impressum


ORDIPOL Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 1
55-040 Bielany Wrocławskie
Polska

E-mail: service@orsay.com

Bezpłatne numery infolinii (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 16:00):
połączenie z telefonu stacjonarnego: 800 800 780 
połączenie z telefonu komórkowego: 71 306 88 88 

Prezes zarządu: Sascha Bopp
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy
KRS:0000068811
NIP: PL6772001669


Internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (ODR)

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Będzie dostępna od 15-go lutego 2016.

Organ odpowiedzialny

ORSAY GMBH przejmuje pełną obsługę techniczną sklepu internetowego ORSAY Online Shop dla spółki zależnej ORDIPOL Sp. z o.o. i jest również organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych.

Prawo autorskie

Następujące zasady odnoszą się do projektu strony internetowej, tekstu, wszystkich grafik i zdjęć, każdego ich wyboru lub układu oraz każdego oprogramowania: Copyright © 2018 ORSAY GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub powielanie (w tym drukowanie na papierze) całej strony internetowej lub jej części jest dozwolone wyłącznie w celu złożenia zamówienia u ORSAY GmbH lub w celu wykorzystania tej strony internetowej jako źródła zakupów. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów lub informacji dostępnych na tej stronie internetowej - w tym powielanie, rozpowszechnianie, zmienianie i publikowanie w celach innych niż wymienione powyżej - jest zabronione, chyba że ORSAY GmbH udzieli wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak rozpoznawczy

Wszystkie nagłówki stron lub paski nawigacyjne, grafika i symbole przycisków są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Orsay GmbH. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm i logo są wyłączną własnością ich właścicieli.