opće uvjete poslovanja


UVJETI KORIŠTENJA ORSAY.COM INTERNETSKE TRGOVINE
( PRAVILNIK KORIŠTENJA ORSAY.COM INTERNETSKE TRGOVINE )

 
SADRŽAJ:
1.Opće odredbe
2.Elektroničke Usluge u Internetskoj Trgovini
3.Uvjeti za sklapanje ugovora o kupoprodaji 
4.Načini i uvjeti plaćanja za Proizvod
5.Troškovi, načini i vrijeme sporuke Proizvoda
6.Način rješavanja potrošačkih pritužbi 
7.Izvansudski načini rješavanja pritužbi 
8.Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji 
9.Odredbe o poduzetnicima
10.Završne odredbe
 
Internetska trgovina www.orsay.com brine o pravima potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja su mu dodijeljena Zakonom o zaštiti potrošača. Odredbe ugovora koje su za potrošača nepovoljnije od odredbi Zakona o zaštiti potrošača su nevažeće, a umjesto njih primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Stoga, odredbe ovog Pravilnika nemaju namjeru isključiti ili ograničiti prava potrošača koja su im dodijeljena na temelju obveznih odredbi zakona, a sve moguće sumnje treba objasniti u korist potrošača. U slučaju neusklađenosti odredbi ovog Pravilnika s navedenim odredbama, prednost se daje ovim odredbama i treba ih primijeniti.
 
1. OPĆE ODREDBE:
1.1. Internetsku trgovinu koja je dostupna na internetskoj adresi www.orsay.com vodi hrvatsko trgovačko društvo "ORDIZAG trgovina" društvo s ograničenom odgovornošću ( d.o.o. ) sa sjedištem u Zagrebu, Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska ); upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS):04090918, osobni identifikacijski broj (OIB):71948558164, temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 HRK, e-mail adresa: service@orsay.com.
1.2. Pravilnik se odnosi i na potrošače i poduzetnike koji koriste internetsku trgovinu (s iznimkom točke 9. Pravilnika, koja je namijenjena samo poduzetnicima).
1.3. Administrator osobnih podataka obrađenih u vezi s provedbom odredbi ovog Pravilnika je ORSAY GMBH (adresa: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, upisan u Trgovački registar kod Okružnog suda u Freiburgu i Br. pod brojem HRB 370336, e-mail adresa: service@orsay.com, kontakt telefon: priključak sa fiksnog telefona: 0800806490  (besplatna telefonska linija). Osobni podaci obrađuju se u svrhe unutar opsega i na temelju načela utvrđenih u politici privatnosti koja je objavljena na internetskoj stranici Internetske trgovine. Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno. Svaka osoba čije osobne podatke obrađuje Davatelj usluga ili Administrator ima pravo pregledati njihov sadržaj i pravo da ih ažurira i ispravlja.
1.4. Značenje pojmova:
1.4.1. RADNI DAN - jedan dan od ponedjeljka do petka, osim državnih praznika.
1.4.2. OBRAZAC ZA REGISTRACIJU - obrazac dostupan u Internetskoj Trgovini koji vam omogućuje stvaranje računa.
1.4.3. OBRAZAC ZA NARUDŽBU - interaktivni obrazac dostupan u Trgovini koji omogućava naručivanje dodavanjem Proizvoda u elektroničku košaricu, unošenje točnih i utvrđivanje uvjeta ovoga Ugovora, uključujući način isporuke i plaćanje.
1.4.4. KUPAC  - (1) fizička osoba, koja ima punu pravnu sposobnost, koja ima sposobnost uspješnog preuzimanja obveza, a u slučajevima predviđenim općim propisima i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijske jedinice bez pravne osobnosti koju zakon daje pravnu sposobnost; - koja je ugovorna strana Kupoprodajnog ugovora ili ugovora o izvršavanju Elektroničke Usluge.
1.4.5. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA – Zakon o obveznim odnosima, na snazi od 01.siječnja 2006.g. s izmjenama i dopunama ( NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) 
1.4.6. RAČUN - zbirka podataka u informacijskom sustavu Prodavatelja označena pojedinačnim imenom (nazivom) i lozinkom koje je odredio Kupac, u kojoj su pohranjeni podaci koje je unio Kupac i podaci o sklopljenim Ugovorima o prodaji odnosno Narudžbama stavljenim u Internetsku Trgovinu.
1.4.7. NEWSLETTER - Elektronička Usluga, usluga elektroničke distribucije koju pruža davatelj usluga putem e-maila, koja svim svojim korisnicima omogućuje primanje automatski od Prodavatelja sljedećih izdanja Newslettera koji sadrži informacije o proizvodima, novim proizvodima i akcijama i popustima u internetskoj trgovini.
1.4.8. PROIZVOD – dostupni artikl u internetskoj trgovini koji je predmet kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja.
1.4.9. PRAVILNIK - ovaj pravilnik korištenja orsay.com Internetske Trgovine ( Uvjeti korištenja orsay.com Internetske Trgovine ).
1.4.10. PRODAVAONICE - stacionarni dućani Prodavatelja na teritoriju Republike Hrvatske, čije su adrese dostupne na web stranici Internetske Trgovine.
1.4.11. INTERNETSKA TRGOVINA - Internetska Trgovina pružatelja usluga dostupna je na adresi www.orsay.com.
1.4.12. PRODAVATELJ; PRUŽATELJ; DAVATELJ USLUGA - hrvatsko trgovačko društvo "ORDIZAG trgovina" društvo s ograničenom odgovornošću ( d.o.o. ) sa sjedištem u Zagrebu, Mihanovićeva 16; upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS):04090918, osobni identifikacijski broj (OIB):71948558164, temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 HRK, e-mail adresa: service@orsay.com.
1.4.13. SPORAZUM O KUPOPRODAJI - ugovor o prodaji proizvoda zaključen između kupca i prodavatelja putem Internetske Trgovine.
1.4.14. ELEKTRONIČKA USLUGA - usluga koju pružatelj usluga elektroničkim putem pruža Kupcu putem internetske trgovine.
1.4.15. KORISNIK USLUGA - (1) fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću, a u slučajevima predviđenim općim propisima i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijske jedinice bez pravne osobnosti koju zakon daje pravne sposobnosti; - korištenjem ili namjerom korištenja Elektroničke Usluge.
1.4.16. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - Zakon o zaštiti potrošača, na snazi od 08. travnja 2014.g., s izmjenama i dopunama ( NN 41/14,110/15,14/19 )
1.4.17. NARUDŽBA - Izjava kupca o namjeri podnesena putem obrasca narudžbe i izravno usmjerena na sklapanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem.

 

2. ELEKTRONIČKE USLUGE U INTERNETSKOJ TRGOVINI:
2.1. Sljedeće Elektroničke Usluge dostupne su u Internetskoj Trgovini: račun, obrazac za narudžbu i Newsletter.
2.1.1. Račun - korištenje računa moguće je nakon što je Kupac ispunio ukupno dva sljedeća koraka - (1) popunjavanje obrasca za registraciju i (2) klik na polje "Registracija". U Obrascu za registraciju potrebno je dostaviti sljedeće podatke Korisnika usluge: ime i prezime, adresu e-pošte i lozinku.
2.1.1.1. Elektronička Usluga Računa se pruža besplatno i na neodređeni rok. Kupac ima mogućnost, u svakom trenutku i bez navođenja razloga, ukloniti Račun (otkazati Račun),  slanjem odgovarajućeg zahtjeva Davatelju usluga, osobito putem e-maila na adresu: service@orsay.com ili u pisanom obliku na adresu: Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska).
2.1.2. Obrazac za narudžbu - korištenje Obrasca za narudžbu započinje s dodavanjem prvog Proizvoda u elektroničku košaricu u Internetskoj trgovini. Stavljanje narudžbe se vrši nakon što kupac završi dva sljedeća koraka - (1) popunjavanje obrasca za narudžbu i (2) klik na web stranicu Internetskoj Trgovini nakon popunjavanja narudžbe "Naruči i plati" - do tog trenutka moguće je neovisno izmijeniti unesene podatke (u tu svrhu treba pratiti prikazane poruke i informacije dostupne na web stranici Internetske Trgovine). U Narudžbi je potrebno da Kupac dostavi sljedeće podatke o Naručitelju: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj / broj stana, poštanski broj, grad, država), e-mail adresu, kontaktni broj telefona i podatke o Ugovoru o prodaji: Proizvod(i), količinu Proizvoda, mjesto i način isporuke Proizvoda, način plaćanja.
2.1.2.1. Usluga elektroničkog obrasca za narudžbu je besplatna i jednokratna i isteče kada se narudžbu šalje koristeći obrazac ili kada Naručitelj odustaje od Narudžbe.
2.1.3. Newsletter - korištenje newslettera  je moguće nakon izvršenja ukupno tri sljedeća koraka od strane Kupaca - (1) prijava u „newsletter” vidljivoj na Internetskoj Trgovini e-mail adresu na koja će se slati sljedeće izdanja newslettera, (2) klik na „Pošalji” i (3) potvrda spremnosti da se prijavite na naš newsletter klikom na link za potvrdu automatski poslanu na navedenu e-mail adresu. Newsletter također može prijaviti odabirom odgovarajućeg okvira u tijeku postavljanja računa - uz stvaranje računa primatelj prjavljuje se u Newsletter.
2.1.3.1. Elektronički Newsletter je besplatna usluga na neodređeno vrijeme. Kupac ima mogućnost, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, izbrisanja iz Newslettera (otkaz newslettera) slanjem zahtjeva Pružatelju usluga, osobito putem e-maila na: service@orsay.com ili pisanom obliku na adresu: Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska.
2.2. Tehnički zahtjevi potrebni za rad s ICT sustavom, koji se koristi od strane Davatelja usluga: (1) računalo, laptop ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu; (2) pristup  e-mailu; (3) Preporučen web preglednik Google Chrome versija 23.0. i više; (4) Preporučena minimalna rezolucija ekran 1024x768; (5) uključivanje u web pregledniku upis datoteke kolačića i usluge JavaScript.
2.3. Kupac je dužan koristiti Internetsku Trgovinu na način sukladan sa zakonom i moralom, uz poštivanje osobnih prava i autorskih prava intelektualnog vlasništva Pružatelja usluga i trećih strana. Kupac je dužan unijeti sve podatke točne i istinite. Primatelju je zabranjena isporuka ilegalnih sadržaja.
2.4. Postupak reklamacije:
2.4.1. Prigovori koji se odnose na pružanje Elektroničkih Usluga od strane Davatelja usluga i druge žalbe vezane uz rad Internetske Trgovine (isključujući postupak reklamacije Proizvoda, koji je naveden u točkama 6. i 7. Pravilnika), Kupac može podnijeti, na primjer:
2.4.2. u pisanom obliku na sljedeću adresu: Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska;
2.4.3. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com;
2.4.4. Preporučuje se da Kupac u opisu prigovora navede: (1) informacije i okolnosti u vezi predmeta prigovora, posebno vrstu i datum nastanka nepravilnosti; (2) zahtjev Kupca; i (3) kontaktni podaci stranke koja podnosi prigovor - to će olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane Davatelja usluga. Uvjeti iz prethodne rečenice su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih prigovora bez preporučenog opisa prigovora.
2.4.5. Odgovor na prigovor od strane Davatelja usluga će se obaviti odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog podnošenja.
3. UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI:

 

3.1. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja odvija se nakon što je Kupac poslao Narudžbu koristeći Obrazac za narudžbu u Internetskoj Trgovini u skladu s točkom. 2.1.2 Pravilnika.
3.2. Cijena proizvoda prikazana na web stranici Internetske Trgovine izražena je ovisno o izboru kupca u EUR (EUR) ili HRK (hrvatska kuna). Cijena proizvoda uključuje poreze. Ukupna cijena Proizvoda koji je predmet Narudžbe uključujući poreze, uključuje i troškove isporuke (uključujući troškove prijevoza, dostave i poštarine) i druge troškove, te ako je nemoguće utvrditi iznos tih naknada - o obvezi plaćanja Kupac je informiran na stranicama Internetske Trgovine prilikom naručivanja, uključujući i kada Kupac želi biti vezan ugovorom o prodaji.
3.3. Postupak sklapanja ugovora o kupoprodaji u Internetskoj Trgovini pomoću obrasca Narudžbe:
3.3.1. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja odvija se nakon što je Kupac poslao Narudžbu u Internetskoj Trgovini u skladu s točkom. 2.1.2. Pravilnika.
3.3.2. Nakon slanja Narudžbe, Prodavatelj odmah potvrđuje primitak i istovremeno prihvaća Narudžbu za izvršenje. Potvrda o primitku Narudžbe i njegovo prihvaćanje za provedbu vrši se slanjem e-mail poruke od strane Prodavatelja na adresu navedenu u trenutku postavljanja e-mail adrese Narudžbe. E-mail poruka sadrži barem izjavu Prodavatelja o primitku Narudžbe i njegovo prihvaćanje za provedbu i potvrdu ugovora o kupoprodaji. Nakon što Kupac primi navedeni e-mail Prodavatelja, Kupac i Prodavatelj sklopili su Ugovor o kupoprodaji.
3.4. Konsolidacija, čuvanje i pristup sadržaju Ugovora o kupoprodaji kojeg je sklopio Kupac ostvaruje se (1) objavljivanjem ovog Pravilnika na web stranici Internetske Trgovine i (2) slanjem e-mail poruke navedene u točki. 3.3.2. Pravilnika. Sadržaj Ugovora o kupoprodaji dodatno se evidentira i osigurava u IT sustavu Prodavateljeve Internetske Trgovine.

 

4. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA ZA PROIZVOD:
4.1. Prodavatelj omogućuje Kupcu sljedeće načine plaćanja prema Ugovoru o prodaji: 
4.1.1. Plaćanje putem e-prijenosa na bankovni račun Prodavatelja *. 
4.1.1.1. Banka: OTP banka, Hrvatska 
4.1.1.2. Broj računa/IBAN: HR2323300031531470403   SWIFT SOGEHR22  
4.1.2. Plaćanje pouzećem - u gotovini pri isporuci, samo pri odabiru načina dostave putem kurira. 
4.1.3. Plaćanje kreditnom karticom Visa ili MasterCard. 
4.2. Rok plaćanja:
4.2.1. Ako Kupac odabere plaćanje bankovnim prijenosom, plaćanje karticom, elektroničkim plaćanjem, Kupac je dužan izvršiti uplatu u roku od 3 kalendarska dana od datuma kad je Ugovor o kupoprodaji sklopljen.
4.2.2. Ukoliko Kupac odabere plaćanje pouzećem, Kupac je dužan izvršiti plaćanje za vrijeme isporuke.
* Zbog dugotrajnih knjiženija uplate i poteškoća s povratnim transferom, ne prihvaćamo tradicionalne transfere (u pošti, poštanskim agencijama ili u poslovnici banke).

 

5. TROŠKOVI, NAČINI I VRIJEME ISPORUKE PROIZVODA:
5.1. Isporuka Proizvoda dostupna je na teritoriju Republike Hrvatske.
5.2. Isporuka Proizvoda Kupcu se plaća,  osim ako Ugovorom o kupoprodaji nije drugačije određeno. Troškovi isporuke Proizvoda (uključujući troškove prijevoza, dostave i poštanskih usluga) su naznačeni Kupcu prilikom postavljanja Narudžbe, uključujući i trenutak kada Kupac izražava želju sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
5.3. Osobno preuzimanje Proizvoda od strane Kupca u prodavaonici je besplatno.
5.4. Prodavatelj omogućuje Kupcu sljedeće načine isporuke ili preuzimanja Proizvoda:
5.4.1. Kurirska pošiljka, kurirska pošiljka pouzeće.
5.4.2. Osobno preuzimanje paketa moguće je u prodavaonicama, u danima i radnim vremenom prodavaonica navedenim na web stranici Internetske Trgovine.
5.5. Rok za isporuku Narudžbe je 6 radnih dana od trenutka knjiženja uplate, osim ako je u opisu navedenog Proizvoda ili prilikom Narudžbe naveden kraći rok. U slučaju Proizvoda s različitim rokovima isporuke, datum isporuke je najduži dan, koji, međutim, ne može biti duži od 6 radnih dana. Početak isporuke Proizvoda Kupcu računa se na sljedeći način:
5.5.1. Ako Kupac odabere način plaćanja bankovnim transferom, elektroničkim plaćanjem ili karticom - od datuma uknjiženja uplate na bankovnom računu Prodavatelja.
5.5.2. Ako odaberete način plaćanja pouzećem - od datuma sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
5.6. Rok spremnosti proizvoda za preuzeti Proizvod od strane Kupca - u slučaju odabira osobnog preuzimanja Proizvoda, proizvod će biti spreman za preuzimanje od strane Kupca u roku od 6 radnih dana nakon uknjiženja uplate, osim ako je opis Proizvoda ili tijekom naručivanja navedeni je kraći rok. U slučaju Proizvoda s različitim vremenom za isporuku, važeći rok je najduži vermenski rok od navedenih što ne može trajati duže od 6 dana. Da je Proizvod spreman za preuzimanje, Kupac će biti dodatno informiran od strane Prodavatelja. Vrijeme za isporuku Proizvoda Kupcu računa se na navedeni način:
5.6.1. Ako odaberete način plaćanja prijenosom, elektroničkim plaćanjem ili karticom - od uknjiženja uplate na bankovnom računu Prodavatelja.
5.6.2. Ako odaberete način plaćanja pouzećem - od datuma sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

 

6. NAČIN RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH PRITUŽBI:
6.1. Osnova i opseg Prodavateljeve odgovornosti prema Kupcu ako prodani Proizvod ima materijalni i pravni nedostatak te ako se radi o jamstvu (garanciji) definirani su opće primjenjivim zakonima, osobito u Zakonu o obveznim odnosima.
6.2. Prodavatelj je dužan Kupcu isporučiti Proizvod bez nedostataka. 
6.3. Pritužbu može podnijeti Kupac na sljedeći način: 
6.3.1. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com;
6.3.2. u pisanom obliku na sljedeću adresu: „ORDIZAG trgovina” d.o.o., Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska;
6.3.3. osobno: u bilo kojoj prodavaonici „ORDIZAG trgovina” (ORSAY), na području Hrvatske.
6.4. Preporučuje se da Kupac  u opisu pritužbe navede: 
(1) informacije i okolnosti u vezi s predmetom pritužbe, a posebno opis nedostatka i datum nastanka oštećenja ili nedostatka;  
(2) po svom izboru zatraži popravak  Proizvoda ili zamjenu, a ako to nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, može zahtijevati sniženje cijene ili raskid ugovora o kupoprodaji s povratom uplaćenog novca.
(3) kontaktne podatke podnositelja pritužbe - to će olakšati i ubrzati rješavanje pritužbe od strane Prodavatelja. 
Uvjeti iz prethodnih odredbi su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih pritužbi specificiranog opisa pritužbe.
6.5. Prodavatelj će odgovoriti Kupcu odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja pritužbe. Nedostatak odgovora Prodavatelja u navedenom razdoblju znači da Prodavatelj smatra da je pritužba opravdana. 
6.6. U slučaju da Prodavatelj mora vidjeti Proizvod kako bi odgovorio na pritužbu Kupca, bit će potrebno dostaviti Proizvod Prodavatelju, na trošak Prodavatelja na sljedeću adresu: Depo 1750 Zagreb, Slatinska 7, 10360 Sesvete-Zagreb, Croatia.
6.7. Zahtjev za dostavu Proizvoda navedenog u točki 6.6 Pravilnika ne utječe na tijek razdoblja za odgovor Prodavatelja na pritužbu Kupca iz točke 6.5 Pravilnika i ne krši pravo Kupca  u zahtjevu prema Prodavatelju na zamjenu proizvoda s onim bez nedostatka, sniženje cijene ili raskid Ugovora o kupoprodaji.

 

7. IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA PRITUŽBI I PRAVILA PRISTUPA TIM POSTUPCIMA:
7.1. Temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN 121/16 ) u Hrvatskoj je propisano i omogućeno alternativno, odnosno izvansudsko rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupoprodaji između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu, a koja su određena sukladno odredbama toga Zakona.
7.2.  Temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN 121/16 ) nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi i javno objavljuje odluku o određivanju konkretnih tijela i pristup takvim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj.
7.3. Informacije o mogućnostima Kupaca iz korištenja izvansudskih načina rješavanja pritužbi i zahtjeva kao i pravila pristupa tim postupcima dostupne su i na web stranici Hrvatske Udruge za zaštitu potrošača na: http://www.huzp.hr/
7.4. Kupac sa statusom Potrošača može se koristiti Europskom internetskom platformom za rješavanje pritužbi putem interneta kao izvansudskim načinom rješavanja pritužbi i potraživanja. Platforma je dostupna ovdje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR-a je interaktivna i višejezična web-stranica s jedinstvenim kontaktom za potrošače i poduzetnike koji traže izvansudsko riješenje sporova u vezi ugovornih obveza koje proizlaze iz ugovora o online prodaji ili ugovora o uslugama (više informacija na web-stranici platformę).

 

8. PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI
8.1. Kupac koji je sklopio Ugovor o kupoprodaji na daljinu, odnosno ugovor o kupoprodaji u elektroničkom obliku,  može u roku od 14 kalendarskih dana odustati od ugovora dostavljanjem izjave o raskidu ugovora Prodavatelju,  bez navođenja razloga i bez nastanka troškova, osim troškova navedenih u točki. 8.8 Pravilnika.
Izjava o raskidu ugovora može se dati, na sljedeći način: 
8.1.1. u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com; 
8.1.2. u pisanom obliku na sljedeću adresu: „ORDIZAG trgovina” d.o.o., Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska;
8.1.3. osobno u bilo kojoj prodavaonici „ORDIZAG trgovina” d.o.o. (ORSAY) ,na području Hrvatske.
8.2. Primjer obrasca izjave o raskidu ugovora je dostupan u Privitku 1 ovog Pravilnika. Kupac može koristiti primjerak obrasca, ali nije obvezan.
8.3. Rok za davanje izjave o raskidu ugovora o kupoprodaji počinje teći:
8.3.1. od trenutka kada je predmet ugovora ( Proizvod ) predan u posjed Kupcu  ili trećoj osobi koju on odredi, osim prijevoznika, a u slučaju ugovora o kupoprodaji koji uključuje više proizvoda koji se isporučuju odvojeno, od preuzimanja posljednjeg proizvoda. 
Kupac  je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
8.4. U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji na daljinu, ugovor se smatra nesklopljenim te je svaka ugovorna strana dužna vratiti jedna drugoj ono što je temeljem tog ugovora primila.
8.5. Prodavatelj je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primitka izjave Kupca  o raskidu ugovora, vratiti sve uplate koje je izvršio Kupac osim dodatnih troškova koji proizlaze iz načina isporuke koji je izabrao Kupac, koji nisu najjeftiniji način dostave dostupan u Internetskoj Trgovini. Prodavatelj  mora izvršiti povrat plaćenoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio KUpac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Prodavatelj ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Ako Prodavatelj nije ponudio da preuzme Proizvod od samog Kupca  tad Prodavatelj može zadržati povrat plaćenih sredstava od Kupca do primitka Proizvoda ili do dostave dokaza od strane Kupca da je Proizvod poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka Proizvoda. 
8.6. Kupac je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma raskida ugovora, vratiti Proizvod Prodavatelju ili ga predati osobi koju je ovlastio Prodavatelj za preuzimanje, osim ako Prodavatelj nije predložio da će sam preuzeti Proizvod. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata Proizvoda na vrijeme ako prije isteka roka od 14 dana od dana raskida ugovora pošalje Proizvod ili ga preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi Proizvod. Kupac može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: Depo 1750 Zagreb, Slatinska 7, 10360 Sesvete-Zagreb, Croatia
8.7. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Proizvoda koje je rezultat rukovanja tom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
8.8. Mogući troškovi vezani za raskid ugovora, koje je Kupac  dužan snositi:
8.8.1. Ako je Kupac izabrao način isporuke Proizvoda, osim najjeftinijeg standardnog načina dostave koji je dostupan u Internetskoj Trgovini, Prodavatelj nije obvezan vratiti dodatne troškove koje je imao na teret.
8.8.2. Kupac snosi izravne troškove vraćanja Proizvoda.
8.9. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ovog ugovora ako je:

(1) ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
(2) predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
(3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu 
(4) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
(5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
(6) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
(7) predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja 
(8) Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
(9) predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
(10) predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
(11) ugovor sklopljen na javnoj dražbi
(12) predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
(13) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. 

 

9. ODREDBE O PODUZETNICIMA:
9.1. Ovaj odjeljak Pravilnika i ovdje sadržane odredbe primjenjuju se samo na kupce i korisnike usluga koji nisu potrošači.
9.2. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora sklopljenog s kupcem koji nije potrošač u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog sklapanja. Povlačenje iz Ugovora o prodaji u ovom slučaju može se dogoditi bez navođenja razloga i ne dovodi do bilo kakvih potraživanja od strane kupca koji nije potrošač u odnosu na Prodavatelja.
9.3. U slučaju nepotrošačkih kupaca, Prodavatelj ima pravo ograničiti raspoložive načine plaćanja, uključujući i pretplate u cijelosti ili djelomično, bez obzira na način plaćanja kojeg je odabrao kupac i činjenicu sklapanja Ugovora o prodaji.
9.4. Koristi i opterećenja nakon predanja Proizvoda od strane Prodavatelja prijevozniku povezana s Proizvodom i rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda će se prenijeti na kupca koji nije potrošač. U tom slučaju, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje Proizvoda koje su nastale u roku od primitka proizvoda za prijevoz do vremena isporuke kupcu te zbog kašnjenja u prijevozu pošiljke.
9.5. U slučaju slanja Proizvoda kupcu preko prijevoznika, kupac koji nije potrošač dužan je pregledati paket na vrijeme i na način prihvaćen za takve pošiljke. Ako potvrdi da je tijekom prijevoza došlo do gubitka ili oštećenja Proizvoda, dužan je obaviti sve radnje potrebne za utvrđivanje odgovornosti prijevoznika.
9.6. Prema čl. 423. Zakona o obveznim odnosima isključena je odgovornost Prodavatelja temeljem jamstva ( garancije ) za Proizvod prema kupcu koji nije potrošač.
9.7. U slučaju kupaca koji nisu potrošači, Davatelj usluga može raskinuti ugovor za pružanje elektroničkih Usluga s trenutnim učinkom i bez navođenja razloga slanjem odgovarajuće izjave Primatelju usluge.
9.8. Odgovornost Davatelja usluga / Prodavatelja u odnosu na Primatelja usluga / kupca koji nije potrošač, bez obzira na njegovu pravnu osnovu, ograničena je - i kao dio jedne pritužbe, kao i za sve pritužbe ukupno - do plaćene cijene i troškova dostave prema Ugovoru o prodaji, ali ne više od 1500 HRK. Davatelj usluga / Prodavatelj je odgovoran prema Primatelju usluge / kupcu koji nije potrošač samo za tipično predvidljivo oštećenje u vrijeme sklapanja ugovora i nije odgovoran za izgubljene koristi u odnosu na Primatelja usluge / kupca koji nije potrošač.
9.9. Svi sporovi koji nastanu između Prodavatelja / Davatelja usluga i Primatelja usluga / kupaca koji nije potrošač podliježu sudu koji ima nadležnost nad registriranim sjedištem Prodavatelja / Davatelja usluga.

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE:
10.1. Ugovori o kupoprodaji sklopljeni putem Internetske Trgovine zaključeni su na hrvatskom ili na njemačkom jeziku.
10.2. Sadržaj web stranice Internetske Trgovine, uključujući tekstove, grafiku, fotografije, animirane fotografije, filmove, ilustracije i, u nekim slučajevima, zvukove i softver, vlasništvo je orsay.com. Ovi su sadržaji zaštićeni autorskim i drugim zakonima. Njihovo korištenje dopušteno je samo uz izričitu suglasnost orsay.com.
10.3. Promjena propisa:
10.3.1. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene Pravilnika iz važnih razloga, odnosno promjena u zakonu - u mjeri u kojoj te promjene utječu na provedbu odredbi ovog Pravilnika.
10.3.2. U slučaju sklapanja neprekidnih ugovora o kupoprodaji na temelju ovog Pravilnika (npr. Pružanje Elektroničke Usluge - Račun), izmijenjeni propisi obvezuju Kupca ako je obaviješten o promjenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od datuma obavijesti. U slučaju da bi izmjena Pravilnika rezultirala uvođenjem novih naknada ili povećanjem postojećih Kupac ima pravo na raskid ugovora.
10.3.3. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji na osnovi ovog Pravilnika izmjene Pravilnika ni na koji način neće utjecati na prava Kupca koji su izvršili Narudžbu prije stupanja na snagu izmjena i dopuna ovog Pravilnika, izvršene ugovore o kupoprodaji. 
10.4. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjuju se zakonski propisi Republike Hrvatske i to Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkom potpisu, te porezni propisi, propisi o zaštiti osobnih podataka, kao i druge odgovarajuće odredbe opće primjenjivog materijalnog prava Republike Hrvatske. 
 
PRIVITAK BR 1 U PRAVILNIKU ZA INTERNETSKU TRGOVINU
PRIMJERAK OBRASCA RASKIDA UGOVORA 
Izrađen na temelju Zakona o zaštiti potrošača (ovaj obrazac treba popuniti i poslati samo ako želite odustati od ugovora)