Zásady ochrany osobních údajů 2018


Odpovědné místo

Orsay GmbH přebírá kompletní technické odbavení Orsay online obchodu za dceřinné společnosti ORDIPOL Sp. z o.o., ORDICZECH S.R.O., ORDIA Handelsgesellschaft mbH, ORDISLOVAK S.R.O. a je také odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Souhlasem s naším prohlášením o ochraně osobních údajů, souhlasíte směrem k Orsay GMBH, který je provozovatelem webových stránek,se zpracováním a použitím osobních a dobrovolných informací v souladu s dále uvedenými ustanoveními a v souladu s platnými zákony, včetně zákona o ochraně osobních údajů.

Orsay.com je e-shop společnosti ORSAY GmbH ve Willstättu. Ochrana osobních údajů je pro společnost ORSAY prioritní záležitostí. Proto zde uvádíme všechny důležité informace týkající se tohoto tématu:

1. Všeobecné informace

Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Vaše osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky.

Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. Orsay.com případně využije Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Proti zpracování, využití, popř. předání Vašich osobních údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co obdržíme Váš nesouhlas, nebudeme již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro interní marketingové účely. Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme za marketingovými účely třetím osobám.

2. Co to jsou osobní údaje? 

„Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

3. Kde má orsay.com takové informace uloženy?

Orsay.com po Vás vyžaduje osobní informace, pokud si u nás objednáváte zboží, pokud se registrujete jako zákaznice nebo se účastníte soutěží a anket.

Uložíme si text smlouvy a zašleme Vám e-mailem údaje o objednávce. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli přečíst na stránkách http://www.orsay.com/cz-cz/service/agb/. Na Vašem zákaznickém kontě jsou zaznamenány všechny objednávky, které jste v minulosti provedla. Vaše osobní údaje jsou uloženy odděleně a jsou zvláště pečlivě chráněny. Jsou archivovány pouze tehdy, pokud nám údaje dáte výslovně plně k dispozici.

Při registraci kvůli newsletteru používáme Vaši e-mailovou adresu a popř. Vaše jméno pro reklamní účely společnosti ORSAY do té doby, než ukončíte odběr newsletteru. Odhlášení můžete provést kdykoliv.

4. Jsou Vaše informace předávány třetím osobám?

Orsay.com nepředává Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud jste s tím předem výslovně nesouhlasila. Vážíme si Vaší důvěry a dbáme na to, abychom Vaše soukromé údaje ochránili.

Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. Vaše údaje nikdy nepředáváme za marketingovými účely třetím osobám.

5. Co dělá orsay.com s Vašimi údaji?

Orsay.com potřebuje Vaše údaje především kvůli provedení objednávek a plateb a sbírá rovněž demografické údaje s ohledem na využití e-shopu, např. pokud se účastníte soutěží a anket na orsay.com. Tyto údaje jsou ukládány odděleně od osobních údajů a zamezují tak vyvozování určitých úsudků o jednotlivých osobách. Orsay.com tato data vyhodnocuje, aby se mohly internetová nabídka a servis ještě lépe sladit s Vašimi individuálními přáními. Tím, že je demografická oblast oddělena od Vašich osobních údajů, je Vaše soukromá sféra stále chráněna.

Pokud se registrujete za účelem odebírání newsletteru, používá orsay.com Vaše údaje také pro interní marketingové účely. Proti zpracování, předání, popř. jinému využití Vašich údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co obdržíme Váš nesouhlas, popř. odvolání, nebudeme již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro interní marketingové účely.

6. Jak se dozvím, které údaje si společnost ORSAY uložila – právo na poskytnutí informací?

Podle spolkového zákona o ochraně dat máte právo se bezplatně informovat o svých uložených údajích a máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte k tomuto tématu otázky, kontaktujte prosím společnost ORSAY GmbH e-mailem (viz kontakty).

7. Můžu údaje vymazat?

Pokud jste na stránce orsay.com přenechala společnosti ORSAY informace vztahující se k Vaší osobě, máte právo kdykoliv tato data nechat vymazat. V tomto případě prosím kontaktujte společnost ORSAY GmbH e-mailem (viz kontakty).

8. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které používá téměř každá webová stránka, aby identifikovala své pravidelné návštěvníky. Cookies nejsou programy, které by se integrovaly do systému uživatele a mohly jej poškodit. Cookies stránky orsay.com neobsahují žádné osobní údaje k Vaší osobě, ale pomáhají stránce orsay.com na základě číselného kódu při analýze otevírání webových stránek. Díky zjištěným informacím můžeme upravit naši domovskou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Samozřejmě máte možnost cookies kdykoli ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

9. Jaké uživatelské podmínky platí na stránkách, na které odkazuje internetová stránka orsay.com?

Důležité upozornění: Orsay.com neodpovídá za obsah externích internetových stránek, i když na ně odkazují linky. Externí internetové stránky mají vlastní směrnice o ochraně osobních údajů, které nejsou závislé na webové stránce orsay.com a na společnosti ORSAY GmbH. Orsay.com nepřebírá ručení či odpovědnost za obsah cizích internetových nabídek.

10. Právo na změnu směrnic s ohlášením

Orsay.com si vyhrazuje právo kdykoli změnit své směrnice (např. dodací lhůty, náklady na dopravu apod.) při dodržení zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Společnost ORSAY v tomto případě na změny včas upozorní.

11. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY a HOTJAR web analytics

Administrátor používá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), služby HotJar, které poskytuje firma Hotjar Ltd (Malta) a služby Optimizely, které poskytuje firma Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Tyto služby pomáhají Administrátorovi analyzovat způsob používání Internetového obchodu.

Google Analytics, HotJar a Optimizely využívají soubory Cookies pro analýzu způsobu využívání Internetového obchodu. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, které odesílá server a které jsou ukládány na straně Uživatele používajícího Internetový obchod (např. na harddisku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartfonu – podle toho, jaké zařízení používá Uživatel navštěvující Internetový obchod).    

Informace získané díky souborům Cookies jsou ukládány na serverech využívaných společnostmi Google Inc, HotJar Ltd a Optimizely Inc., včetně těch na území USA. V případě aktivování anonymní adresy IP během používání Internetového obchodu, bude IP adresa zkrácena ještě v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána do USA a tam zkrácena.

Na objednávku Administrátora Google Inc., HotJar Ltd a Optimizely Inc. budou využívat tyto informace s cílem ohodnotit využívání Internetového obchodu Uživatelem, pro vytváření zpráv týkajících se pohybu na stránkách a poskytovat jiné služby spojené s využíváním Internetového obchodu.

Shromažďované údaje jsou přetvářeny v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. neosobní data, která znemožňují identifikaci osoby).  Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují vlastnosti identifikující osobu používající Internetový obchod.

Standardně většina internetových prohlížečů a zařízení dostupných na trhu je nastavena tak, že akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost definovat podmínky požívání souborů Cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že lze např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies – v posledním z těchto případů to ale může ovlivnit některé funkce Internetového obchodu.

Nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies je velice důležité z pohledu souhlasu s používáním souborů Cookies v Internetovém obchodu – podle předpisů takový souhlas může být také vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení. Pokud takový souhlas neexistuje, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies.

HotJar může registrovat kliknutí myší, pohyby myší, posouvaní stránky a zavedené informace, které nejsou osobními údaji.

Lze také zcela znemožnit předávání údajů ze zařízení Uživatele společnostem Google Analytics, HotJar Ltd a Optimizely s využitím souborů Cookies (včetně předávání IP adresy) cestou stažení a instalace rozšíření pro prohlížeče. Toto rozšíření poskytované společnostmi Google Inc, HotJar Ltd a Optimizely Inc. je dostupné na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, https://www.hotjar.com/contact a http://www.optimizely.com/opt_out.

Podrobné informace o principech, podle kterých fungují výše popsané služby, včetně principů shromažďování a zpracování údajů, jsou dostupné zde: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

12. Využití služby Akanoo

Tato webová stránka používá Akanoo, službu, která analyzuje web a kterou poskytuje společnost Ge Go Software GmbH („Ge Go“). Akanoo využívá tzv. „cookies“, textových souborů, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují tak analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie týkající se Vašeho užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou předávány do Německa serveru společnosti Ge Go a jsou tam ukládány. Společnost Ge Go tyto informace použije za účelem vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, aby takto vytvořila pro provozovatele webových stránek zprávy o aktivitách prováděných na těchto stránkách a aby vykonala další služby spojené s užíváním internetu. Ge Go získané informace případně předá třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud budou třetí osoby tyto údaje zpracovávat na základě pověření společností Ge Go. Ge Go v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s ostatními údaji společnosti Ge Go. Instalaci cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížecího softwaru. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce této webové stránky. Pokud navštěvujete tuto webovou stránku, automaticky souhlasíte s tím, že společnost Ge Go zpracuje Vaše údaje způsobem, který je popsán výše, a za výše specifikovaným účelem.

13. Ochrana dat DoubleClick

DoubleClick od Google je služba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick od Google používá cookies k prezentování relevantních reklam pro vás. Přitom se vašemu prohlížeči přiřadí identifikační číslo (ID) pro zjištění, která zobrazení byla ve vašem prohlížeči potlačena a která byla zobrazena. Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Použití cookies DoubleClick umožňuje Googlu a vašim partnerským stránkám zapínat zobrazení na základě předchozích návštěv našich a jiných webových stránek na internetu. Informace generované pomocí cookies přenáší Google k vyhodnocování na server v USA, kde jsou ukládány. Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů dohody „EU-US Privacy Shield“ a je registrován v programu „EU-US Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA. Přenos dat prostřednictvím Googlu na třetí strany se uskutečňuje pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci smluvního zpracování údajů. V žádném případě nebude Google vaše získané údaje spojovat s jinými údaje, které Google získá.

Používáním našich webových stránek  prohlašujete, že souhlasíte se tím, aby Google zpracoval údaje získané od vás výše uvedeným způsobem a k výše uvedeným účelům.   Můžete zabránit ukládání příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však, že v takovém případě je možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce našich webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů prostřednictvím cookies a používání údajů ve vztahu k webovým stránkám Googlem a jejich zpracování Googlem stažením a instalací pluginů prohlížeče z odkazu dostupných pod bodem rozšíření deaktivace DoubleClick. Alternativně můžete deaktivovat cookies Doubleclick na stránce Digital Advertising Alliance pod následujícím odkazem.

14. Služeb Ve Interactive

Využíváme služeb Ve Interactive DACH GmbH (se sídlem na Französische Straße 47, 10117 Berlin, dále uvedeného jako Ve "). S cílem poskytovat své služby Ve shromažďuje osobní data uživatelů, kteří navštěvují náš internetový obchod. K tomu cílu využívá Ve kromě jiných soubory cookie. Podrobné informace o technologii, kterou Ve využívá, jsou dostupné v politice cookie souborů Ve. Podrobný seznam
cílů, pro které jsou shromažďovány osobní údaje, se nacházejí v Politice ochrany údajů Ve.
Jednoduše – pomocí cookie souborů Ve shromažďuje osobní údaje uživatelů, především kontaktní údaje a behavoriální data. Ve je využívá k přizpůsobení obsahu internetových stránek Servisu (nebo web stránek třetích stran) dle preferencí Uživatele a optimalizace využívání stránek, například zobrazení nabídky na míru. Ve a ORSAY společně nesou zodpovědnost za shromažďování osobních údajů dle článku 26 GDPR. Podrobnosti lze najít v Politice ochrany údajů Ve.
Pokud Uživatel nesouhlasí, aby Ve zpracoval údaje, může využít několik možností. Může využít tlačítko nesouhlasu na adrese https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out nebo využít procesu nesouhlasu IAB Europe na http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface. Podrobnější informace můžete najít v Politice ochrany údajů Ve.