Általános szerződési feltételek ÁSZF (Változat 01/2018)


 

A jelen ÁSZF tartalmazza az orsay.com (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe: www.orsay.com
Tartalom:

  1.  Általános rendelkezések
  2.  Az általános szerződési feltételek elfogadása
  3.  Elektronikus szolgáltatások
  4.  Az adásvételi szerződés létrejötte
  5.  Fizetési feltételek
  6.  A termék kézbesítése
  7.  A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
  8.  Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
  9.  Elállási jog
  10.  Záró rendelkezések

 

1 Általános rendelkezések, a szerződés alanyai

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
Cégnév: MDO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H-1132 Budapest, Váci út 30.
Adószám: 11887494-2-41
Cégjegyzékszám:01-09-681520
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: a Kérelem feldolgozás alatt (NAIH)
Bankszámlaszám: HU26120010080155072700200005
E-mail: service@orsay.com
Telefon : +36 80 80 80 12

Megrendelő/Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személyek. (továbbiakban: Felhasználó vagy Megrendelő)

2 Az általános szerződési feltételek elfogadása

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát.

3 Elektronikus szolgáltatások

Fiók létrehozása:
Regisztrációs adatlap kitöltésével, regisztráció kérelmével Regisztrációhoz szükséges adatok: név, e-mail cím, jelszó A Fiókot a felhasználó határozatlan ideig, ingyenesen használhatja. A fiókot a felhasználó az Ügyfélszolgálatnak címzett írásbeli kérelemmel bármikor töröltetheti. Felhasználjuk az általad megadott adatokat a vásárlási szerződés feldolgozásához, a megrendelési folyamat feldolgozásához, a kosár funkcióban, a kiszállítás és visszáru folyamat során, a törölt rendelések emlékeztetőihez és a kérdéseid megválaszolásához.

Megrendelési adatlap:
A megrendeléshez szükséges a megrendelési adatlap kitöltése, és a megrendelés elküldése. (eddig a pillanatig áll fenn a bevitt adatok Felhasználó általi módosításának lehetősége) A megrendeléshez szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: termék/ek, mennyiség, szállítási cím, szállítási módja, fizetés módja A Megrendelési adatlap használata ingyenes.
Ez az e-mail nem minősül a megrendelés elfogadásának.

Hírlevél:
A hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges, hogy a Felhasználó az e-mail címének megadásával azt igényelje, és a feliratkozás megerősítése érdekében megküldött e-mailben található linkre kattintás által azt megerősítse. A hírlevélre a Fiók létrehozásával egy időben is fel lehet iratkozni. A hírlevélre a feliratkozás határozatlan időre szól. A Felhasználó a megfelelő linkre kattintva vagy az Ügyfélszolgálatnak címzett írásbeli kérelemmel bármikor leiratkozhat a hírlevélről.
Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő észrevételek (kivéve a termékre vonatkozó szavatossági és jótállási igényeket) A Felhasználó az Ügyfélszolgálat e-mail vagy postai címére küldött írásbeli levelével, teheti meg. Kérjük, levelében jelölje meg az a) észrevétel tárgyát, azzal kapcsolatos körülményeket, rendellenességeket, előfordulásának időpontját; b) a felhasználó igényeit; c) a felhasználó elérhetőségét. Bármilyen észrevételre az Ügyfélszolgálat azonnal, de legkésőbb az észrevétel kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül válaszol.
Miután feliratkozol a hírlevélre rendszeresen küldünk majd e-maileket, melyekben értesítünk vonzó ajánlatokról, új termékeinkről, ezenfelül emlékeztetőket küldünk a nem befejezett rendeléseidről és a kosárban hagyott termékekről.

4 Az adásvételi szerződés létrejötte

Amennyiben a Felhasználó a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban, és az Ügyfélszolgálat a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben a Szolgáltató/ Ügyfélszolgálat nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai: a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

5 Fizetési feltételek

A Webáruházban feltüntetett árak forintban (HUF) vannak megadva. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A megrendelés tárgyát képező termék adóval összevont, összesített áráról, valamint a kézbesítés költségeiről (szállítási költség, kézbesítési és postai költség) és más költségekről, ha pedig nem lehetséges a díjak összegének megállapítása, akkor a teljesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére.

Lehetséges fizetési módok:
a) Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvét) b) átutalással
c) bankkártyával (Visa, Eurocard / Mastercard)

Emellett azoknak az ügyfeleinknek, akik Mastercarddal vagy Visa-val fizetnek, 3D Secure hitelesítési folyamatot biztosítunk, ami megakadályozza, hogy arra jogosulatlan személyeh használják a kártyát.


A Fizetési határidő: Amennyiben a Felhasználó a Megrendelési adatlapon  a bankkártyával történő fizetési módot választotta, az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 3 naptári napon belül köteles a Felhasználó a megrendelés összegét megfizetni. Utánvét esetén a Felhasználó a küldemény kézhez vételekor köteles a vételárat megfizetni.

6 A termék kézbesítése

A termék kézbesítése Magyarország területén lehetséges.

A termék kézbesítése díj ellenében történik, kivéve, ha az adásvételi szerződés mást állapít meg.

A termék kézbesítésének költségei (szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatási díj) a Megrendelés megtétele során kerülnek feltüntetésre, illetve a Felhasználó az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatának megtétele időpontjában.

Az alábbi kézbesítési módok lehetségesek:
a) futárszolgálattal történő kézbesítés előzetes vagy átvételkor történő fizetéssel;
b) személyes átvétellel az üzletekben, azok meghatározott nyitvatartási napjain és időpontjai szerint.

Az Ügyfélszolgálat által megjelölt üzletben történő személyes átvétel ingyenes.

A megrendelés feladásának határideje a fizetés jóváírásától számított 10 munkanap, kivéve, ha az adott termék leírásában vagy a megrendelés megtételekor rövidebb határidő van megadva. Különböző feladási határidővel rendelkező termékek esetén a feladás határideje a leghosszabb határidő, ami azonban nem haladhatja meg a  fizetés jóváírásától számított 10 munkanapot.

A megrendelés feladásának határidejét a fizetési módtól függően szerint a következőképpen számoljuk
a) banki átutalással vagy bankkártyával történő fizetés esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napjától;
b) utánvét esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától
Személyes átvétel esetén a termék 10 munkanapon belül a megjelölt üzletben átvehető, kivéve, ha a termék leírásában vagy a megrendelés megtételekor más határidő van feltüntetve. A termék átvételre való készenlétéről a Felhasználót az Ügyfélszolgálat külön értesíti. Személyes átvétel esetén is a jelen ÁSZF 6.7. pontja irányadó a határidő számításánál.

A termékek kiszállítását az Ügyfélszolgálat a Felhasználóval egyeztetett időpontban végzi. A felhasználó köteles a kiszállítás (vagy a személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Mivel néhány terméket az Önök megrendeléséből különböző ORSAY üzletekből küldünk ki, lehetséges, hogy a megrendelés külön csomagokban érkezik majd.

7 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8 Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja, panaszkezelés

 

8.1. Jótállási, szavatossági igény bejelentése 

Személyes bejelentés: bármelyik magyarországi Orsay üzletben

Írásban:
a) e-mailben: service@orsay.com
b) postai úton: MDO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, H-1132 Budapest, Váci út 30.

A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintette.


Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges, az Ügyfélszolgálat megkéri a felhasználót, hogy a Szolgáltató költségére juttassa el a terméket az alábbi címre: No Limit Logistics Kft. 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 6. 

Igénybejelentés tartalma: vásárló neve, címe; termék megnevezése, vételár; vásárlás időpontja; hiba bejelentésének időpontja; hiba leírása; vásárló által érvényesíteni kívánt igény.
 


8.2. Panaszkezelés

Panasz szóban bármelyik magyarországi Orsay üzletben tehető.

Panasz írásban az alábbiak szerint tehető:
a) e-mailben: service@orsay.com 
b) postai úton: MDO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, H-1132 Budapest, Váci út 30.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 14 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Fogyasztói jogvita esetén, továbbá, ha a panasz elutasításra kerül, a felhasználó az alábbi linken elérhető, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A fogyasztó panasszal fordulhat a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is. A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetőségei a következők:
cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
telefon: (1) 450-2598
e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
internetes elérhetőség: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

A többi fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

Ha problémád van egy termékkel kapcsolatban, amelyet a ORSAY online-tól vásároltál, és panaszodat nem sikerült érvényesítened a ORSAY-nél, akkor panaszodat benyújthatod az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).
Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr."

9 Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:No Limit Logistics Kft. 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 6. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatéríti a Szolgáltató az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankártyára tértjük vissza. Ha a fizetés utánvéttel történt  kérjük a bankszámlaszámot IBAN formátumba megadni, hogy az összeget a számlájára visszaküldhessük.  A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget - Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

MEGJEGYZÉS: A fürdőruhák és fehérneműk kizárólag eredeti, bontatlan csomagulásukban, érintetlen belső címkékkel valamint bármily jellegű, használatra utaló jelek hiányában válthatóak vissza. A maszk higiéniai okból vissza nem szolgáltatható. A technikai probléma miatt a visszáruk kezelése felgyorsul, amennyiben a termékek magazinba kerülnek!

10 Záró rendelkezések

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt az orsay.com tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az orsay.com. kifejezett engedélyével megengedett. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.


Mellékletek:
1. Adatvédelmi tájékoztató
2. Elállási nyilatkozatminta

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (45/2014 (II.26.) KORM. RENDELET)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett
MDO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H-1132 Budapest, Váci út 30.
service@orsay.com
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
  
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
  
A fogyasztó(k) neve:
  
A fogyasztó(k) címe:
  
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  
Kelt