ORSAY KLUB-RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKBelépés az ORSAY KLUB-ba: Az ORSAY KLUB tagja lehet minden ORSAY-vásárló, aki vásárolt egy ORSAY-üzletben. Amennyiben a vásárló kiskorú, a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésénél az egyik szülőnek jelen kell lennie, és a kiskorú klubtagságához hozzájárulását kell adnia. A jelentkezési lapon közölt adatoknak valósnak kell lenniük, melyért az azt kitöltő személy felel. Az MDO Kft. a KLUBKÁRTYÁHOZ kapcsolódó küldemények postázását kizárólag magyarországi címre vállaljaAz ORSAY a KLUBKÁRTYA igénylése és a KLUB PONTOK beváltása során a vásárló személyazonosságát nem vizsgálja, így az illetéktelen felhasználásért, illetve a kártyával való visszaélésért felelősséget nem vállal.

A Tagság időtartama és a Tagság meghosszabbítása: A KLUBKÁRTYA deaktiválásra kerül, amennyiben három éven belül nem kerül sor újabb vásárlásra. Ebben az esetben az összegyűjtött KLUB PONTOK elvesznek (lsd: „Pontok elvesztése”). A vásárló az ORSAY KLUBKÁRTYÁT vásárlással tudja újraaktiválni.

ORSAY KLUB-előnyök használata: Minden ORSAY KLUB-előny igénybevételéhez minden esetben szükséges az érvényes ORSAY KLUBKÁRTYÁT bemutatása.

Pontok gyűjtése: Az ORSAY KLUB-vásárló minden 1,-Ft vásárolt érték után 4 KLUB pontot kap. A KLUB PONTOK gyűjtése alapvetően csak akkor lehetséges, ha a vásárló a vásárlásnál az érvényes ORSAY KLUBKÁRTYÁJÁT bemutatja. A KLUB PONTOK utólagos jóváírása kivételesen a pénztárbizonylat bemutatása ellenében lehetséges.

KLUB PONTOK beváltása: a Vásárló 150 000 KLUB PONT után egy 1500 Forint értékű KLUBUTALVÁNYT kap. A KLUB Magyarországon UTALVÁNYOK értéke a Pontokszintjéhez kerül hozzáigazításra. (az összegyűjtött pontok alapján kerül kiszámításra). Egyszerre maximum 300 000 pont (=3000 Ft) váltható be. ORSAY KLUB UTALVÁNNYAL való vásárláskor a kupon értéke egyenlő arányban osztódik el az összes termékre. Ennek értelmében, a termék visszavétele esetében az adott ruhadarabra vonatkozó kedvezménynek megfelelő pontokat visszautaljuk a KLUBKÁRTYÁRA. Ha a vásárláskor például 2000 Ft értékű (200 000 pont) utalvány lett felhasználva, és az egyik termékre 1000 Ft kedvezmény jutott, akkor ezen termék visszavitele esetén a Vásárló 100 000 pontot szerez vissza. A KLUB UTALVÁNNY nem használható fel a szállítási költségek fedezésére és SPECIAL PRICE címkével ellátott termékek. A szállítási költségeket teljes egészében ki kell fizetni.

KLUBPONTOK: A Vásárló a KLUB PONTOK-at minden olyan országban gyűjtheti, ahol a KLUB létezik. Az UTALVÁNYOK csak abban az országban kerülhetnek kiállításra és beváltásra, ahol a KLUBKÁRTYA igénylésre került. A KLUBUTALVÁNYOK és az ORSAY KLUB előnyök, valamint egy esetleges maradék összeg pénzben történő kifizetése vagy az ORSAY UTALVÁNYOK KLUB PONTOK-ra történő átváltása nem lehetséges. A KLUBUTALVÁNYOK és az ORSAY KLUB előnyök elvesztése vagy lopása esetén, sem ezek pótlására sem jóváírására nincsen mód. A KLUBUTALVÁNYOK és az ORSAY KLUB előnyök érvényessége időben korlátozott és a felhasználás elmaradása esetén sem hosszabbítható meg.

Pontok elvesztése: Az összegyűjtött KLUB PONTOK a mindenkori következő év december 31-én vesznek el.

Kártya elvesztése: Elvesztés, megsemmisülés, sérülés vagy eltulajdonítás esetén az ORSAY-KLUBTAG új KLUBKÁRTYÁT igényelhet. Az összegyűjtött KLUBPONTOK az új KLUBKÁRTYÁN jóváírásra kerülnek. A korábbi kártya ezután már nem használható. Felmondás, a tagság befejezése és a tagsági feltételek módosítása: Minden ORSAY KLUB tag a tagságát bármikor, határidő nélkül, az ORSAY KLUB felé történő írásos közléssel megszüntetheti. Az ORSAY fenntartja magának a jogot, hogy az ORSAY KLUB-ot egy megfelelő határidő betartásával, vagy fontos okból a határidő megtartása nélkül is, a KLUB-Tagok érdekeinek megóvása mellett megszüntesse, kiegészítse, vagy módosítsa. Az MDO Kft. fenntartja a jogot a tagság azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben az ORSAY KLUB-vásárló az ORSAY KLUBKÁRTYÁVAL visszaélt.

Adatvédelem: A KLUB-vásárlóvá váláshoz a szükséges a teljes név, az aláírás, az aláírás dátuma, a teljes lakcím, valamint az e-mail cím megadása (szükséges adatok), A hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul kitöltött formanyomtatványt az MDO Kft nem köteles elfogadni. Az ORSAY KLUBKÁRTYA programban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. A Vásárló a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és leadásával önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait (szükséges adatok, önkéntes adatok és adott esetben a megadott módosítások) az adott ORSAY üzlet, az MDO Kft. valamint az általuk megbízott adatfeldolgozó vállalat az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával, a KLUBKÁRTYA programban történő részvétel érdekében, és az ehhez szükséges mértékben, kizárólag saját marketing, és reklámtevékenysége céljából nyilvántartsa, kezelje, felhasználja, az információit, hírlevelet és kiadványokat, SMS üzeneteket, telefonhívásokat (amennyiben a telefonszám is megadásra került) továbbítson a megadott elérhetőségekre, azokat statisztikai célokra, valamint vásárlói felmérések céljára felhasználja. Az adatok kezeléséről az MDO Kft. A KLUBTAG kérésre tájékoztatást küld, vagy az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből. Az adatok a Dialogwelt, Lugwaldstr. 10.,75417 Mühlacker, Germany, valamint a defacto, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Germany által az ORSAY KLUB lebonyolítása érdekében kerülnek rögzítésre, tárolásra és felhasználásra. Amennyiben a vásárló jelentkezett az SMS-, vagy e-mail szolgáltatásokra, akkor az adatait bármikor módosíthatja vagy újra töröltetheti e-mail útján (lsd. az ORSAY KLUB-Team elérhetőségei).

Felelősség kizárása: Az MDO Kft. nem vállal felelősséget a közölt pontegyenleg, információk és ajánlatok teljességéért, helyességéért és aktualitásáért. Az MDO Kft. nem biztosítja az ajánlatoknál az állandó elérhetőséget/hozzáférést. Az MDO Kft. nem vállal felelősséget olyan esetekért, amikor a vásárlót a hírlevelek idegen honlapokra továbbítják. Az MDO Kft. nem felel az olyan károkért, amelyek valószínűsíthetően a szolgáltatáshoz használt szoftver miatt keletkeznek, kivéve, ha ezeket a károkat az MDO Kft., vagy a teljesítési partnerei szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

A program befejezése: Az ORSAY KLUBKÁRTYA program időtartama: 2015. október 21-tól visszavonásig érvényes. Az ORSAY KLUBKÁRTYA program visszavonásig érvényes, az esetleges befejezésről legalább 30 nappal korábbanaz ORSAY a www.orsay.com/club-hu honlapon, valamint az ORSAY üzleteiben elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja vásárlóit. A program befejezése után a pontok már nem gyűjthetők, a vásárlók a program befejezését követő további 30 napig válthatják be pontjaikat. Ezt követően a pontokat beváltani már nem lehet.