Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Odpovědné místo

Orsay GmbH přebírá kompletní technické odbavení Orsay online obchodu za dceřinné společnosti ORDIPOL Sp. z o.o., ORDICZECH S.R.O., ORDIA Handelsgesellschaft mbH, ORDISLOVAK S.R.O. a je také odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Souhlasem s naším prohlášením o ochraně osobních údajů, souhlasíte směrem k Orsay GMBH, který je provozovatelem webových stránek,se zpracováním a použitím osobních a dobrovolných informací v souladu s dále uvedenými ustanoveními a v souladu s platnými zákony, včetně zákona o ochraně osobních údajů.

Orsay.com je e-shop společnosti ORSAY GmbH ve Willstättu. Ochrana osobních údajů je pro společnost ORSAY prioritní záležitostí. Proto zde uvádíme všechny důležité informace týkající se tohoto tématu:

1. Všeobecné informace
Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Vaše osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky.

Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. Orsay.com případně využije Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Proti zpracování, využití, popř. předání Vašich osobních údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co obdržíme Váš nesouhlas, nebudeme již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro interní marketingové účely. Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme za marketingovými účely třetím osobám.

 

2. Co to jsou osobní údaje?
„Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

3. Kde má orsay.com takové informace uloženy?

Orsay.com po Vás vyžaduje osobní informace, pokud si u nás objednáváte zboží, pokud se registrujete jako zákaznice nebo se účastníte soutěží a anket.

Uložíme si text smlouvy a zašleme Vám e-mailem údaje o objednávce. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli přečíst na stránkách http://www.orsay.com/cz-cz/service/agb/. Na Vašem zákaznickém kontě jsou zaznamenány všechny objednávky, které jste v minulosti provedla. Vaše osobní údaje jsou uloženy odděleně a jsou zvláště pečlivě chráněny. Jsou archivovány pouze tehdy, pokud nám údaje dáte výslovně plně k dispozici.

Při registraci kvůli newsletteru používáme Vaši e-mailovou adresu a popř. Vaše jméno pro reklamní účely společnosti ORSAY do té doby, než ukončíte odběr newsletteru. Odhlášení můžete provést kdykoliv.

4. Jsou Vaše informace předávány třetím osobám?
Orsay.com nepředává Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud jste s tím předem výslovně nesouhlasila. Vážíme si Vaší důvěry a dbáme na to, abychom Vaše soukromé údaje ochránili.

Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. Vaše údaje nikdy nepředáváme za marketingovými účely třetím osobám.

5. Co dělá orsay.com s Vašimi údaji?

Orsay.com potřebuje Vaše údaje především kvůli provedení objednávek a plateb a sbírá rovněž demografické údaje s ohledem na využití e-shopu, např. pokud se účastníte soutěží a anket na orsay.com. Tyto údaje jsou ukládány odděleně od osobních údajů a zamezují tak vyvozování určitých úsudků o jednotlivých osobách. Orsay.com tato data vyhodnocuje, aby se mohly internetová nabídka a servis ještě lépe sladit s Vašimi individuálními přáními. Tím, že je demografická oblast oddělena od Vašich osobních údajů, je Vaše soukromá sféra stále chráněna.

Pokud se registrujete za účelem odebírání newsletteru, používá orsay.com Vaše údaje také pro interní marketingové účely. Proti zpracování, předání, popř. jinému využití Vašich údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co obdržíme Váš nesouhlas, popř. odvolání, nebudeme již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro interní marketingové účely.

6. Jak se dozvím, které údaje si společnost ORSAY uložila – právo na poskytnutí informací?
Podle spolkového zákona o ochraně dat máte právo se bezplatně informovat o svých uložených údajích a máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte k tomuto tématu otázky, kontaktujte prosím společnost ORSAY GmbH e-mailem (viz kontakty).

7. Můžu údaje vymazat?

Pokud jste na stránce orsay.com přenechala společnosti ORSAY informace vztahující se k Vaší osobě, máte právo kdykoliv tato data nechat vymazat. V tomto případě prosím kontaktujte společnost ORSAY GmbH e-mailem (viz kontakty).

8. Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které používá téměř každá webová stránka, aby identifikovala své pravidelné návštěvníky. Cookies nejsou programy, které by se integrovaly do systému uživatele a mohly jej poškodit. Cookies stránky orsay.com neobsahují žádné osobní údaje k Vaší osobě, ale pomáhají stránce orsay.com na základě číselného kódu při analýze otevírání webových stránek. Díky zjištěným informacím můžeme upravit naši domovskou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Samozřejmě máte možnost cookies kdykoli ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

9. Jaké uživatelské podmínky platí na stránkách, na které odkazuje internetová stránka orsay.com?
Důležité upozornění: Orsay.com neodpovídá za obsah externích internetových stránek, i když na ně odkazují linky. Externí internetové stránky mají vlastní směrnice o ochraně osobních údajů, které nejsou závislé na webové stránce orsay.com a na společnosti ORSAY GmbH. Orsay.com nepřebírá ručení či odpovědnost za obsah cizích internetových nabídek.

10. Právo na změnu směrnic s ohlášením
Orsay.com si vyhrazuje právo kdykoli změnit své směrnice (např. dodací lhůty, náklady na dopravu apod.) při dodržení zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Společnost ORSAY v tomto případě na změny včas upozorní.

11. Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které Vám umožňují užívání této webové stránky. Informace získané soubory cookies týkající se Vašeho užívání této webové stránky se zpravidla zasílají na server společnosti Google do USA a jsou tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie, anebo v rámci států Evropského hospodářského společenství ihned zkrátí. Jen ve výjimečných případech je na server Google do USA poslána Vaše úplná IP adresa a je krácena až tam. Na přání provozovatele této webové stránky použije Google získané informace, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky. Následně vytvoří správy o aktivitách webových stránek a poskytuje provozovateli webových stránek další služby spojené s návštěvou webových stránek a používáním internetu. Vaše IP adresa, kterou Váš prohlížeč sdělí Google Analytics, nebude sloučena s dalšími daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením svého prohlížecího softwaru. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Kromě toho můžete zamezit společnosti Google zachytit a zpracovat data, která vytvořily soubory cookies a která se vztahují na Vaše užívání webové stránky (včetně IP adresy) tím, že stáhnete a nainstalujete následující prohlížečový plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vytvoření uživatelských profilů s pseudonymem pro analýzu webu

Na této webové stránce sbírá a ukládá data rovněž AdNexus, služba analyzující webové stránky, která patří pod AppNexus. Z těchto dat jsou pod pseudonymy utvářeny uživatelské profily, které slouží k analýze chování návštěvníků a díky nimž jsme schopni vylepšovat stránky tak, aby byly co nepříznivější pro uživatele.

Za tímto účelem mohou být používány cookies. To jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají na počítači návštěvníka stránek a umožňují rozpoznat uživatele při opětovné návštěvě stránek.

Uživatelské profily uložené pod pseudonymy nebudou bez zvláštního výslovného svolení uživatele spojovány s osobními údaji uživatele.

Proti shromažďování a ukládání dat pro účely webové analýzy se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu prohlášením zaslaným na adresu info@orsay.com a do budoucna Vaše data nebudou analyzována a ukládána.

12. Využití služby Akanoo
Tato webová stránka používá Akanoo, službu, která analyzuje web a kterou poskytuje společnost Ge Go Software GmbH („Ge Go“). Akanoo využívá tzv. „cookies“, textových souborů, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují tak analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie týkající se Vašeho užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou předávány do Německa serveru společnosti Ge Go a jsou tam ukládány. Společnost Ge Go tyto informace použije za účelem vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, aby takto vytvořila pro provozovatele webových stránek zprávy o aktivitách prováděných na těchto stránkách a aby vykonala další služby spojené s užíváním internetu. Ge Go získané informace případně předá třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud budou třetí osoby tyto údaje zpracovávat na základě pověření společností Ge Go. Ge Go v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s ostatními údaji společnosti Ge Go. Instalaci cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížecího softwaru. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce této webové stránky. Pokud navštěvujete tuto webovou stránku, automaticky souhlasíte s tím, že společnost Ge Go zpracuje Vaše údaje způsobem, který je popsán výše, a za výše specifikovaným účelem.