UVJETI SUDJELOVANJA U ORSAY KLUBUPODRUČJE PRIMJENE

ORSAY KLUPSKU KARTICU izdaje tvrtka ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12,77731 Willstätt-Sand, Njemačka (u nastavku „ORSAY“). Predmetnim se uvjetima sudjelovanja uređuje odnos između ORSAY-a i krajnjih kupaca koji sudjeluju u programu ORSAY KLUB (u nastavku „Član KLUBA“). Član ORSAY KLUBA može besplatno postati svaka fizička osoba koja ima 18 godina i koja je izvršila kupovinu u bilo kojoj ORSAY trgovini ili ORSAY ONLINE TRGOVINI (orsay.com) u kojoj je KLUB osnovan. Potpisivanjem zahtjeva, član KLUBA prihvaća ove uvjete sudjelovanja. Član KLUBA dužan je odmah prijaviti promjenu podataka s kojima se prijavio. Prihvat člana KLUBA u ORSAY KLUB vrši se putem izdavanja članske kartice (ORSAY KLUPSKA KARTICA).
 
Prijava i registracija Članova KLUBA vrši se ispunjenjem obrasca putem posebne aplikacije pod nazivom „NEW ORSAY KLUB“ koja je dostupna na uvid svim zainteresiranim članovima/kupcima u bilo kojoj ORSAY trgovini ( prodavaonici ) na zasebnom prijenosnom računalu, tj. TABLETU, upitom kod prodavača u trgovini.
Potpisivanjem ( potvrđivanjem ) obrasca za prijavu za sudjelovanje u ORSAY KLUBU na navedenoj posebnoj aplikaciji, Član KLUBA prihvaća ove Uvjete sudjelovanja u ORSAY KLUBU. Članska iskaznica se članovima KLUBA izdaje i uručuje/dostavlja u pisanoj formi. Ovi Uvjeti sudjelovanja u ORSAY KLUBU vidljivi su zainteresiranim članovima/kupcima odmah prilikom vršenja uvid u navedenu posebnu aplikaciju, kao i na pisanom fizičkom obrascu članske iskaznice koja se dostavlja članovima KLUBA.
U slučaju da zbog tehničkih razloga nije moguće pristupiti navedenoj posebnoj aplikaciji, članovi KLUBA mogu se učlaniti u KLUB, ispunjavanjem obrasca u pisanoj formi, koji će im biti uručen od strane prodavača u bilo kojoj trgovini/prodavaonici ORSAY.

 

KORIŠTENJE SVIH POGODNOSTI ORSAY KLUBA

 

Za korištenje svih pogodnosti ORSAY KLUBA uvijek je potrebno predočiti važeću ORSAY KLUPSKU KARTICU u vidu izdate kartice ili digitalne kartice na pametnom telefonu.

 

SKUPLJANJE BODOVA

 

Član KLUBA može skupljati bodove KLUBA u svim državama u kojima postoji KLUB. Za svaku kupovinu u vrijednosti od jedne hrvatske kune dobiva 4 KLUPSKA BODA. Skupljanje KLUPSKIH BODOVA je po principu moguće samo ako član KLUBA prilikom kupovine pokaže važeću ORSAY KLUPSKU KARTICU ili prilikom online kupovine unese broj kartice. Naknadno dodavanje KLUPSKIH BODOVA moguće je samo u iznimnim slučajevima uz predočenje računa. Na iznose ORSAY poklon bonova, ORSAY darovnih kartica, KLUPSKIH kupona za popust i KLUPSKIH KUPONA ne dobivaju se KLUPSKI BODOVI prilikom njihovog korištenja. U slučaju poništenja kupoprodajnog ugovora (povrat, zamjena, reklamacija, itd.) odgovarajući iznos bodova ponovno se skida s računa bonus bodova. Ako su u pogledu pripisanih bodova već izdani kuponi ili su oni iskorišteni u okviru kupnje u online trgovini, mogući negativan saldo prebija se s prometom budućih obračunskih razdoblja.

 

ZAMJENA BODOVA

 

KLUPSKE BODOVE moguće je zamijeniti u ORSAY trgovinama za KLUPSKI KUPON s odgovarajućom vrijednošću bodova u sljedećim državama: Hrvatska - 3 500 KLUPSKIH BODOVA za KLUPSKI KUPON u vrijednosti od 35 HRK - moguće je zamijeniti maks. 7000 KLUPSKIH BODOVA (=70 HRK) odjednom. U trgovini se KLUB KUPON može ispisati samo tijekom kupnje. KLUPSKI KUPONI tiskani u trgovini mogu se iskoristiti u ONLINE trgovini ili u aplikaciji. Ako je broj bodova člana KLUBA iznad 3500 KLUPSKIH BODOVA, bodovi koji još nisu pretvoreni u KLUPSKI KUPON mogu se iskoristiti online kupnjom. U ovom slučaju, popust koji odgovara broju KLUPSKIH BODOVA bit će oduzet.

 

KLUPSKI KUPONI

 

KLUPSKE KUPONE moguće je iskoristiti u svim ORSAY trgovinama u državi u kojoj su izdati. Isplata KLUPSKIH BONOVA i pogodnosti ORSAY KLUBA te eventualne preostale vrijednosti u gotovini ili prebacivanje ORSAY KUPONA u KLUPSKE BODOVE nije moguće. U slučaju gubitka ili krađe KLUPSKIH KUPONA i ORSAY KLUPSKIH pogodnosti isti se niti nadoknađuju niti ponovno dodjeljuju. Valjanost je vremenski ograničena i ne može se produžiti niti u slučaju nekorištenja. Vrijednost KLUB KUPONA ravnomjerno se raspoređuje na sve kupljene artikle. Drugim riječima, popusti KLUPSKOG KUPONA koji su iskazani na računu uzimaju se u obzir za sve artikle koji nisu vraćeni. U slučaju povrata, iznos KLUPSKIH KUPONA koji je iskorišten za artikle koji su vraćeni, ponovno se u obliku bodova knjiži na račun člana KLUBA. Ako je s KLUPSKOG KUPONA u vrijednosti od 35 HRK iskorišten iznos od 12 HRK za artikl koji je vraćen,u tom se slučaju nakon vraćanja artikla na račun pripisuje 1 200 bodova. KLUPSKI KUPONI ne vrijede za troškove dostave ili artikle s posebnom cijenom.

 

ISTEK BODOVA

 

SKUPLJENI KLUPSKI BODOVI ISTJEČU 31. PROSINCA SLJEDEĆE GODINE.

 

GUBITAK KARTICE

 

U slučaju gubitka ili krađe, član KLUBA može preko ORSAY tima zatražiti novu ORSAY KLUPSKU KARTICU (putem e-pošte na club@orsay.com ili putem pošte na ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Njemačka ili na ORSAY CLUB, Ordizag trgovina d. o. o., Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska). Skupljeni KLUPSKI BODOVI pripisuju se novoj ORSAY KLUPSKOJ KARTICI. Član KLUBA može alternativno koristiti digitalnu KLUPSKU KARTICU u ORSAY aplikaciji.

 

OTKAZ, PRESTANAK ČLANSTVA I PROMJENA UVJETA ČLANSTVA

 

Svaki član ORSAY KLUBA može u svakom trenutku, bez poštivanja roka, pisanom obavijesti upućenom na ORSAY CLUB (putem e-pošte na club@orsay.com, putem pošte na ORDIZAG Trgovina d.o.o., Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, www.orsay.com, Broj u registru Trgovačkog suda, Njemačka ili na ORSAY CLUB, Ordizag trgovina d. o. o., Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska) prekinuti svoje članstvo. ORSAY zadržava pravo da članstvo u ORSAY KLUBU, uz poštivanje primjerenog roka, u slučaju postojanja važnog razloga, obustavi, dopuni ili promijeni, pa i bez poštivanja tog roka, vodeći računa o interesima članova KLUBA. ORSAY zadržava nadalje pravo da ako član KLUBA zlouporabi ORSAY KLUPSKU KARTICU, izvanredno otkaže ugovor. ORSAY ima pravo da najkasnije nakon 3 godine neaktivnosti otkaže članstvo i da izbriše ORSAY KLUPSKU KARTICU, kao i sve podatke člana KLUBA tako da reaktivacija više nije moguća.

 

SUGLASNOST ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Kako biste postali član KLUBA,potrebno je u obrazac za prijavu unijeti puno ime, datum rođenja, potpis, datum potpisa i cjelovitu adresu (potrebni podaci). Nakon prijave, član KLUBA dodatno dobiva broj sudionika koji se može dodijeliti upisanim podacima (potrebni podaci, dobrovoljni podaci i moguće navedene izmjene) odgovarajućeg člana kluba („Podaci kupca“). Također se podaci o kupovini, između ostalog u vezi kupljenih ili vraćenih artikala/usluga, cijene, mjesta i datuma postupka, podižu i prosljeđuju ORSAY-u putem ORSAY trgovine, uvijek onda kada član KLUBA vrši kupovinu uz karticu kupca ili navede broj sudionika (bilo da je riječ o ORSAY trgovini, ORSAY ONLINE TRGOVINI ili putem ORSAY aplikacije) zamjenu artikala ili povrat ili ako koristi druge prednosti članstva (npr. popusti ili kupon). ORSAY CLUB, Ordizag trgovina d. o. o., Mihanovićeva, 10000 Zagreb, Hrvatska, ORSAY, kao i njihova tvrtka za obradu podataka po nalogu će podizati, sačuvati i koristiti osobne podatke (uklj. podace kupca, podace o kupovini, podace o bonusima, kao i samovoljno podijeljeni podaci, između ostalog i u anketama ili aktivnostima) u svrhu izvršavanja sustava KLUPSKE KARTICE i određivanja Vašeg stanja bodova kao člana KLUBA. ORSAY koristi te podace i za vlastite marketinške svrhe i želi na osnovu podataka biti u stanju izvršiti analize kupaca i članu KLUBA ubuduće slati informacije, ponude, kao i individualizirane reklame - također i putem pošte, e-pošte i SMS-om ukoliko je član KLUBA pristao na to u zasebnoj suglasnosti. Sudjelovanjem u ORSAY KLUBU član KLUBA je suglasan s obradom podataka u gore navedenom obujmu. Suglasnost je dobrovoljna. Ukoliko član KLUBA to ne želi, sudjelovanje u ORSAY KLUBU nažalost nije moguće. Član KLUBA može svoju suglasnost za obradu osobnih podataka u gore navedenom obujmu u svakom trenutku opozvati za ubuduće putem e-pošte na club@orsay.com ili putem pošte na ORDIZAG Trgovina d.o.o., Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, www.orsay.com, Broj u registru Trgovačkog suda, Njemačka ili na ORSAY CLUB, Ordizag trgovina d. o. o., Mihanovićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska. U tom slučaju također nije moguće dalje sudjelovanje u ORSAY KLUBU. Član KLUBA može svoju zasebnu suglasnost za primanje informacija, ponuda i individualiziranih reklama od strane ORSAY-a putem e-pošte, pošte i SMS-om (ako je te podatke dao na pristupnom obrazcu), također u svako vrijeme opozvati bez navođenja razloga, na prethodno navedeni način. U tom slučaju član KLUBA zadržava svoje članstvo u ORSAY KLUBU te se članstvo u KLUBU i prednosti KLUBA, kao i sadržani kupon i KLUPSKI BODOVI, neće mijenjati zbog ovog opoziva. Član KLUBA se može u svako vrijeme obratiti ORSAY-u na gore navedene kontaktne podace kako bi dobio informacije o sačuvanim podacima ili ukoliko ima druga pitanja ili molbe koje se tiču obrade osobnih podataka u okviru ORSAY KLUBA.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

ORSAY ne jamči za cjelovitost, točnost i aktualnost prikazanih brojeva bodova, informacija i ponuda, te također za stalnu i neprekidnu raspoloživost našeg online sustava trgovine. ORSAY u pogledu ponuda ne jamči za stalnu raspoloživost artikala. ORSAY ne jamči za štete koje su eventualno nastale softverom koji se upotrebljava za usluge, osim ako ORSAY ili njegovi podizvođači te štete ne prouzroče namjerno ili krajnjom nepažnjom. Gore navedena isključenja odgovornosti ne vrijede kod povreda po život, tijelo i zdravlje. Odgovornost prema obveznom zakonu, kao zakon za jamčenje za proizvode ostaje netaknuta.

 

Stanje: 03.2019