CONDIȚII DE PARTICIPARE ALE CLUBULUI ORSAY

CONDIȚII DE PARTICIPARE ALE CLUBULUI ORSAY Emițătorul CARDULUI DE CLUB ORSAY este SMS ROMANIA S.R.L., Strada Frumoasa nr.30, Et 1, Zona A, Modul 1.21, Sector 1, Bucuresti, Romania. Aceste condiții de participare reglementează relația dintre ORSAY și clienții (numiți în continuare posesori de card) care participă la programul CLUB ORSAY. Orice clientă ORSAY care a făcut cumpărături în magazinele ORSAY sau în magazinul online ORSAY poate deveni gratuit membră a CLUBULUI ORSAY. În cazul în care clienta este încă minoră, unul dintre părinți trebuie să fie prezent la completarea cererii, pentru a-și exprima acordul. Prin semnarea acestei cereri, clienta CLUBULUI sau reprezentantul legal al acesteia, după caz, confirmă că acceptă aceste condiții generale de participare. Clienta CLUBULUI trebuie să anunțe imediat orice modificare a informațiilor specificate la înregistrare.

DURATA APARTENENȚEI LA CLUB ȘI PRELUNGIREA ACESTEIA CARDUL DE FIDELITATE se va dezactiva automat, dacă nu sunt efectuate cumpărături în decurs de trei ani. Toate PUNCTELE DE CLUB acumulate vor expira (consultați și secțiunea „Expirarea punctelor”). CARDUL DE FIDELITATE ORSAY poate fi reactivat de către clientă la o nouă achiziție.

UTILIZAREA TUTUROR AVANTAJELOR CLUBULUI ORSAY Pentru a putea beneficia de toate avantajele CLUBULUI ORSAY, trebuie să prezentați un CARD DE FIDELITATE ORSAY valid de fiecare dată când efectuați cumpărături.

ACUMULAREA PUNCTELOR Clienta CLUBULUI ORSAY va primi 4 PUNCTE DE CLUB pentru fiecare 1 RON din valoarea cumpărăturilor. În principiu, acumularea de PUNCTE DE CLUB este posibilă doar dacă clienta prezintă la achiziție CARDUL SĂU DE FIDELITATE ORSAY, VALABIL. Înregistrarea retroactivă a PUNCTELOR DE CLUB este posibilă doar în cazuri excepționale, la prezentarea bonului fiscal. Nu se vor acumula PUNCTE DE CLUB la utilizarea voucherelor cadou ORSAY, a cardurilor cadou ORSAY, a voucherelor de reducere pentru CLUB și a VOUCHERELOR DE CLUB. În cazul rezilierii unei achiziții (retur, schimb, reclamație etc.), se va retrage din soldul de puncte – numărul de puncte aferent achiziției respective. Dacă au fost deja emise vouchere pe baza acelui sold sau dacă acestea s-au folosit deja la cumpărături online, posibilul sold negativ va fi compensat din contul achizițiilor viitoare.

FOLOSIREA PUNCTELOR De la 1000 de PUNCTE DE CLUB, clienta primește un VOUCHER de CLUB în valoare de 10 % (echivalent unor achiziții de 250 RON). Exemplu: Ați acumulat 1275 de PUNCTE DE CLUB și pentru acestea primiți un VOUCHER de CLUB de 10 % (= 1000 de PUNCTE DE CLUB). Restul 275 de puncte vor rămâne în contul clientei CLUBULUI).

VOUCHERELE DE CLUB Clienta poate acumula puncte în toate țările în care există CLUBUL. VOUCHERELE DE CLUB se pot emite și utiliza în România. VOUCHERELE DE CLUB emise în magazin nu se pot utiliza în MAGAZINUL ONLINE. Încasarea de numerar pentru VOUCHERELE DE CLUB sau pentru beneficiile oferite de CLUBUL ORSAY, precum și acordarea de rest sau schimbarea VOUCHERELOR ORSAY în PUNCTE DE CLUB nu este posibilă. De asemenea VOUCHERELE DE CLUB nu pot fi utilizate pentru plata costurilor de livrare și nu la articole cu SPECIAL PRICE, aceste costuri sunt achitate integral de către client. În caz de pierdere sau furt, VOUCHERELE DE CLUB și beneficiile CLUBULUI ORSAY nu vor fi înlocuite sau compensate. Valabilitatea acestora este limitată în timp și nu poate fi prelungită în caz de expirare. În cazul în care un VOUCHER DE CLUB de 10 % (echivalent cu 1000 de PUNCTE DE CLUB) a fost utilizat la cumpărarea unor articole, iar toate aceste articole sunt returnate, atunci cele 1000 de PUNCTE DE CLUB sunt virate înapoi în contul clientei. În cazul în care clienta păstrează cel puțin un articol dintr-o achiziție la care a folosit un VOUCHER DE CLUB de 10%, nici un punct nu va fi returnat în contul clientei.

EXPIRAREA PUNCTELOR Toate PUNCTELE DE CLUB acumulate vor expira în data de 31 decembrie a anului următor.

PIERDEREA CARDULUI În cazul în care CARDUL DE FIDELITATE ORSAY este pierdut sau furat, clienta CLUBULUI poate solicita de la ORSAY un card nou. PUNCTELE DE CLUB acumulate se vor credita pe noul CARD DE FIDELITATE ORSAY.

REZILIEREA, ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU ȘI MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE A MEMBRILOR Orice membru al CLUBULUI ORSAY poate să revoce calitatea sa de membru, fără notificare prealabilă, prin expedierea unei notificări scrise către ORSAY CLUB (pe e-mail la club@orsay.com sau prin poștă, la adresa SMS ROMANIA S.R.L., Strada Frumoasa nr.30, Et 1, Zona A, Modul 1.21, Sector 1, Bucuresti, Romania). ORSAY își rezervă dreptul de a sista activitatea ori modifica profilul ORSAY CLUB, cu condiția respectării unui interval de timp adecvat sau imediat, în cazul în care există un motiv întemeiat, respectând în același timp interesele membrilor CLUBULUI. Mai mult, în cazul utilizării abuzive a CARDULUI DE FIDELITATE ORSAY de către clienta CLUBULUI ORSAY, ORSAY își rezervă dreptul excepțional de reziliere.

PROTECȚIA DATELOR Pentru a deveni membru al CLUBULUI este necesar de a prezenta în formularul de înregistrare, următoarele informații (obligatorii): nume complet, semnătură, data semnării, și adresa completă. Datele comunicate (informațiile obligatorii, cele opționale și, dacă este cazul, modificările) vor fi colectate, stocate și utilizate de către ORSAY GmbH și de către companiile contractate de aceasta, pentru prelucrarea datelor, exclusiv pentru scopurile interne ale ORSAY, conform prevederilor legale cu privire la protecția datelor. ORSAY are dreptul de a colecta, stoca și utiliza datele din cererea posesorului de card, precum și datele adiționale (produse/servicii, preț, locul și data tranzacției), în vederea administrării sistemului CLUB CARD. În acest sens, ORSAY va desemna furnizori de servicii (companii de procesare a datelor de comandă, cum ar fi centre de calcul sau companii de distribuție), care, în baza instrucțiunilor primite, vor executa, expedierea scrisorilor și a e-mail-urilor, întreținerea și analiza bazelor de date, procesarea recompenselor și serviciilor de asistență. În cazul în care clienta s-a înregistrat la serviciul SMS sau e-mail, ea poate să își modifice sau să își retragă datele oricând, telefonic sau în scris, prin poștă sau pe e-mail (contactând echipa ORSAY CLUB). CARDUL DE FIDELITATE ORSAY nu este transmisibil și se va păstra în siguranță.

EXCLUDEREA RĂSPUNDERII ORSAY GmbH nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul actual, integritatea și corectitudinea soldului de puncte, informațiilor și ofertelor comunicate. În cazul ofertelor, ORSAY GmbH nu garantează disponibilitatea permanentă a acestora. ORSAY GmbH nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care clienta este redirecționată din newsletter pe alte pagini web externe. ORSAY GmbH nu poartă nicio răspundere pentru daunele care ar putea fi provocate de software-ul pentru servicii, mai puțin în cazul în care aceste daune au fost provocate direct de către ORSAY GmbH sau de către colaboratorii acestuia, intenționat sau din gravă neglijență.