Prywatność danych


Polityka prywatności [25.05.2018].

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Orsay GMBH z siedzibą w Willstatt-Sand (77731), Im Lossenfeld 12 w Niemczech reprezentowana w Polsce przez Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą w Bielany Wrocławskie przy ulicy Logistycznej 1. 
Adres do korespondencji ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 6772001669, REGON: 351359195, adres poczty elektronicznej: press@orsay.com, numer telefonu: +48 71 7348 000 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w Niemczech: adres poczty elektronicznej: datenschutz@orsay.com
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez podmiot reprezentujący Administratora na terenie Polski: Piotr Lejza, adres poczty elektronicznej: iod@orsay.com 
 

Przechowywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług. Na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Dane te nie pozwalają nam na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.
 

Usługi hostingowe świadczone przez strony trzecie

W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca zapewnia nam usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów przy prawidłowym przedstawianiu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na serwerach sklepu internetowego. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w ramach opisanych tutaj.

Usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów przetwarzania umów oraz przy otwieraniu rachunku klienta

Przetwarzamy dane osobowe, podane nam przez Państwa w związku z zamówieniem, wysyłaniem zapytania (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail) lub otwierając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach wymagamy danych do realizacji umowy, do przetwarzania kontaktu lub otwarcia rachunku Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia i/lub otwarcia rachunku czy wysłania zapytania. Zakres danych jaki jest gromadzony, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Korzystamy z danych podanych przez Państwa zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. A do przetwarzania zamówień i przetwarzania zapytań. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta, Państwa dane będą ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania niektórych danych w innych celach takich jak np. obrona przed roszczeniami , co jest dozwolone przez prawo jako usprawiedliwiony interes administratora zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić albo poprzez kontakt z nami pod adresem podanym poniżej albo poprzez funkcję przeznaczoną do tego celu w panelu konta Klienta.
 

Transfer danych

Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego Orsay, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w związku z wykorzystywaniem oprogramowania wirtualnego dysku lub oprogramowania do wysyłki newsletterów. Dane osobowe w takiej sytuacji są bezpieczne, ponieważ odpowiednie zabezpieczenia są zapewnione poprzez mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 
Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej takie jak: obsługa Klienta, usługi marketingowe i public relation, usługi spedycyjne, usługi archiwalne, zabezpieczenia mienia,  dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przekazujemy Państwa dane do firmy spedycyjnej upoważnionej do dostawy, o ile jest to niezbędne do dostawy zamówionego towaru. W zależności od wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych w procesie składania zamówienia, przekazujemy dane dotyczące płatności zebrane w celu przetwarzania płatności instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz w stosownych przypadkach, dostawcom usług płatniczych zleconym przez nas lub wybranej usłudze płatniczej. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane we własnym zakresie, jeśli utworzycie Państwo tam konto. W takim przypadku podczas zamawiania należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych wraz z danymi dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.
Korzystamy z usług dostawców usług płatniczych z siedzibą w kraju Unii Europejskiej. Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie konieczności realizacji umowy.
 

Wykorzystanie danych podczas rejestracji do biuletynu poczty elektronicznej

Jeśli zarejestrujecie się Państwo do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane do tego lub oddzielnie podane przez Państwa w celu regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera, na podstawie Państwa zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Jeśli dołączycie Państwo do naszego klubu informacje o nowościach, promocjach lub wydarzeniach w marce Orsay wysyłane do członków klubu Orsay są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link umieszczony w tym celu w biuletynie. Po wyrejestrowaniu usuwamy Państwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania niektórych danych np. w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest dozwolone przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Korzystamy z systemu SalesForce Marketing Cloud do wysyłania newsletterów, dane są przechowywane na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

Profilowanie w serwisie internetowym

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności przykładowe informacje dotyczące możliwego profilowania. 
1. Jeżeli użytkownik zaloguje się na swoje konto i utworzy w aplikacji mobilnej ORSAY listę życzeń, może ją później zobaczyć i edytować w sklepie internetowym ORSAY. 
2. Jeżeli  użytkownik zaloguje się na swoje konto i utworzy w sklepie internetowym ORSAY listę życzeń, może ją później zobaczyć i edytować w aplikacji mobilnej ORSAY. 
3. Gdy użytkownik nie jest pewny swojego rozmiaru, możemy zaproponować mu odpowiedni rozmiar odzieży na podstawie informacji o zakupach i zwrotach kupujących podobnych do danego użytkownika.
4. Jeżeli użytkownik szuka produktów w sklepie internetowym ORSAY, możemy wyświetlać rekomendacje produktów na podstawie zachowań zakupowych innych kupujących podobnych do danego użytkownika
Powyższe przykłady możliwego profilowania nie wywołują żadnych skutków prawnych na osobie, do której treści witryny internetowej i komunikacji zostały dopasowane. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


Wykorzystanie danych do obsługi klienta

Masz możliwość kontaktu z nami na kilka sposobów. Przez e-mail, telefon lub pocztę. Jeśli skontaktują się Państwo z nami, wykorzystamy Państwa dane osobowe do przetworzenia stosunku umownego, do przetworzenia Państwa zapytań lub zamówień, do przetworzenia Państwa zapytania lub do ponownego skontaktowania się z Państwem.
Współpracujemy z wewnętrznym zespołem obsługi klienta i zewnętrzną agencją obsługi klienta. W związku z tym Państwa dane będą naszym dostawcą usług:

Contact Center Sp. z o.o. ,
ul. Stawki 2 a,
00193 Warszawa

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 

Integracja Trustbadge Trusted Shop (tylko w DE, AT, PL)

Na tej stronie internetowej Trusted Shops Trustbadge umieszcza znak jakości Trusted Shops oraz zebrane oceny, a także oferuje produkty Trusted Shops nabywcom po złożeniu zamówienia.
Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, która dominuje w kontekście równoważenia interesów. Trustbadge i reklamowane w nim usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln e.
Po kliknięciu na odznakę zaufania serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. adres IP, datę i godzinę połączenia, wielkość przesyłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.
Dalsze dane osobowe zostaną przekazane Trusted Shops tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub już zarejestrował się w Trusted Shops w celu korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa pomiędzy użytkownikiem a Trusted Shops.
 

Stosowanie plików cookie

Aby uczynić odwiedzanie naszej strony atrakcyjną i umożliwić korzystanie z wszystkich funkcji, używamy tzw. Plików Cookies do wyświetlania odpowiednich produktów lub do celów badań rynku.  Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, które dominuje w kontekście równoważenia interesów. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane w urządzeniu końcowym. Niektóre z plików cookies, z których korzystamy są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookies). Czas trwania zapisu każdy użytkownik może ustawić według swoich preferencji w ustawieniach plików cookies we własnej przeglądarce internetowej. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o bieżących ustawieniach plików cookies i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczeniu. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookies. Więcej informacji na temat ustawień plików Cookies w Państwa przeglądarce znajdziecie w menu pomocy. Wyjaśnia się tam, w jaki sposób można dostosować ustawienia plików cookies. 
Dla poszczególnych przeglądarek są one dostępne pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Jeśli cookies nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
 

Korzystanie z Google Analytics do analizy stron internetowych

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies, strona ta wykorzystuje Google (Universal) Analytics, usługę analizy stron internetowych Google LLC (www.google.com) do analizy stron internetowych. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika, dzięki np. plikom cookies. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest redukowany przed transmisją w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookies opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu mobilnym. W przypadku usunięcia plików cookies należy ponownie kliknąć łącze.
 

Używanie DoubleClick przez Google

Double Click by Google jest usługą Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Usługa DoubleClick firmy Google wykorzystuje pliki cookies do dostarczania reklam odpowiednich dla użytkownika. Państwa przeglądarce przydzielany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID) w celu sprawdzenia, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce i które reklamy zostały wywołane. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Stosowanie plików cookies DoubleClick pozwala Google i jej stronom partnerskim jedynie na wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt w naszej witrynie lub innych witrynach internetowych. Informacje generowane przez ciasteczka są przekazywane przez Google do serwera w USA w celu analizy i tam przechowywane. Google przestrzega postanowień dotyczących ochrony danych zawartych w umowie UE-USA o tarczach ochronnych i jest zarejestrowany w programie UE-USA o tarczach ochronnych realizowanym przez Departament Handlu USA. Przekazywanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Google w żadnym wypadku nie będzie dopasowywać danych użytkownika do innych danych gromadzonych przez Google.
Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych na Państwa temat przez Google oraz na wyżej wymieniony sposób przetwarzania danych, jak również na wskazany cel. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem pod rozszerzeniem dezaktywacji w punkcie DoubleClick. 
 

Usługa lokalizacji Google Maps

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy. Podstawą prawną korzystania z Google Maps jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.
Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że wywołałeś odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto Google może otrzymywać informacje o aktualnej lokalizacji użytkownika (takie jak sygnał GPS wysyłany przez telefon komórkowy) lub informacje określające przybliżoną lokalizację użytkownika. Jest to niezależne od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, z którym jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem w Google, musisz wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym musi skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google również przetwarza Państwa dane osobowe w USA i przekazała je do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Korzystanie z wtyczek Facebooka, Google+, Twittera i Instagramu

Nasza witryna korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych ("wtyczek") portali społecznościowych Facebook i Google+, usług mikroblogowania Twitter i Instagram. Usługi te są świadczone przez Facebook Inc, Google Inc, Twitter Inc. oraz Instagram LLC ("Usługodawcy").

Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Google+ jest obsługiwany przez Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter").
Firma Instagram jest obsługiwana przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

Uzyskując dostęp do strony internetowej naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio od odpowiedniego dostawcy do przeglądarki i integrowana na stronie. Integrując wtyczki, dostawcy usług otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadasz profilu lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do jednej z usług, operatorzy mogą natychmiast przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego profilu na Facebooku, Google+, Twitterze lub Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przycisk "Lubię to", "+1", "Twitter" lub "Instagram", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera providerów i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w serwisach społecznościowych, na Twoim koncie na Twitterze lub Instagramie i wyświetlane w Twoich kontaktach.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców.

Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Polityka prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy
Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Google, Facebook, Twitter lub Instagram powiązał dane zbierane za pośrednictwem naszej witryny internetowej bezpośrednio z jego profilem w danej usłudze, musi wylogować się z danej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Możesz również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).
 

Użycie wtyczek Pinterest

Nasza strona korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych ("plugins") serwisu społecznościowego Pinterest, który jest obsługiwany przez Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Interes"). Wtyczki są oznaczone logo Pinterest.

Gdy użytkownik wchodzi na stronę naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Pinterest bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta daje Pinterest informacje o tym, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu Pinterest lub nie jest zalogowany do Pinterest. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera Pinterest w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany do Pinterest, Pinterest może natychmiast powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim profilem Pinterest. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku "Pin it" lub komentarz, informacje te są również przekazywane bezpośrednio do serwera Pinterest i tam przechowywane. Informacje te mogą również zostać opublikowane w profilu interesu i wyświetlone naśladowcom interesu.

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Pinterest w celu i zakresie zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także z Państwa prawami i możliwościami ustawienia ochrony prywatności: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Jeśli nie chcesz, aby Pinterest skojarzył dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio z Twoim profilem Pinterest, musisz wylogować się z Pinterest przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek Pinterest za pomocą dodatków do przeglądarki, np. skrypt blokera.
 

Wtyczki Youtube Video Plugins

Treści osób trzecich znajdują się na tej stronie internetowej. Zawartość ta jest udostępniana przez Google Inc ("Provider").
Youtube jest obsługiwane przez Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W przypadku filmów wideo z firmy Youtube, które są zintegrowane z naszą witryną, aktywowane jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że żadne informacje od odwiedzających stronę nie są gromadzone i przechowywane na YouTube, chyba że odtwarzają wideo.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców usług, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
 

Korzystanie z usługi analizy stron internetowych Akanoo

W ramach naszych uzasadnionych interesów w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online, korzystamy z Akanoo, internetowego serwisu analitycznego Akanoo GmbH, Mittelweg 121, 20148 Hamburg, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Akanoo używa plików cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez ciasteczka Akanoo są przekazywane do serwera Akanoo GmbH w Niemczech i tam przechowywane. Akanoo wykorzystuje te informacje w naszym imieniu, aby śledzić zachowania odwiedzających przy użyciu anonimowych danych. 

Wtyczka umożliwia poznanie i ocenę profilu użytkownika na stronie internetowej oraz dostarczenie nam dalszych analiz i usług optymalizacyjnych związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę za pomocą Akanoo jest skracany przed zapisaniem, tak że nie jest możliwa bezpośrednia identyfikacja konkretnej osoby. Twój anonimowy profil użytkownika w żadnym wypadku nie zostanie połączony z Twoimi danymi osobowymi. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestanie istnieć cel leżący u podstaw uzasadnionego interesu i nie ma wystąpi prawny obowiązek zatrzymywania danych. 

Dalsze wykorzystywanie danych osobowych przez Akanoo nie odbywa się z powodu anonimizacji i wynikającej z tego utraty danych osobowych. Mogą Państwo w każdej chwili zablokować firmie Akanoo GmbH dalsze gromadzenie danych generowanych przez ciasteczka Akanoo i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Akanoo GmbH poprzez usunięcie zapisanych ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce ("Do-Not-Track"). 

Jeśli używanych jest kilka przeglądarek, ustawienia należy wprowadzać oddzielnie dla każdej przeglądarki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji serwisu.
 

Stosowanie zindywidualizowanych banerów reklamowych

Strona wykorzystuje technologię remarketingu różnych partnerów współpracujących. Technologia ta umożliwia ponowne skierowanie do użytkowników, którzy już odwiedzili nasze strony internetowe i usługi online oraz są zainteresowani ofertą, poprzez ukierunkowaną reklamę na stronach sieci partnerskich. Umieszczenie reklamy odbywa się za pomocą ciasteczek, które mogą śledzić pochodzenie zamówienia. Partner może między innymi stwierdzić, że kliknęliście Państwo na link partnerski na tej stronie. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie mogą być wykorzystywane do ukierunkowanych rekomendacji dotyczących produktów i reklamy opartej na zainteresowaniach. Dane te są również wykorzystywane do rozliczenia partnerów. Partner do współpracy:

RTB House GmbH
Kurfürstendamm 226
10719 Berlin

Criteo GmbH
Gewürzmühlstr. 11
D-80538 München
 

Stosowanie Aplikacji AppsFlyer

Aby zrozumieć sposób korzystania z aplikacji mobilnej, dostarczamy aplikacji AppsFlyer informacje o cechach charakterystycznych i działaniach naszych użytkowników. Obejmuje to informacje dotyczące pobierania i instalacji naszej aplikacji mobilnej, jak również wszelkie informacje dotyczące "wydarzeń w aplikacji", takich jak zakupy w aplikacji. AppsFlyer otrzymuje te informacje w wyniku danych przesłanych z naszej aplikacji na jej serwery w mobilnej aplikacji dla użytkowników końcowych.

Informacje zbierane przez naszą aplikację obejmują adresy IP, przeglądarkę, platformę, wersję aplikacji, anonimowy identyfikator użytkownika, klucz programistyczny, wersję aplikacji oraz identyfikatory urządzeń, takie jak: IDFA (Identyfikator Reklamodawców), Google Advertising ID, model urządzenia, producent urządzenia, wersja systemu operacyjnego, zdarzenia w aplikacji i stan sieci (WLAN/3G). Dane użytkownika końcowego gromadzone przez platformę AppsFlyer są dla nas reprezentatywne do analizy naszych aplikacji. Użytkownicy mogą zrezygnować z analitycznego śledzenia aplikacji przez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@appsflyer.com lub wypełnienie formularza rezygnacji z subskrypcji na stronie https://www.appsflyer.com/optpout Rezygnacja z subskrypcji jest specyficzna dla działalności AppsFlyer i nie ma wpływu na inne obszary, takie jak sieci reklamowe lub inne analizy, z których ORSAY może korzystać. 

Jeśli użytkownik końcowy zdecyduje się odmówić zbierania danych, aplikacja AppsFlyer nie będzie tego robić w przyszłości w odniesieniu do tego urządzenia. Śledzenie analityczne aplikacji AppsFlyer jest zatrzymywane we wszystkich aplikacjach.
 

Korzystanie z aplikacji FitFinder

Aplikacji FitFinder możesz użyć na stronach produktowych. Aplikacja ułatwia dobór odpowiedniego rozmiaru odzieży do Twoich preferencji. Fit Analytics GmbH z siedzibą przy Sanderstr. 28,12047 w Berlinie, za pomocą Aplikacji przetwarza następujące dane:

płeć
wzrost
waga
wiek
nazwę marki referencyjne (opcjonalnie)
rozmiar biusotonosza
typ figury
preferencje odnośnie modelu odzieży
poprzednie zakupy

Po wprowadzeniu tych danych aplikacja korzysta z procedur statystycznych i, jeśli to konieczne, z dodatkowych, anonimowych danych o zakupie i zwrotach, oblicza sugerowany rozmiar odzieży dla pożądanego produktu. W wielu przypadkach można również uzyskać dalsze informacje na temat oczekiwanego dopasowania pożądanego artykułu odzieżowego. Te dane są przechowywane za pomocą tak zwanego pliku cookie.

W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookie i usunąć je z dysku twardego komputera. Plik cookie sprawia, że ​​korzystanie z naszego doradcy rozmiaru online jest dla Ciebie bardziej skuteczne i wygodne. Plik cookie sesji identyfikuje Cię jako użytkownika. Jeśli więc chcesz ponownie skorzystać z doradcy rozmiaru online, nie musisz ponownie wpisywać powyższych danych, w czasie 10 dni od pierwszego użycia. W niektórych przypadkach plik cookie umożliwia również natychmiastowe wyświetlenie zaleceń dotyczących rozmiaru na szczegółowej stronie danego produktu, zarówno na stronie internetowej orasy.com jak również sklepów współpracujących z aplikacją FitFinder.

Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych / Affilinet

Ta strona uczestniczy w programach partnerskich różnych partnerów marketingowych, usługa integracji reklam w formie linków tekstowych, linków wizerunkowych, banerów reklamowych lub masek wejściowych. Partnerzy marketingowi używają plików cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Nasi partnerzy używają również tzw. sygnalizatorów web beacon (niewidoczna grafika). Te sygnalizatory web beacon mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookies i sygnały nawigacyjne dotyczące korzystania z tej strony internetowej (w tym anonimowy adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przekazywane do serwerów naszych partnerów i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez naszych partnerów ich partnerom umownym. Nasi partnerzy nie będą jednak łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Państwa.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wygaśnięciu i zakończeniu stosowania przez nas środków marketingowych zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte

Nasi partnerzy do współpracy:

Kwanko S.A.
60 bulwar Marechal Joffre
92-340 Bourg la Reine
Francja

AWIN AG
Eichhornstrasse 3
10785 Berlin

Convertiser Sp. z o.o.
Ul. Długosza 2-6 
51-162 Wrocław
Polska

O ustawieniach plików cookie można dowiedzieć się w Digital Advertising Alliance i wprowadzić niezbędne ustawienia.
 

Korzystanie z usług koszyka zakupów Ve Interactive

Korzystamy z usług Ve Interactive DACH GmbH (Französische Straße 47, 10117 Berlin, dalej "Ve"). W ramach świadczenia usług Ve zbiera dane osobowe od użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. W tym celu Ve wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie. Szczegółowe informacje na temat technologii, z których korzysta Ve są dostępne w polityce Ve w zakresie plików cookie. Lista celów, dla których Ve zbiera dane osobowe, znajduje się w polityce prywatności Ve. Ogólnie rzecz biorąc, za pomocą plików cookie Ve zbiera dane osobowe od użytkowników, w szczególności informacje kontaktowe i dane behawioralne. Ve wykorzystuje te dane osobowe do wyciągania wniosków na temat osobistych preferencji użytkownika oraz do personalizacji doświadczeń użytkownika w sieci, na przykład poprzez wyświetlanie spersonalizowanych ofert podczas odwiedzania stron internetowych klientów lub w podobny sposób personalizację strony internetowej klienta dla użytkownika oraz wyświetlanie spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania stron internetowych klientów lub stron osób trzecich. Ve i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za gromadzenie danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. 26 PKBR. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Ve.
Użytkownicy końcowi mogą zapobiec przetwarzaniu ich danych osobowych przez Ve na różne sposoby. Dostępne opcje zapobiegania przetwarzaniu danych są zawarte w polityce prywatności Ve, m.in. obsługa przycisku opt-out pod adresem https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out lub korzystanie z mechanizmu opt-out IAB Europe pod adresem http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

Prawo do informacji i możliwość kontaktu

Jako osoba poszkodowana przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie danych jest konieczne do:
  • korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu wypełnienia zobowiązania prawnego;
  • ze względu na interes publiczny, lub
  • w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych w niniejszym dokumencie
 

prawo sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w ramach równowagi interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, Klient w każdej chwili może skorzystać z tego prawa, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Państwa konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu. Należy zaznaczyć, że skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody nie wywołuje skutków prawnych wobec przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

ORSAY Ochrona danych maj 2018 r.