de participare a membrilor: Orice membru al CLUBULUI ORSAY poate să revoce calitatea sa de membru, fără notificare prealabilă, printr-o notificare scrisă transmisă către ORSAY CLUB. ORSAY își rezervă dreptul de a sista activitatea ori modifica profilul ORSAY CLUB, cu condiția respectării unui interval de timp adecvat sau imediat, în cazul în care există un motiv întemeiat, respectând în același timp interesele membrilor CLUBULUI. Mai mult, în cazul utilizării abuzive a CARDULUI DE FIDELITATE ORSAY de către clienta CLUBULUI ORSAY, ORSAY își rezervă dreptul excepțional de reziliere.

Protecția datelor: Pentru a deveni membru al CLUBULUI este necesar de a prezenta în formularul de înregistrare, următoarele informații (obligatorii): nume complet, semnătură, data semnării și adresa completă. Datele comunicate (informațiile obligatorii, cele opționale și, dacă este cazul, modificările acestora) vor fi colectate, stocate și utilizate de către ORSAY GmbH și de către companiile contractate de aceasta, pentru prelucrarea datelor, exclusiv în scopul gestionării eficiente a CLUBULUI ORSAY. În cazul în care clienta s-a înregistrat la serviciul SMS sau e-mail, ea poate să își modifice sau să își retragă datele oricând, telefonic sau în scris, prin poștă sau pe e-mail (contactând echipa ORSAY CLUB).

Excluderea răspunderii: ORSAY GmbH nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul actual, integritatea și corectitudinea soldului de puncte, informațiilor și ofertelor comunicate. În cazul ofertelor, ORSAY GmbH nu garantează disponibilitatea permanentă a acestora. ORSAY GmbH nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care clienta este redirecționată din newsletter pe alte pagini web externe. ORSAY GmbH nu poartă nicio răspundere pentru daunele care ar putea fi provocate de software-ul pentru servicii, mai puțin în cazul în care aceste daune au fost provocate direct de către ORSAY GmbH sau de către colaboratorii acestuia, intenționat sau din gravă neglijență. ORSAY nu este responsabil pentru conţinutul paginilor web externe. Lumea modei și cele mai actuale tendințe pe orsay.com.

În cazul în care clienta este încă minoră, unul dintre părinți sau după caz, un tutore, trebuie să fie prezent la completarea cererii, pentru a-și exprima acordul. În continuare, prin client, ne vom referi inclusiv și la părintele, tutorele sau reprezentantul legal al minorului, care și-a exprimat acordul pentru emiterea Cardului de Fidelitate. Prevederile prezentului paragraf sunt aplicabile și în cazul persoanelor lipsite de capacitatea juridică.

Prin semnarea formularului de aplicare, clientul declară în mod expres și neechivoc că a fost informat cu privire la drepturile sale în materie de protecție a datelor cu caracter personal, după cum urmează: dreptul ca prelucrarea datelor să se realizeze în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, dreptul la informația furnizată operatorului cu privire la datele personale, dreptul de acces la datele personale, dreptul de a solicita ștergerea ori restricționarea prelucrării datelor personale, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, când prin aceasta se produce sau s-ar putea produce o pagubă persoanei vizate, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, dreptul de a refuza primirea de email-uri sau apeluri în scopuri de marketing.

Datele cu caracter personal sunt colectate în scopul administrării Clubului ORSAY, emiterii Cardului de Fidelitate, pentru publicitate, marketing, statistici interne și generare de oferte.

Datele furnizate de client și respectiv, colectate de Orsay, vor fi transferate în Germania [a se indica țările unde vor fi transferate datele personale, în scopul prelucrării acestora], în deplină conformitate cu prevederile legale și a scopului colectării, menționat anterior.

Prin semnarea Formularului de înscriere, clientul declară în mod expres și neechivoc că a fost informat cu privire la drepturile sale în materie de protecție a datelor cu caracter personal: dreptul ca prelucrarea datelor să se realizeze cu respectarea dispozițiilor legale în materie de protecție a datelor, dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal furnizate Operatorului, dreptul de acces la date, dreptul de a solicita ștergerea ori restricționarea prelucrării acestor date, în condițiile stricte ale legii, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, când prin aceasta se produce sau s-ar putea produce o pagubă cumpărătorului, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a refuza primirea de email-uri sau apeluri în scopuri de marketing.

Totodată, clientul declară că a înțeles conținutul acestor drepturi, limitele acestora și condițiile de exercitare, inclusiv cazurile legale de excludere a exercițiului unora dintre aceste drepturi.

Prin semnarea formularului de aplicare, clientul declară că a luat la cunostință prezentul Regulament al programului de fidelitate Club Orsay, care este parte  integrală a formularului în cauză, că îl acceptă în întregime și că se obligă să îl respecte.

Semnificația termenilor și expresiilor folosite în prezentul formular, se specifică în Regulamentul programului de fidelitate Club Orsay. În cazul existenței oricăror discrepanțe sau diferențe între prevederile prezentului formular și a Regulamentului, prevederile Regulamentului vor prevala în toate cazurile.