Opće uvjete poslovanja


UVJETI KORIŠTENJA ORSAY.COM INTERNETSKE TRGOVINE

SADRŽAJ:.

1. Opće odredbe
2. Elektroničke Usluge u Internetskoj Trgovini
3. Uvjeti za sklapanje kupoprodajnog ugovora
4. Metode i datumi plaćanja proizvoda
5. Trošak, načini i datum isporuke proizvoda
6. Reklamacija proizvoda (odnosi se na ugovore o prodaji zaključene do 24. prosinca 2014.)
7. Reklamacija proizvoda (odnosi se na ugovore o prodaji zaključene od 25. prosinca 2014.)
8. Vansudski način rješavanja žalbi i zahtjeva te pravila pristupa tim postupcima
9. Pravo na povlačenje iz ugovora (odnosi se na ugovore o prodaji zaključene od 25. prosinca 2014.)
10. Odredbe o poduzetnicima
11. Završne odredbe

Internetska trgovina www.orsay.com brine o pravima potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja su mu dodijeljena Zakonom o zaštiti potrošača. Odredbe ugovora koje su za potrošača nepovoljnije od odredbi Zakona o zaštiti potrošača su nevažeće, a umjesto njih primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Stoga, odredbe ovog Pravilnika nemaju namjeru isključiti ili ograničiti prava potrošača koja su im dodijeljena na temelju obveznih odredbi zakona, a sve moguće sumnje treba objasniti u korist potrošača. U slučaju neusklađenosti odredbi ovog Pravilnika s navedenim odredbama, prednost se daje ovim odredbama i treba ih primijeniti.

 

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Internetska trgovina koja je dostupna na internetskoj adresi www.orsay.com vodi tvrtka "ORDIPOL" s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Bielany Wrocławskie (adresa sjedišta i adresa za isporuku: ulica Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie); upisana u Registar poduzetnika u Sudskom registru pod brojem KRS: 0000068811; registarski sud u kojem se vodi dokumentacija tvrtke: Okružni sud u Wrocławu - Fabryczna u Wrocławu, VI Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra; temeljni kapital u iznosu od 50.000,00 PLN; Porezni broj: 6772001669; REGON: 351359195 i e-mail adresa: service@orsay.com.

1.2. Pravilnik se odnosi i na potrošače i poduzetnike koji koriste internetsku trgovinu (s iznimkom točke 10. Pravilnika, koja je namijenjena samo poduzetnicima).

1.3. Administrator osobnih podataka obrađenih u vezi s provedbom odredbi ovog Pravilnika je ORSAY GMBH (adresa: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Njemačka i adresa dostave: 1 Logistyczna, 55-040 Bielany Wrocławskie); upisan u Trgovački registar kod Okružnog suda u Freiburgu i Br. pod brojem HRB 370336, e-mail adresa: service@orsay.com, kontakt telefon: priključak sa fiksnog telefona: 800 800 780 (besplatna telefonska linija), veza s mobilnog telefona: 71 306 88 88 (naknada u skladu s tarifom operatera) i broj fax: + (48) 71 734 89 99. Osobni podaci obrađuju se u svrhe unutar opsega i na temelju načela utvrđenih u politici privatnosti koja je objavljena na internetskoj stranici Internetske trgovine. Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno. Svaka osoba čije osobne podatke obrađuje Davatelj usluga ili Administrator ima pravo pregledati njihov sadržaj i pravo da ih ažurira i ispravlja.

1.4. definicije:

1.4.1. RADNI DAN - jedan dan od ponedjeljka do petka, osim državnih praznika.


1.4.2. OBRAZAC ZA REGISTRACIJU - obrazac dostupan u Internetskoj Trgovini koji vam omogućuje stvaranje računa.


1.4.3. OBRAZAC ZA NARUDŽBU - interaktivni obrazac dostupan u Trgovini koji omogućava naručivanje dodavanjem Proizvoda u elektroničku košaricu, unošenje točnih i utvrđivanje uvjeta ovoga Ugovora, uključujući način isporuke i plaćanje.


1.4.4. KUPAC - (1) fizička osoba, koja ima punu pravnu sposobnost, koja ima sposobnost uspješnog preuzimanja obveza, a u slučajevima predviđenim općim propisima i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijske jedinice bez pravne osobnosti koju zakon daje pravnu sposobnost; - koja je ugovorna strana Kupoprodajnog ugovora ili ugovora o izvršavanju Elektroničke Usluge.


1.4.5. GRAĐANSKI ZAKONIK - Građanski zakonik od 23. travnja 1964. (NN 1964 br. 16, točka 93, s izmjenama i dopunama).


1.4.6. RAČUN - zbirka podataka u informacijskom sustavu Prodavatelja označena
pojedinačnim imenom (nazivom) i lozinkom koje je odredio Kupac, u kojoj su pohranjeni podaci koje je unio Kupac i podaci o sklopljenim Ugovorima o prodaji odnosno Narudžbama stavljenim u Internetsku Trgovinu.

1.4.7. NEWSLETTER - Elektronička Usluga, usluga elektroničke distribucije koju pruža davatelj usluga putem e-maila, koja svim svojim korisnicima omogućuje primanje automatski od Prodavatelja sljedećih izdanja Newslettera koji sadrži informacije o proizvodima, novim proizvodima i akcijama i popustima u internetskoj trgovini.

1.4.8. PROIZVOD – dostupni artikl u internetskoj trgovini koji je predmet kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja.

1.4.9. PRAVILNIK - ovi pravilnik Internetske Trgovine.

1.4.10. PRODAVAONICE - stacionarni dućani Prodavatelja na teritoriju Republike Hrvatske, čije su adrese dostupne na web stranici Internetske Trgovine.

1.4.11. INTERNETSKA TRGOVINA - Internetska Trgovina pružatelja usluga dostupna je na adresi www.orsay.com.

1.4.12. PRODAVATELJ; PRUŽATELJ USLUGA - TVRTKA "ORDIPOL" SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU sa sjedištem u Bielany Wrocławskie (adresa sjedišta i adresa za isporuku: Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie); upisan u Registar poduzetnika u Sudskom registru pod brojem KRS broj: 0000068811; registarski sud u kojem se vodi dokumentacija tvrtke: Okružni sud u Wrocławu - Fabryczna u Wrocławu, VI Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra; temeljni kapital u iznosu od 50.000,00 PLN; Porezni broj: 6772001669; REGON: 351359195 i e-mail adresa: service@orsay.com.

1.4.13. SPORAZUM O PRODAJI - ugovor o prodaji proizvoda zaključavana ili zaključen između kupca i prodavatelja putem Internetske Trgovine.

1.4.14. ELEKTRONIČKA USLUGA - usluga koju pružatelj usluga elektroničkim putem pruža Kupcu putem internetske trgovine.

1.4.15. KORISNIK USLUGA - (1) fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću, a u slučajevima predviđenim općim propisima i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijske jedinice bez pravne osobnosti koju zakon daje pravne sposobnosti; - korištenjem ili namjerom korištenja Elektroničke Usluge.

1.4.16. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - Zakon od 30. svibnja 2014. o zaštiti potrošača ((NN 41/14 i 110/15)

1.4.17. NARUDŽBA - Izjava kupca o namjeri podnesena putem obrasca narudžbe i izravno usmjerena na sklapanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem.
 

2. ELEKTRONIČKE USLUGE U INTERNETSKOJ TRGOVINI

2.1. Sljedeće Elektroničke Usluge dostupne su u Internetskoj Trgovini: račun, obrazac za narudžbu i Newsletter.

2.1.1. Račun - korištenje računa moguće je nakon što je Kupac ispunio ukupno dva sljedeća koraka - (1) popunjavanje obrasca za registraciju i (2) klik na polje "Registracija". U Obrascu za registraciju potrebno je dostaviti sljedeće podatke Korisnika usluge: ime i prezime, adresu e-pošte i lozinku.

2.1.1.1. Elektronička Usluga Računa se pruža besplatno i na neodređeni rok. Kupac ima mogućnost, u svakom trenutku i bez navođenja razloga, ukloniti Račun (otkazati
Račun),  slanjem odgovarajućeg zahtjeva Davatelju usluga, osobito putem e-maila na adresu: service@orsay.com ili u pisanom obliku na adresu: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

2.1.2. Obrazac za narudžbu - korištenje Obrasca za narudžbu započinje s dodavanjem prvog Proizvoda u elektroničku košaricu u Internetskoj trgovini. Stavljanje narudžbe se vrši nakon što kupac završi dva sljedeća koraka - (1) popunjavanje obrasca za narudžbu i (2) klik na web stranicu Internetskoj Trgovini nakon popunjavanja narudžbe "Naruči i plati" - do tog trenutka moguće je neovisno izmijeniti unesene podatke (u tu svrhu treba pratiti prikazane poruke i informacije dostupne na web stranici Internetske Trgovine). U Narudžbi je potrebno da Kupac dostavi sljedeće podatke o Naručitelju: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj / broj stana, poštanski broj, grad, država), e-mail adresu, kontaktni broj telefona i podatke o Ugovoru o prodaji: Proizvod(i), količinu Proizvoda, mjesto i način isporuke Proizvoda, način plaćanja.

2.1.2.1. Usluga elektroničkog obrasca za narudžbu je besplatna i jednokratna i isteče kada se narudžbu šalje koristeći obrazac ili kada Naručitelj odustaje od Narudžbe.

2.1.3. Newsletter - korištenje newslettera  je moguće nakon izvršenja ukupno tri sljedeća koraka od strane Kupaca - (1) prijava u „newsletter” vidljivoj na Internetskoj Trgovini e-mail adresu na koja će se slati sljedeće izdanja newslettera, (2) klik na „Pošalji” i (3) potvrda spremnosti da se prijavite na naš newsletter klikom na link za potvrdu automatski poslanu na navedenu e-mail adresu. Newsletter također može prijaviti odabirom odgovarajućeg okvira u tijeku postavljanja računa - uz stvaranje računa primatelj prjavljuje se u Newsletter.
 
2.1.3.1. Elektronički Newsletter je besplatna usluga na neodređeno vrijeme. Kupac ima mogućnost, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, izbrisanja iz Newslettera (otkaz newslettera) slanjem zahtjeva za odgovarajuća pružatelja usluga, osobito putem e-maila na: service@orsay.com ili pisanom obliku na adresu: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

2.2. Tehnički zahtjevi potrebni za rad s ICT sustavom, koji se koristi od strane davatelja usluga: (1) računalo, laptop ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu; (2) pristup  e-mailu; (3) Preporučen web preglednik Google Chrome versija 23.0. i više; (4) Preporučena minimalna rezolucija ekran 1024x768; (5) uključivanje u web pregledniku upis datoteke kolačića i usluge JavaScript.

2.3. Kupac je dužan koristiti Internetsku Trgovinu na način sukladan sa zakonom i moralom, dok poštivanje osobnih prava i autorskih prava i pružatelji usluga intelektualnog vlasništva i trećih strana. Kupac je dužan unijeti sve podatke točne i istinite. Primatelju je zabranjena isporuka ilegalnih sadržaja.

2.4. POSTUPAK REKLAMACIJE:

2.4.1. Žalbe koje se odnose na pružanje Elektroničkih Usluga od strane Davatelja usluga i druge žalbe vezane uz rad Internetske trgovine (isključujući postupak reklamacije Proizvoda, koji je naveden u točkama 6. i 7. Pravilnika), Kupac može podnijeti, na primjer:

2.4.2. u pisanom obliku na sljedeću adresu: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie;

2.4.3. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com;

2.4.4. Preporučuje se da kupac u opisu žalbe navede: (1) informacije i okolnosti u vezi predmeta prigovora, posebno vrstu i datum nastanka nepravilnosti; (2) zahtjev Kupca; i (3) kontaktni podaci stranke koja se žali - to će olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane Davatelja usluga. Uvjeti iz prethodne rečenice su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih prigovora bez preporučenog opisa prigovora.

2.4.5. Odgovor na pritužbu od strane Davatelja usluga će se obaviti odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog podnošenja.
 

3. UVJETI ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O PRODAJI

3.1. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja odvija se nakon što je Kupac poslao Narudžbu koristeći Obrazac za narudžbu u Internetskoj Trgovini u skladu s točkom. 2.1.2 Pravilnika.

3.2. Cijena proizvoda prikazana na web stranici Internetske Trgovine izražena je ovisno o izboru kupca u EUR (EUR) ili HRK (hrvatska kuna). Cijena proizvoda uključuje poreze. Ukupna cijena, uključujući poreze Proizvoda koji je predmet Narudžbe, kao i troškovi isporuke (uključujući troškove prijevoza, dostave i poštarine) i druge troškove, te ako je nemoguće utvrditi iznos tih naknada - o obvezi plaćanja, Kupac je informiran na stranicama Internetske Trgovine prilikom naručivanja, uključujući i kada kupac želi biti vezan ugovorom o prodaji.

3.3. Postupak sklapanja kupoprodajnog ugovora u Internetskoj trgovini pomoću obrasca narudžbe

3.3.1. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja odvija se nakon što je Kupac poslao Narudžbu u Internetskoj Trgovini u skladu s točkom. 2.1.2 Pravilnika.

3.3.2. Nakon slanja narudžbe, Prodavatelj odmah potvrđuje primitak i istovremeno prihvaća Narudžbu za izvršenje. Potvrda o primitku Narudžbe i njegovo prihvaćanje za provedbu vrši se slanjem e-mail poruke od strane Prodavatelja na adresu navedenu u trenutku postavljanja e-mail adrese Narudžbe. E-mail poruka sadrži barem izjavu Prodavatelja o primitku Narudžbe i njegovo prihvaćanje za provedbu i potvrdu kupoprodajnog ugovora. Nakon što Kupac primi gore navedeni e-mail, Kupac i Prodavatelj sklapaju Ugovor o prodaji.

3.4. Konsolidacija, čuvanje i pristup sadržaju kupoprodajnog ugovora koji je sklopio Kupac ostvaruje se (1) dostavljanjem ovih Pravila na web stranici Internetske Trgovine i (2) slanjem e-mail poruku navedenu u točki. 3.3.2. Pravilnika. Sadržaj kupoprodajnog ugovora dodatno se evidentira i osigurava u IT sustavu Prodavčeve Internetske Trgovine.

 

4. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA ZA PROIZVOD

4.1. Prodavatelj pruži Kupcu sljedeće načine plaćanja prema Ugovoru o prodaji: 

4.1.1. Plaćanje putem e-prijenosa na bankovni račun Prodavatelja *. 

4.1.1.1. Banka: OTP BANKA HRVATSKA d.d.. 

4.1.1.2. Broj računa: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar HR0324070001500324025 BIC : OTPVHR2X 

4.1.2. Plaćanje pouzećem - u gotovini pri isporuci, samo pri odabiru načina dostave putem kurira. 

4.1.3. Plaćanje kreditnom karticom Visa ili MaterCard. 

4.1.4 Elektroničko plaćanje i plaćanje karticom putem PayU.pl - mogući  načini plaćanja navedeni su na internetskoj stranici Internetskoj Trgovini na kartici s informacijama o načinima plaćanja i na web stranici http://www.payu.pl. Obračun transakcija elektroničkim plaćanjem i karticama vrši se sukladno s Kupčevim izborom putem PayU.pl usluge. Uslugu elektroničkog plaćanja i plaćanja karticom pružaju: PayU.pl - tvrtka PayU S.A. sa sjedištem u Poznańu (adresa: Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), upisana u Registar poduzetnika u Državnom sudskom registru pod brojem 0000274399, registracijske datoteke koje vodi Okružni sud Poznanj - Nowe Miasto i Wilda u Poznanju, temeljni kapital 4.000 .000 PLN u cijelosti isplaćeno, NIP: 779-23-08-495. 

4.2. Rok plaćanja:

4.2.1. Ako Kupac odabere plaćanje bankovnim prijenosom, plaćanje karticom, elektroničkim plaćanjem, Kupac je dužan izvršiti uplatu u roku od 3 kalendarska dana od datuma kupoprodajnog ugovora.

4.2.2. Ukoliko Kupac odabere plaćanje pouzećem (+15,00 HRK u slučaju plaćanja pouzećem), Kupac je dužan izvršiti plaćanje za vrijeme isporuke.

 
* Zbog dugotrajnih knjiženija uplate i poteškoća s povratnim transferom, ne prihvaćamo tradicionalne transfere (u pošti, poštanskim agencijama ili u poslovnici banke).

 

5. TROŠKOVI, NAČINI I VRIJEME I ISPORUKA PROIZVODA

5.1. Isporuka proizvoda dostupna je na teritoriju Republike Hrvatske.

5.2. Isporuka Proizvoda Kupcu se plaća, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije određeno. Troškovi isporuke Proizvoda (uključujući troškove prijevoza, dostave i poštanskih usluga) su naznačeni Kupcu prilikom postavljanja Narudžbe, uključujući i trenutak kada Kupac izražava želju sklapanja kupoprodajnog ugovora. S obzirom da nekoliko proizvoda iz Vaše narudžbe šaljemo iz različitih ORSAY trgovina moguće je da narudžba bude dostavljena u zasebnim paketima.

5.3. Osobno preuzimanje Proizvoda od strane Kupca u dućanu je besplatno.

5.4. Prodavatelj pruži Kupcu sljedeće načine isporuke ili preuzimanja Proizvoda:

5.4.1. Kurirska pošiljka, kurirska pošiljka pouzeće.

5.4.2. Osobno preuzimanje paketa moguće je u dućanima, u danima i radnim vremenom dućana navedenim na web stranici Internetske Trgovine.

5.5. Rok za isporuku narudžbe je 5 radnih dana od trenutka knjiženja uplate, osim ako je u opisu navedenog Proizvoda ili prilikom narudžbe naveden kraći rok. U slučaju Proizvoda s različitim rokovima isporuke, datum isporuke je najduži dan, koji, međutim, ne može biti duži od 5 radnih dana. Početak isporuke Proizvoda Kupcu računa se na sljedeći način:

5.5.1. Ako Kupac odabere način plaćanja bankovnim transferom, elektroničkim plaćanjem ili karticom - od datuma uknjiženja uplate na bankovnom računu Prodavatelja.

5.5.2. Ako odaberete način plaćanja pouzećem - od datuma ugovora o prodaji.
 
5.6. Rok spremnosti proizvoda za preuzeti proizvod od strane kupca - u slučaju odabira osobnog preuzimanja proizvoda, proizvod će biti spreman za preuzimanje od strane kupca u roku od 5 radnih dana nakon uknjiženja uplate, osim ako je opis proizvoda ili tijekom naručivanja navedeni je kraći rok. U slučaju proizvoda s različitim vremenom za isporuku, važeći rok je najduži vermenski rok od navedenih što ne može trajati duže od 5 dana. Da je proizvod spreman za prezuzimanje, Kupac će biti dodatno informirani od strane Prodavatelja. Vrijeme za isporuku Proizvoda Kupacu računa se na navedeni način:

5.6.1. Ako odaberete način plaćanja prijenosom, elektroničkim plaćanjem ili karticom - od uknjiženja uplate na bankovnom računu ili tekućem računu prodavatelja.

5.6.2. Ako odaberete način plaćanja pouzećem - od datuma ugovora o prodaji.

6. REKLAMACIJA PROIZVODA

(Odnosi se na ugovore o prodaji zaključene do 24. prosinca 2014.)
6.1. Osnova i opseg Prodavčeve odgovornosti prema Kupcu, koji je fizička osoba koja kupuje Proizvod u svrhe koje nisu povezane s profesionalnom ili komercijalnom djelatnošću zbog neusklađenosti Proizvoda s Prodajnim ugovorom, definirani su općim primjenjivim zakonima, osobito Zakon od 27. srpnja 2002. o posebnim uvjetima Potrošačka prodaja i promjene Građanskog zakonika (Journal of Laws iz 2002. godine br. 141, stavka 1176, s izmjenama i dopunama).

6.2. Reklamaciju (uključujući obavijest o neusklađenosti Proizvoda s Ugovorom o prodaji i obavijest o odgovarajućem zahtjevu da se Proizvod uskladi s Ugovorom o prodaji ili podnošenjem izjave o sniženju cijene ili povlačenju iz Ugovora o prodaji) može se podnijeti, na primjer:

6.2.1. u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ordipol Sp. z o.o., E-SHOP vraća, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie;

6.2.2. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com;

6.2.3. osobno: u dućanima.

6.3. Preporučuje se da kupac u opisu pritužbe navede: (1) informacije i okolnosti vezane s predmetom pritužbe, posebno vrstu i datum neusklađenosti; (2) zatražiti način usklađivanja Proizvoda s Ugovorom o prodaji ili izjavom o sniženju cijene ili povlačenju iz Ugovora o prodaji; i (3) kontaktne podatke podnositelja pritužbe - to će olakšati i ubrzati rješavanje prigovora od strane Prodavatelja. Uvjeti iz prethodne rečenice su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih prigovora bez preporučenog opisa prigovora.

6.4. Prodavatelj će odgovortiti na pritužbu Kupcu odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja. Nedostatak odgovora Prodavatelja u navedenom razdoblju znači da Prodavatelj smatra da je prigovor opravdan.

6.5. U slučaju da Prodavatelj odgovori na Kupčevu pritužbu ili da iskoristi prava potrošača koja proizlaze iz neusklađenosti Proizvoda s Prodajnim Ugovorom, bit će potrebno dostaviti Proizvod Prodavatelju, a Kupac će od Prodavatelja zatražiti da Proizvod isporuči na trošak Prodavatelja na adresu: Ordipol Sp. z o.o., E-SHOP vraća, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

6.6. Zahtjev za isporuku Proizvoda navedenog u točki 6.5. Pravilnika ne utječe na tijek razdoblja za odgovor Prodavatelja na reklamaciju navedenog u točki. 6.4. Pravilnika.
 

7. REKLAMACIJA PROIZVODA

(ZA UGOVORE O PRODAJI ZAKLJUČENE OD 25. PROSINCA 2014.)
7.1. Osnova i opseg Prodavčeve odgovornosti prema Kupcu, ako prodani Proizvod ima fizičku ili pravnu grešku (jamstvo) definirani su opće primjenjivim zakonima, osobito u Građanskom zakoniku. 

7.2. Prodavatelj je dužan Kupcu isporučiti Proizvod bez nedostataka. 

7.3. Pritužbu može podnijeti Kupac, na primjer: 

7.3.1. u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ordipol Sp. z o.o., E-SHOP vraća, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie; 

7.3.2. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com; 

7.3.3. osobno: u bilo kojem dućanu. 

7.4. Preporučuje se da kupac u opisu pritužbe navede: (1) informacije i okolnosti u vezi s predmetom prigovora, a posebno vrstu i datum nastanka kvara; (2) zatraži način usklađivanja Proizvoda s Ugovorom o prodaji ili izjavom o sniženju cijene ili povlačenju iz Ugovora o prodaji; i (3) kontaktne podatke podnositelja pritužbe - to će olakšati i ubrzati rješavanje prigovora od strane Prodavatelja. Uvjeti iz prethodne rečenice su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih prigovora bez preporučenog opisa prigovora. 

7.5. Prodavatelj će odogovriti Kupcu odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja. Nedostatak odgovora Prodavatelja u navedenom razdoblju znači da Prodavatelj smatra da je prigovor opravdan. 

7.6. U slučaju da Prodavatelj odgovori na Kupčevu pritužbu ili da iskoristi Kupčeva prava koja proizlaze iz jamstva, bit će potrebno dostaviti Proizvod Prodavatelju, a Kupac će od Prodavatelja zatražiti da Proizvod isporuči po trošku Prodavatelja na sljedeću adresu: Ordipol Sp. z o.o., E-SHOP vraća, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

7.7. Zahtjev za dostavu Proizvoda navedenog u točki 7.6 Pravilnika ne utječe na tijek razdoblja za odgovor Prodavatelja na pritužbu Kupca iz točke 7.5 Pravilnika i ne krši pravo potrošača o zahtijevu od Prodavatelja na rastavljanje neispravnog Proizvoda i ponovno instaliranje Proizvoda nakon što ga zamijeni s onim bez nedostataka ili uklanjanjem kvara navedenog u čl. 561 [1] Građanskog zakonika. 
 

8. IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA REKLAMACIJA I ZAHTJEVA I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPCIMA

8.1. Detaljne informacije o mogućnostima Kupaca iz korištenja izvansudskih načina rješavanja pritužbi i zahtjeva kao i pravila pristupa tim postupcima dostupne su na web stranici Hrvatske Udruge za zaštitu potrošača na: http://www.huzp.hr/

8.2. Također u Hrvatskoj Udruzi za zaštitu potrošača djeluje pomoć potrošačima u pitanjima koja se odnose na izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Točka za kontakt (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl ili pisana adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, Varšava.)

8.3. Potrošač ima sljedeće primjerene mogućnosti korištenja izvansudskih postupaka za pritužbe i zahtjeve: (1) zahtjev za rješavanje spora na trajnom mirnom potrošačkom sudu (za više informacija posjetite: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) prijedlog za vansudsko rješavanje spora nadležnim regulatornim tijelima (više informacija na internetskoj stranici regulatornog tijela nadležnog za mjesto gospodarske djelatnosti Prodavatelja); i (3) pomoć od općinskog pravobranitelja za potrošače ili društvene organizacije, čiji statutarni zadaci uključuju zaštitu potrošača (uključujući Hrvatsku Udrugu  za Zaštitu Potrošača). Savjeti se, između ostalog, daju putem e-maila na porady@dlakonsumentow.pl i na telefonskoj liniji za pomoć broj 801 440 220 (pozivni centar dostupan radnim danima, 8:00 - 18:00, naknada za poziv prema tarifi operatera). 

8.4. Kupac sa statusom Potrošača mogu se koristiti Europskom internetskom platformom
za rješavanje pritužbi putem interneta kao izvansudskim načinom rješavanja pritužbi i
potraživanja. Platforma je dostupna ovdje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR-a je interaktivna i višejezična web-stranica s jedinstvenim kontaktom za potrošače i poduzetnike koji traže izvansudsko riješenje sporova uvezi ugovornih obveza koje proizlaze iz ugovora o online prodaji ili ugovora o uslugama (više informacija na web-stranici platforme ili na internetskoj stranici Hrvatske Udruge za zaštitu potrošača). : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 
 

 

9. PRAVO NA POVLAČENJE IZ UGOVORA

(ZA UGOVORE O PRODAJI ZAKLJUČENE OD 25. PROSINCA 2014.)

9.1. Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može u roku od 14 kalendarskih dana odustati od njega bez navođenja razloga i bez nastanka troškova, osim troškova navedenih u točki. 9.8 Pravilnika. Za ispunjenje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka. Izjava o povlačenju iz ugovora može se dati, na primjer:

9.1.1. u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ordipol Sp. z o.o., E-SHOP vraća, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie;

9.1.2. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com;

9.1.3. osobno u bilo kojem dućanu.

PAŽNJA: Maska kao higijenska roba ne podliježe povratu.

9.2. Primjer obrasca za povlačenje nalazi se u Privitku 2 Zakona o zaštiti potrošača i dodatno je dostupan u Privitku 1 ovog Pravilnika. Potrošač može koristiti primjerak obrasca, ali nije obvezan.

9.3. Rok za povlačenje iz ugovora počinje teći:

9.3.1. za ugovor kojim Prodavatelj oslobađa Proizvod, budući obavezan prenijeti svoje vlasništvo (npr. Kupoprodajni Ugovor) - od preuzimanja Proizvoda od potrošača ili treće strane koju on odredi, osim prijevoznika, a u slučaju ugovora koji uključuje mnoge Proizvode koji isporučuju se odvojeno, u serijama ili dijelovima - od preuzimanja posljednjeg Proizvoda, partije ili dijelova

9.3.2. za ostale ugovore - od datuma sklapanja ugovora.

9.4. U slučaju povlačenja iz ugovora na daljinu, ugovor se smatra nesklopljenim.

9.5. Prodavatelj je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primitka potrošačke izjave o povlačenju iz ugovora, vratiti sve uplate koje je izvršio potrošač, uključujući isporuku Proizvoda (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz načina isporuke koji je izabrao Kupac osim najjeftiniji način dostave dostupan u Internetskoj Trgovini). Prodavatelj mora vratiti uplatu istim načinom plaćanja kao i potrošač, osim ako je potrošač izričito pristao na drugačiji način povrata, što za njega ne znači nikakve troškove. Ako Prodavatelj nije ponudio da preuzmi Proizvod od samog Potrošača, on može zadržati povrat primljenih sredstava od Potrošača do primitka Proizvoda ili dostave od strane potrošača dokaza o njegovom povratu, ovisno što se dogodi ranije.

9.6. Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada se povuče iz ugovora, vratiti Proizvod Prodavatelju ili ga predati osobi koju je ovlastio Prodavatelj za preuzimanje, osim ako Prodavatelj nije predložio da će sam preuzeti Proizvod. Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je vratiti Proizvod prije njegovog isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: Ordipol Sp. z o.o., E-SHOP vraća, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.

9.7. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

9.8. Mogući troškovi vezani za povlačenje potrošača iz ugovora, koje je potrošač dužan snositi:

9.8.1. Ako je potrošač izabrao način isporuke Proizvoda osim najjeftinijeg standardnog načina dostave koji je dostupan u Internetskoj Trgovini, Prodavatelj nije obvezan vratiti dodatne troškove koje je Prodavatelj imao na teret.

9.8.2. Potrošač snosi izravne troškove vraćanja Proizvoda.

9.9. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora na dalinu iz ovoga odsjeka ako je:

(1) ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
(2) predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
(3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
(4) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
(5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
(6) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
(7) predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
(8) potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
(9) predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
(10) predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
(11) ugovor sklopljen na javnoj dražbi
(12) predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
(13) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. 
 

10. ODREDBE O PODUZETNICIMA

10.1. Ovaj odjeljak Pravilnika i ovdje sadržane odredbe primjenjuju se samo na kupce i korisnike usluga koji nisu potrošači.

10.2. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora sklopljenog s Kupcem koji nije potrošač u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog sklapanja. Povlačenje iz Ugovora o prodaji u ovom slučaju može se dogoditi bez navođenja razloga i ne dovodi do bilo kakvih potraživanja od strane Kupca koji nije potrošač u odnosu na Prodavatelja.

10.3. U slučaju nepotrošačkih kupaca, Prodavatelj ima pravo ograničiti raspoložive načine plaćanja, uključujući i pretplate u cijelosti ili djelomično, bez obzira na način plaćanja kojeg je odabrao Kupac i činjenicu sklapanja Ugovora o prodaji.

10.4. Koristi i opterećenja nakon predanja Proizvoda od strane Prodavatelja prijevozniku povezana s Proizvodom i rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda će se prenijeti na Kupca koji nije potrošač. U tom slučaju, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje Proizvoda koje su nastale u roku od primitka proizvoda za prijevoz do vremena isporuke Kupcu te zbog kašnjenja u prijevozu pošiljke.

10.5. U slučaju slanja Proizvoda Kupcu preko prijevoznika, Kupac koji nije potrošač dužan je pregledati paket na vrijeme i na način prihvaćen za takve pošiljke. Ako potvrdi da je tijekom prijevoza došlo do gubitka ili oštećenja Proizvoda, dužan je obaviti sve radnje potrebne za utvrđivanje odgovornosti prijevoznika.

10.6. Prema čl. 558 § 1 Građanskog zakonika isključena je odgovornost Prodavatelja prema jamstvu za Proizvod prema Kupcu koji nije potrošač.

10.7. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, Davatelj usluga može raskinuti ugovor za pružanje Elektroničkih Usluga s trenutnim učinkom i bez navođenja razloga slanjem odovarajuće izjave primatelju usluge.

10.8. Odgovornost Davatelja usluga / Prodavatelja u odnosu na Primatelja / Kupca Usluga koji nije potrošač, bez obzira na njegovu pravnu osnovu, ograničena je - i kao dio jedne pritužbe, kao i za sve pritžbe ukupno - do plaćene cijene i troškova dostave prema Ugovoru o prodaji, ali ne više od tisuću zlota. Davatelj usluga / Prodavatelj je odgovoran prema Primatelju / Kupcu usluge koji nije potrošač samo za tipično predvidljivo oštećenje u vrijeme sklapanja ugovora i nije odgovoran za izgubljene koristi u odnosu na Primatelja / Naručitelja usluge koji nije potrošač.

10.9. Svi sporovi koji nastanu između Prodavatelja / Davatelja usluga i Kupaca / Korisnika usluge koji nije potrošač podliježu sudu koji ima nadležnost nad registriranim sjedištem Prodavatelja / Davatelja usluga.
 

11. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. Ugovori sklopljeni putem Internetske Trgovine zaključeni su na hrvatskim ili na njemačkom jeziku.

11.2. Sadržaj web stranice Internetske Trgovine, uključujući tekstove, grafiku, fotografije, animirane fotografije, filmove, ilustracije i, u nekim slučajevima, zvukove i softver, vlasništvo je orsay.com. Ovi su sadržaji zaštićeni autorskim i drugim zakonima. Njihovo korištenje dopušteno je samo uz izričitu suglasnost orsay.com.

11.3. Promjena propisa:

11.3.1. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene Pravilnika iz važnih razloga, odnosno promjena u zakonu - u mjeri u kojoj te promjene utječu na provedbu odredbi ovog Pravilnika.

11.3.2. U slučaju sklapanja na temelju ovog Pravilnika neprekidnih ugovora (npr. Pružanje Elektroničke Usluge - Račun), izmijenjeni propisi obvezuju Kupaca ako ispunjavaju uvjete navedene u čl. 384 i 384 [1] Građanskog zakonika, odnosno Primatelj usluge je ispravno obaviješten o promjenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od datuma obavijesti. U slučaju da bi izmjena Pravilnika rezultirala uvođenjem novih naknada ili povećanjem postojećih Kupaca, potrošač ima pravo povući se iz ugovora.

11.3.3. U slučaju sklapanja ugovora na osnovi ovog Pravilnika, ugovora  različite prirode od neprekinutih ugovora (npr. Ugovor o prodaji), izmjene Pravilnika ni na koji način neće utjecati na prava Kupaca / Kupaca koji su potrošači prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Pravilnika, osobito izmjene Pravilnika, utjecaj na već postavljene ili predane narudžbe, naručene narudžbe te izvršene ili izvršene prodajne ugovore. 

11.4. 0. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjuju se zakonski propisi
na snazi na teritoriju Hrvatske: Građanski zakonik; Zakon o Elektroničkim Uslugama od 18. srpnja 2002. (Zbornik zakona br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama); Ugovori o prodaji sklopljeni do 24. prosinca 2014. godine s kupcima - potrošačima - odredbe Zakona o zaštiti potrošača i odgovornosti za štetu prouzročenu opasnim proizvodom od 2. ožujka 2000. (Journal of Laws 2000 No. 22, točka 271. d.) i Zakona o posebnim uvjetima potrošačke prodaje i izmjenama i dopunama Građanskog zakonika od 27. srpnja 2002. (Zbornik zakona br. 141, točka 1176, s izmjenama i dopunama); Ugovori o prodaji sklopljeni od 25. prosinca 2014. s kupcima koji su potrošači - odredbe Zakona o zaštiti potrošača od 30. svibnja 2014. (Zakon o zakonima iz 2014., točka 827, s izmjenama i dopunama); i druge odgovarajuće odredbe opće primjenjivog zakona. 

PRIVITAK BR 1 U PRAVILNIKU ZA INTERNETSKU TRGOVINU
PRIMJERAK OBRASCA POVLAČENJA IZ UGOVORA 

Izrađen na temelju Aneksa 2 Zakona od 30. svibnja 2014. o zaštiti potrošača (Pravilnik o časopisima iz 2014., točka 827, s izmjenama i dopunama) (ovaj obrazac treba popuniti i poslati samo ako želite odustati od ugovora)