Mențiuni legale

Mențiuni legale

SMS România S.R.L.
str. Frumoasa, nr. 30, modul 1.21, et. 1, Zona A, sector 1
010987 București
E-mail: service@orsay.com
Telefon: 0312295417
Administrator: Rafal Swiatlowski
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București nr. J40/1825/2001
RO 13718550

Copyright
Următoarele se aplică designului site-ului web, textului, tuturor reprezentărilor grafice și fotografiilor, fiecărei selecții și aranjări în pagină și fiecărui software: Copyright © 2004 ORSAY GmbH. Toate drepturile rezervate. Copierea sau reproducerea (inclusiv prin imprimare pe hârtie) a site-ului, în întregime sau parțial, este permisă doar în scopul plasării comenzilor la ORSAY GmbH sau în scopul utilizării acestui site ca sursă de cumpărături. Orice altă utilizare a materialelor și informațiilor disponibile pe acest site web - inclusiv reproducerea, distribuirea, modificarea și publicarea în orice alt scop decât cele menționate anterior - sunt interzise fără acordul prealabil, în scris, al ORSAY GmbH.

Marcă comercială
Toate antetele de pagină sau barele de navigare, reprezentările grafice și simbolurile butoanelor sunt mărci comerciale, mărci înregistrate sau mărci protejate ale ORSAY GmbH. Toate celelalte mărci înregistrate, denumiri de produse, nume de companii sau logo-uri de pe acest site web sunt exclusiv proprietatea deținătorilor respectivi.